Main Page/se

From Openmoko

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
 
(19 intermediate revisions by 9 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Languages|Main_Page}}
 
{{Languages|Main_Page}}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
__NOEDITSECTION__
+
__NOEDITSECTION__[[Image:Neo front 3.gif|right]]
__NOTOC__
+
<div style="padding: 2.5ex; text-align: center; font: bold x-large sans">Openmoko™ - Öppet. Mobilt. Fritt.</div>
{| cellspacing="5" cellpadding="0" style="padding: 2%; margin:0em 0em 1em 0em; border:1px solid #F9D163; background:#FCE9B4; width:100%"  
+
| <big>'''Välkommen till [[OpenMoko]]&trade; offentlig Wiki'''</big><br>
+
|}
+
  
[[Image:FIC-neo1973_small.jpg|200px|right|frontside]]
+
Openmoko™ är ett projekt som jobbar med att skapa mobiltelefoner med [[Source Code|öppen källkod]]. Openmoko säljer för tillfället [[Neo FreeRunner]] till en lite mer tekniskt avancerad målgrupp. Telefonen kommer att säljas till gemene man när mjukvaran är färdigutvecklad för allmänt bruk.
OpenMoko&trade; är ett [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source Open Source] projekt ämnat att skapa världens första helt fria operativsystem för mobiltelefoner som kör grafisk X-server och därför kan köra nästan alla dagens X-applikationer till bl.a. Linux.
+
  
[[OpenMoko]] är ett projekt som alla kan delta i för att hjälpa till att skapa sin egen skräddarsydda telefon.
+
Mjukvaran till Openmoko, vilken innehåller en komplett grafisk X server, låter användare och utvecklare skapa sin egen unika produkt utifrån Neo freerunner. Våran licens ger utvecklare och användare friheten att kosmetiskt skräddarsy sin telefon. Du kan göra allt från att byta bakgrundsbild till att bygga om allt från början. Användarna får till exempel programmera om sin telefon till att bli allt från medicinsk utrustning till en del av ett kassasystem i en affär. Eller bara installera sin favoritmjukvara. Förutom full frihet att ändra all mjukvara på våra enheter så har vi lagt ut  [http://downloads.openmoko.org/CAD/ CAD] filer. På LinuxWorld 2008, släppte vi [http://downloads.openmoko.org/schematics/ ritningar på våran produkt].  
  
Du kan installera alla typer av OpenMoko-mjukvara på alla telefoner i våran lista över [[Supported Hardware|telefoner som stöds]], Och om du uppgraderar din telefon så försvinner inte dina sedan tidigare installerade applikationer.
+
<div style="clear:both">&nbsp;</div>
  
[[Neo1973]] från [[FIC]] är den första av förhoppningsvis många telefoner som OpenMoko kan användas på. Nämnda telefon kan köpas på [https://direct.openmoko.com/ Openmoko Online Shop]. Kolla [[SH1 FAQ|Shipment 1 FAQ]] och [[Phase 1 Software Testing|Phase 1 software test reports]] för beställningsinformation och nyheter ang. tester av senaste versionen av mjukvaran.
+
<table class="wikitable" cellspacing="4" cellpadding="6" width="100%" style="color:white">
 +
<tr style="background:#ff6600; text-align:center; font-weight:bold">
 +
<td width="50%">Nyheter och events</td>
 +
<td width="50%">Ny till Openmoko?</td>
 +
</tr>
 +
<tr valign="top" style="background:#333333">
 +
<td>
 +
<!-- News are included from the Template:News -->
 +
{{News}}
  
Är du sugen på att delta i utvecklingen av detta projekt, kolla då [[Development resources | project resources]]. Kolla även wiki[[Help:Contents | redigeringshjälp]] för information angående hur man gör ändringar på denna wiki-sida. Ett [[Meet the Core Team | team]] av utvecklare från FIC leder detta projekt.
+
* [[News Archive|(news archive)]]<!--Editors: copy removed news to News Archive! -->
 +
</td>
 +
<td>
  
För en introduktion till projektet kolla då [[introduction]], Du hittar även [[Introduction#Photos|Bilder]] och [[Introduction#Videos|videos]]. För övrigt, våran sida med[[FAQ | FAQ (Vanliga frågor)]] kan även vara till hjälp. Utvecklare kan kolla [[ChangeLog | change log]].
+
===<font color=white>Om Openmoko</font>===
 +
* [[Introduction|Introduktion]]
 +
* [[Why Openmoko|Varför Openmoko]]
 +
* [[Neo FreeRunner]]
 +
* [[Supported Hardware|Maskinvara som stöds]]
 +
* [[FAQ]]
  
{{warning|'''Mjukvaran vi erbjuder är inte redo att användas av slutanvändare än.''' Den är fortfarande i alfastadiet. Många av de funktioner du förväntar dig från en vanlig telefon är fortfarande inte implementerade, eller fungerar inte tillräckligt stabilt . Det betyder att om du i dagsläget installerar våran mjukvara på din telefon. Så fungerar inte alla grundläggande funktioner som dom ska, T.ex. att ringa, ta emot samtal, skicka/ta emot SMS, editera telefonboken eller använda telefonens inbyggda kalender. Om du köper en Neo1973 så ska du INTE förvänta dig att kunna använda den som en "vardagstelefon" riktigt än. Förhoppningsvis så ska alla grundläggande funktioner fungera som dom ska f.om. någon gång i december 2007, för hoppningsvis. Troligtvis senare dock.}}
+
===<font color=white>Getting Openmoko</font>===
 +
* [[Getting Openmoko|Skaffa Openmoko]]
 +
* [http://www.openmoko.com Openmoko Inc.]
  
{| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="5" width=100%
+
</td>
! width=100% colspan="2" style="background:#F9D163;border-left:5px solid white;border-right:5px solid white;border-top:5px solid white;" | Senaste statusrapport
+
</tr>
|-
+
<tr style="background:#ff6600; text-align:center; font-weight:bold">
|valign="TOP" width="50%" style="background:#FCE9B4;border-left:5px solid white;border-bottom:5px solid white;" |
+
<td width="50%">för Användare</td>
* Openmoko snapshot från  [[Phase_1_Software_Testing#Official_20071113_rootfs_with_20071113_.28r3238.29_kernel|20071113]], kan ibland om man gör lite modifikationer och om man har horoskopet på sin sida, initiera och ta emot samtal, men mjukvaran som initierar och tar emot amtal är i tidigt alfastadium. Notera också att det inte finns någon grafisk applikation för att hantera SMS, så detta måste skätas via konsoll (textläge). Strömsparfunktionen (viloläge) funkar också till och från.
+
<td width="50%">för Utvecklare</td>
|valign="TOP" width="50%" style="background:#FCE9B4;border-right:5px solid white;border-bottom:5px solid white;" |
+
</tr>
* Vissa ha rapporterat att med vissa modifikationer så ska det vara möjligt att initiera samtal med appliaktionen Qtopia, men endast den gamla Qtopia 2007-09-18 frågar efter pinkod. Den senaste versionen frågar dock också efter pinkod, men den är dessvärre inte stabil än. Titta på [[Qtopia on Neo 1973]] för mer info.
+
<tr valign="top" style="background:#333333">
|}
+
<td>
 +
===<font color=white>Getting started</font>===
 +
* [[Getting Started with your Neo FreeRunner | Neo FreeRunner starthandbok]]
 +
* [[Applications|Applications list (wiki)]] and [http://opkg.org directory (opkg.org)]
  
{| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="5" width=100%
+
===<font color=white>Distributioner</font>===
! width=100% colspan="2" style="background:#F9D163;border-left:5px solid white;border-right:5px solid white;border-top:5px solid white;" | Vilken är din användarkategori?
+
* [[Distributions|Features comparison table]]
|-
+
* [[Om 2008.8|Om 2008.8 (ASU)]] - [[Om 2007.2|Om 2007.2 (old stable)]]
|valign="TOP" width="50%" style="background:#FCE9B4;border-left:5px solid white;border-bottom:5px solid white;" |
+
* [[OpenmokoFramework|FSO]] - [[FDOM - a Fat and Dirty OM based distribution|FDOM]] - [[Qtopia / Qt Extended on FreeRunner|Qt Extended]] - [[Debian]] - [[Gentoo]] - [[Android]] - [[Stable Hybrid Release]]
* [[Basic End-user]] - Information för vanliga slutanvändare som bara vill ha standardfunktioner och inga överaskningar.
+
* [[Advanced End-user]] - Information för mer avancerade användare som söker avancerade funktioner och funktioner som för närvarande är i experimentellt stadium men som fortfarande inte är programerare.
+
* [[Business Development]] - Representerar du ett företag som vill utveckla mjukvara till våran plattform för att säkra framtida andelar av OpenMokos användarkrets.
+
|valign="TOP" width="50%" style="background:#FCE9B4;border-right:5px solid white;border-bottom:5px solid white;" |
+
* [[Application Developer]] - Information för applikationsutvecklare, samt ideer och specifikationer för applikationer, och verktyg för att konstruera dem.
+
* [[System Developer]] - Information för systemutvecklare, inkluderat  bootloader, kernel, och bibliotek
+
* [[Hardware Developer]] - Information for hårdvaruutvecklare, inkluderat hårdvaruspecifikationer och debug-kort.
+
|}
+
  
{| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="5" width=100%
+
===<font color=white>Openmoko community</font>===
! width=33% style="background:#d1d1d1;border-left:5px solid white;border-right:5px solid white;border-top:5px solid white;" | General
+
* [[Discussion_Forums| Discussion Forums]]
! width=33% style="background:#C5FDAF;border-left:5px solid white;border-right:5px solid white;border-top:5px solid white;" | Developer Guides
+
* [[Jokes]]
! width=33% style="background:#FDAFAF;border-left:5px solid white;border-right:5px solid white;border-top:5px solid white;" | Developer Reference Documentation
+
* [[Community Repository]]
|-
+
* [[Development resources | Development resources]]
|valign="TOP" style="background:#ebebeb;border-left:5px solid white;border-right:5px solid white;border-bottom:5px solid white;" |
+
* [[Openmoko E-courseware | E-courseware]]
* [[Development resources | Project Resources]] - Provides a centralized location of all resources such as [[Development resources#Mailing_Lists|mailing lists]], [[Development resources#IRC | communication tools]], and other software development oriented resources.
+
</td>
+
<td>
* [[Current events]] - Information on both past and future events where FIC or OpenMoko had or will have a presence.
+
===<font color=white>Applications development</font>===
* [http://forums.makeopensource.com/ Unofficial OpenMoko Forums] - Everyone is invited to collaborate with OpenMoko users and developers on the forums.
+
* [[Openmoko developer guide]]
* Most of the documentation and Wiki assumes you are using Linux; here are some notes for users of [[Other OSes]].
+
* [[Toolchain|The toolchain]]
* [[MacOS_X|Mac OS X]] - Information specific for those who use Mac OS X
+
<!-- * <font color=white>VMware</font> -->
* [[OpenLab]] - A physical area where OpenMoko can interact with FOSS community
+
* [[Python|Introduction to Python]]
 +
* [http://projects.openmoko.org/ Projects hosted in our GForge]
 +
* [[OpenmokoFramework|Openmoko dbus-based service level framework]]
  
'''Administrative + Organizational'''
+
===<font color=white>Integration and distributions</font>===
* [[Shipping Notes]] - Information to help FIC figure out how to ship products to you, and how much it might cost.
+
* [[OpenEmbedded|The OpenEmbedded distribution building framework]]
* [[My Account]] - Ideas for what sort of account-based services FIC should provide with the phone.
+
* [[MokoMakefile|Building Openmoko using the MokoMakefile ]]
* [[Hear Me FIC]] - Information to help FIC know what the community wants.
+
* [[Opkg|The Opkg package manager]]
* [[Listen Up Community]] - Community's To-Do-List
+
* [[Wiki Issues]] - problems/requests regarding this Wiki
+
  
|valign="TOP" style="background:#E8FFDF;border-left:5px solid white;border-right:5px solid white;border-bottom:5px solid white;" |
+
===<font color=white>Emulation</font>===
* [[Getting Started with your Neo1973]]
+
* [[Openmoko under QEMU]]
* [[installation_guide|A guide for flashing and emulating the openmoko software]] (In progress, this should replace the following options)
+
</td>
** [[Flashing_openmoko|Flashing Neo1973 with the kernel, the root filesystem and optionally u-boot.]]
+
</tr>
** [[MokoMakefile|Building OpenMoko using the MokoMakefile]]
+
</table>
** [[Application Development Crash Course]] -A very basic how-to for the new people.
+
** [[OpenMoko2007.2|Building OpenMoko 2007.2]]
+
** [[Building OpenMoko from scratch]]
+
*** [[Building a hello world application]]
+
*** Old [[Building OpenMoko from scratch (pre-BBT)]]
+
** [[Running OpenMoko on PC]]
+
*** [[Getting OpenMoko working on host with Xoo]]
+
*** [[Getting OpenMoko working on host with Xephyr]]
+
*** [[How to run OpenMoko Apps on PC]]
+
*** [[OpenMoko under QEMU]]
+
*** [[Test Openmoko Emulation with chroot image|Test Openmoko Emulation with a Prebuilt chroot Image]]
+
* [[Migration to bad block tolerant builds]]
+
* [[Booting from SD]]
+
  
|valign="TOP" style="background:#FFDADA;border-left:5px solid white;border-right:5px solid white;border-bottom:5px solid white;"|
+
Browse articles by [[:Category:Categories|Categories]].
'''Hardware Reference Documentation'''
+
* All [[:Category:Hardware|Hardware]] related documentation and specifications are found on the [[:Category:Hardware|Hardware page]].
+
* The [[Neo1973 Hardware]] page provides an overview of the hardware components used by the [[:Category:Neo1973 Hardware|Neo1973 hardware platform]]. PCB photographs are also included. A [[Disassembling Neo1973 | photo disassembly story]] may be an interesting starting place.
+
* [[:Category:Neo1973 Hardware Debugging | Neo1973 Hardware Debugging]] is assisted with the [[Debug Board | Neo1973 debug board]].  A page discussing [[Connecting Neo1973 with Debug Board v2 | debug board and Neo1973 configurations]] is also provided.
+
 
+
'''Software Reference Documentation'''
+
* Architectural
+
** [[OpenMokoFramework]] - The OpenMoko Application Framework
+
* [[Neo1973 host software]]
+
* Device Software
+
** Low-Level
+
*** [[u-boot]] - The bootloader we use, including documentation for our modifications
+
*** [[kernel]] - The Linux kernel we use, including documentation for our modifications
+
** Userspace
+
*** [[binary compatibility]]
+
*** [[gsmd]] - the GSM daemon managing the GSM Modem
+
*** [[gpsd]] - the AGPS (Assisted GPS) daemon
+
|}
+
 
+
{| class="wikitable" cellspacing="0" cellpadding="5" width=100%
+
! width=33% style="background:#FCC6FF;border-left:5px solid white;border-right:5px solid white;border-top:5px solid white;" | OpenMoko-specific Development
+
! width=33% style="background:#B3DDF4;border-left:5px solid white;border-right:5px solid white;border-top:5px solid white;" | OpenMoko Miscellaneous Development
+
! width=33% style="background:#F5FC7F;border-left:5px solid white;border-right:5px solid white;border-top:5px solid white;" | Miscellaneous
+
|-
+
|valign="TOP" style="background:#FEE9FF;border-left:5px solid white;border-right:5px solid white;border-bottom:5px solid white;" |
+
* [[OpenEmbedded]] - The distribution-building framework
+
* [[Toolchain]] - The toolchain we use for compilation
+
* [[OpenMoko]] - The OpenMoko distribution
+
** [[OpenMoko2007]] - The first intended release of it
+
** [[OpenMoko2007.2]] - An improved release with more formalized style guidelines.
+
** [[Userspace root image]]
+
 
+
'''User Interface Related'''
+
* [[GUI Style Guidelines]] -- New for [[OpenMoko2007.2]]
+
* [[Look & Feel]]
+
** [[Artwork]]
+
* [[Applications]]
+
* [[Widgets]]
+
** [[Widget Inheritance Graph]]
+
* [[Application UI Design Recommendations]]
+
 
+
|valign="TOP" style="background:#D4EDFB;border-left:5px solid white;border-right:5px solid white;border-bottom:5px solid white;" |
+
* [[Thesis work]]
+
* [[Freshman todo]]
+
* [[Templates]]
+
* [[PIM Storage]]
+
* [[Coding Guidelines]]
+
* [[OpenMoko#Setting_up_an_OpenMoko_SDK|How to setup the OpenMoko SDK]]
+
* Alternative distributions for [[Neo1973]] GTA01: [[Angstrom on Neo1973]], [http://pokylinux.org Poky] [http://www.usome.com](instructions needed!)
+
* [[License]] - How we license our code
+
* [[Development resources]] - Describes resources for developers (lists, svn, ...)
+
* [[Neo1973 Phase 0]] - Information for Phase 0 device owners
+
* [[Wishlist:Neo1973 P0 Review]] - Impressions of the Phase 0 hardware device, also the Phase 0 FAQ
+
* [[Neo1973 Phase 1]] - Information for Phase 1 device owners
+
* [[Wishlist:Neo1973 P1 Review]] - Impressions of the Phase 1 hardware device
+
* [[External Feeds]] - List of feeds from people blogging about OpenMoko
+
 
+
|valign="TOP" style="background:#FCFFCD;border-left:5px solid white;border-right:5px solid white;border-bottom:5px solid white;" |
+
* [[WiFi support in OpenMoko]]
+
* [[Neo1973 and Windows]]
+
* [[Press Coverage]] - What the press says about the OpenMoko project
+
* [[mFAQ]] - The OpenMoko Misinformation FAQ ('''mFAQ''') - What the press '''''incorrectly''''' says about the OpenMoko project
+
* [[Wish List]]s: [[Wish List - Hardware|Hardware]], [[Wishlist:BuiltInScriptingLanguage|Scripting Languages]], [[Wish List - OpenMoko Ringtones and Sounds|ringtones and sounds]]
+
* [[Media Content]] - What types of media on the device can we use (that is non-software)?
+
* [[Testimonials]] - How did you get to OpenMoko?
+
* [[Buying Interest List]] - (Not official and not a pre-order page) Have you put money aside for Neo1973? Put your nick here.
+
* Comparsion with the [[iPhone]]
+
* [[Translation]] of OpenMoko
+
* Project applications for Google's [[Summer of code]]
+
* Purcase OpenMoko [[SWAG]] T-Shirts!
+
* The OpenMoko [[Trademark Policy]]
+
|}
+
 
+
The members of the OpenMoko community would like to thank FIC Inc. for their continued leadership of the OpenMoko project.
+
 
+
<span id="bottom"></span>
+
 
+
[[Category:Information| ]]
+
[[Category:Categories| ]]
+

Latest revision as of 09:45, 16 October 2011


Neo front 3.gif
Openmoko™ - Öppet. Mobilt. Fritt.

Openmoko™ är ett projekt som jobbar med att skapa mobiltelefoner med öppen källkod. Openmoko säljer för tillfället Neo FreeRunner till en lite mer tekniskt avancerad målgrupp. Telefonen kommer att säljas till gemene man när mjukvaran är färdigutvecklad för allmänt bruk.

Mjukvaran till Openmoko, vilken innehåller en komplett grafisk X server, låter användare och utvecklare skapa sin egen unika produkt utifrån Neo freerunner. Våran licens ger utvecklare och användare friheten att kosmetiskt skräddarsy sin telefon. Du kan göra allt från att byta bakgrundsbild till att bygga om allt från början. Användarna får till exempel programmera om sin telefon till att bli allt från medicinsk utrustning till en del av ett kassasystem i en affär. Eller bara installera sin favoritmjukvara. Förutom full frihet att ändra all mjukvara på våra enheter så har vi lagt ut CAD filer. På LinuxWorld 2008, släppte vi ritningar på våran produkt.

 
Nyheter och events Ny till Openmoko?


Om Openmoko

Getting Openmoko

för Användare för Utvecklare

Getting started

Distributioner

Openmoko community

Applications development

Integration and distributions

Emulation

Browse articles by Categories.

Personal toolsVälkommen till OpenMoko™ offentlig Wiki
frontside

OpenMoko™ är ett Open Source projekt ämnat att skapa världens första helt fria operativsystem för mobiltelefoner som kör grafisk X-server och därför kan köra nästan alla dagens X-applikationer till bl.a. Linux.

OpenMoko är ett projekt som alla kan delta i för att hjälpa till att skapa sin egen skräddarsydda telefon.

Du kan installera alla typer av OpenMoko-mjukvara på alla telefoner i våran lista över telefoner som stöds, Och om du uppgraderar din telefon så försvinner inte dina sedan tidigare installerade applikationer.

Neo1973 från FIC är den första av förhoppningsvis många telefoner som OpenMoko kan användas på. Nämnda telefon kan köpas på Openmoko Online Shop. Kolla Shipment 1 FAQ och Phase 1 software test reports för beställningsinformation och nyheter ang. tester av senaste versionen av mjukvaran.

Är du sugen på att delta i utvecklingen av detta projekt, kolla då project resources. Kolla även wiki redigeringshjälp för information angående hur man gör ändringar på denna wiki-sida. Ett team av utvecklare från FIC leder detta projekt.

För en introduktion till projektet kolla då introduction, Du hittar även Bilder och videos. För övrigt, våran sida med FAQ (Vanliga frågor) kan även vara till hjälp. Utvecklare kan kolla change log.

WARNING: Mjukvaran vi erbjuder är inte redo att användas av slutanvändare än. Den är fortfarande i alfastadiet. Många av de funktioner du förväntar dig från en vanlig telefon är fortfarande inte implementerade, eller fungerar inte tillräckligt stabilt . Det betyder att om du i dagsläget installerar våran mjukvara på din telefon. Så fungerar inte alla grundläggande funktioner som dom ska, T.ex. att ringa, ta emot samtal, skicka/ta emot SMS, editera telefonboken eller använda telefonens inbyggda kalender. Om du köper en Neo1973 så ska du INTE förvänta dig att kunna använda den som en "vardagstelefon" riktigt än. Förhoppningsvis så ska alla grundläggande funktioner fungera som dom ska f.om. någon gång i december 2007, för hoppningsvis. Troligtvis senare dock.


Senaste statusrapport
 • Openmoko snapshot från 20071113, kan ibland om man gör lite modifikationer och om man har horoskopet på sin sida, initiera och ta emot samtal, men mjukvaran som initierar och tar emot amtal är i tidigt alfastadium. Notera också att det inte finns någon grafisk applikation för att hantera SMS, så detta måste skätas via konsoll (textläge). Strömsparfunktionen (viloläge) funkar också till och från.
 • Vissa ha rapporterat att med vissa modifikationer så ska det vara möjligt att initiera samtal med appliaktionen Qtopia, men endast den gamla Qtopia 2007-09-18 frågar efter pinkod. Den senaste versionen frågar dock också efter pinkod, men den är dessvärre inte stabil än. Titta på Qtopia on Neo 1973 för mer info.
Vilken är din användarkategori?
 • Basic End-user - Information för vanliga slutanvändare som bara vill ha standardfunktioner och inga överaskningar.
 • Advanced End-user - Information för mer avancerade användare som söker avancerade funktioner och funktioner som för närvarande är i experimentellt stadium men som fortfarande inte är programerare.
 • Business Development - Representerar du ett företag som vill utveckla mjukvara till våran plattform för att säkra framtida andelar av OpenMokos användarkrets.
 • Application Developer - Information för applikationsutvecklare, samt ideer och specifikationer för applikationer, och verktyg för att konstruera dem.
 • System Developer - Information för systemutvecklare, inkluderat bootloader, kernel, och bibliotek
 • Hardware Developer - Information for hårdvaruutvecklare, inkluderat hårdvaruspecifikationer och debug-kort.
General Developer Guides Developer Reference Documentation
 • Current events - Information on both past and future events where FIC or OpenMoko had or will have a presence.
 • Unofficial OpenMoko Forums - Everyone is invited to collaborate with OpenMoko users and developers on the forums.
 • Most of the documentation and Wiki assumes you are using Linux; here are some notes for users of Other OSes.
 • Mac OS X - Information specific for those who use Mac OS X
 • OpenLab - A physical area where OpenMoko can interact with FOSS community

Administrative + Organizational

 • Shipping Notes - Information to help FIC figure out how to ship products to you, and how much it might cost.
 • My Account - Ideas for what sort of account-based services FIC should provide with the phone.
 • Hear Me FIC - Information to help FIC know what the community wants.
 • Listen Up Community - Community's To-Do-List
 • Wiki Issues - problems/requests regarding this Wiki

Hardware Reference Documentation

Software Reference Documentation

 • Architectural
 • Neo1973 host software
 • Device Software
  • Low-Level
   • u-boot - The bootloader we use, including documentation for our modifications
   • kernel - The Linux kernel we use, including documentation for our modifications
  • Userspace
OpenMoko-specific Development OpenMoko Miscellaneous Development Miscellaneous

User Interface Related

The members of the OpenMoko community would like to thank FIC Inc. for their continued leadership of the OpenMoko project.