User:Iepei

From Openmoko

Jump to: navigation, search

TRADUCCIONS ca.

nivell fluid: ca<->es

nivell aprenent: en->ca


·2009/06: contribuir a traduïr en "ca", openmoko comunity


benvinguts\des: suggeriments, correccions,...TRADUCCIONES es.

nivel fluido: ca<->es

nivel aprendiendo: en->ca


·2009/06: contribuir traduciendo a "ca", openmoko comunity


bienvenid@s: sugerencias, correcciones,...TRANSLATIONS en.

"fluid" level: ca<->es

beginer level: en->ca


·2009/06: contribution to translate for "ca", openmoko comunity


welcome: comments, corrections,....

Personal tools