Manuals/Neo FreeRunner/se

From Openmoko

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
 
(10 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Languages|Getting Started with your Neo FreeRunner}}
+
{{Languages|Manuals/Neo FreeRunner}}
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
 
__NOEDITSECTION__
 
__NOEDITSECTION__
Line 15: Line 15:
 
=Contents =
 
=Contents =
  
: [[Image:Circle2.gif|10px]]  Vad som finns i lådan
+
: [[Image:Circle2.gif|10px]]  Innehåll i lådan
  
 
: [[Image:Circle2.gif|10px]]  Lära känna Neo FreeRunner
 
: [[Image:Circle2.gif|10px]]  Lära känna Neo FreeRunner
Line 26: Line 26:
  
  
== Vad som finns i lådan ==
+
== Innehåll i lådan ==
  
 
{| class="wikitable" cellspacing="2" cellpadding="2" style="padding: 0%; margin:0em 0em 1em 0em; border:1px solid #ffffff; background:#ffffff; width:80%; floating="center"; "
 
{| class="wikitable" cellspacing="2" cellpadding="2" style="padding: 0%; margin:0em 0em 1em 0em; border:1px solid #ffffff; background:#ffffff; width:80%; floating="center"; "
Line 143: Line 143:
 
Allteftersom Openmokoutvecklingen fortgår släpps regelbundet uppdaterade versioner av rootfilsystemet, kärnan och [[Bootloader|bootladdaren U-boot]]. Dessa kan installeras i flashminnet hos Neo FreeRunner. Du kan använda USB-kabeln och Openmokoverktygen för att flasha Neo FreeRunner.
 
Allteftersom Openmokoutvecklingen fortgår släpps regelbundet uppdaterade versioner av rootfilsystemet, kärnan och [[Bootloader|bootladdaren U-boot]]. Dessa kan installeras i flashminnet hos Neo FreeRunner. Du kan använda USB-kabeln och Openmokoverktygen för att flasha Neo FreeRunner.
  
{{note|Openmokos mjukvaruteam bygger nya mjukvaruimagear dagligen. Om du vill använda den senaste imagen kan du ladda ned den från det dagliga bygget, men vi rekommenderar att du laddar ned den stabilaste imagen från http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/. Dessa imagear har testats av testteamet.}}
+
{{note|Openmokos mjukvaruteam bygger nya mjukvaruimagear dagligen. Om du vill använda den senaste imagen kan du ladda ned den från det dagliga bygget, men vi rekommenderar att du laddar ned den stabilaste imagen från http://downloads.openmoko.org/releases/. Dessa imagear har testats av testteamet.}}
  
 
===Steg 1. Ladda ned DFU-util===
 
===Steg 1. Ladda ned DFU-util===
  
 
Du kan ladda ned flashverktyget från:  
 
Du kan ladda ned flashverktyget från:  
http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/dfu-util
+
http://downloads.openmoko.org/releases/Om2008.9/dfu-util
  
 
På ett GNU/Linux-system kan du använda följande kommando för att ladda ned dfu-util:
 
På ett GNU/Linux-system kan du använda följande kommando för att ladda ned dfu-util:
  
  wget http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/dfu-util
+
  wget http://downloads.openmoko.org/releases/Om2008.9/dfu-util
 
   
 
   
===Step 2. Flashing Kernel===
+
===Steg 2. Flasha kärnan===
  
You can download the kernel from
+
Du kan ladda ned kärnan från
http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/
+
http://downloads.openmoko.org/releases/
  
Type in the following command in the terminal of a GNU/Linux host.
+
Skriv in följande kommando i en terminal på din GNU/Linux-dator.
  ./dfu-util -a (partion name) -R -D (download image file name)
+
  ./dfu-util -a (partionsnamn) -R -D (nedladdad fil)
  
  
ex:
+
t.ex:
  
 
  ./dfu-util -a kernel -R -D uImage-2.6.24+svnr4082-r4055-r3-neo1973.bin
 
  ./dfu-util -a kernel -R -D uImage-2.6.24+svnr4082-r4055-r3-neo1973.bin
Line 170: Line 170:
 
! style="background:#ffffff;border-left:1px solid #ffffff;border-right:1px ; border-top:2px solid ffffff; border:1px solid #ffffff; width:75% " |   
 
! style="background:#ffffff;border-left:1px solid #ffffff;border-right:1px ; border-top:2px solid ffffff; border:1px solid #ffffff; width:75% " |   
 
<div align="left">
 
<div align="left">
[[Image:menu15.jpg|thumb|Log in Neo FressRunner in NOR Flash, connect your Neo with Linux Host via USB cable]]
+
[[Image:menu15.jpg|thumb|Logga in Neo FreeRunner i NOR-flash, koppla upp din Neo med GNU/Linux-datorn via USB-kabel]]
Before you execute the command , please log in Neo FreeRunner in NOR Flash . Neo FreeRunner needs to boot into U-Boot when flashing.
+
Innan du utför kommandot, logga in Neo FreeRunner i NOR-flashläge. Neo FreeRunner behöver boota in i U-boot när den flashas.
  
Then connect your Neo with Linux Host via USB cable. Press Enter to execute the command. When flashing succeeds
+
Koppla därefter upp din Neo mot GNU/Linuxdatorn med USB-kabel. Tryck enter för at tutföra kommandot. När flashningen lyckas visas:
  
 
status(0) = No error condition is present<br>
 
status(0) = No error condition is present<br>
Line 180: Line 180:
 
|}
 
|}
  
{{note| The meaning of  parameter you spcified:
+
{{note| Parametrarna betyder:
 
-a  --alt alt Specify the altsetting of the DFU interface by name or by number<br>
 
-a  --alt alt Specify the altsetting of the DFU interface by name or by number<br>
 
-R  --reset Issue USB Reset signalling once we're finished<br>
 
-R  --reset Issue USB Reset signalling once we're finished<br>
Line 188: Line 188:
 
===Step 3. Flashing Root Filesystem ===
 
===Step 3. Flashing Root Filesystem ===
 
You can download the root filesystem from :
 
You can download the root filesystem from :
http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/
+
http://downloads.openmoko.org/releases/Om2008.9/
  
 
Type in the following command in the terminal of a GNU/Linux host.
 
Type in the following command in the terminal of a GNU/Linux host.
Line 247: Line 247:
 
* [[FreeRunner/Buttons and LEDs]]
 
* [[FreeRunner/Buttons and LEDs]]
  
[[Category:Hardware Support]]
+
[[Category:Neo FreeRunner Hardware/se]]
[[Category:GTA02 Hardware]]
+

Latest revision as of 09:28, 12 January 2010Tack för att du köpt denna utvecklarversion av Neo FreeRunner. Neo FreeRunner-telefonen är den andra hårdvaruplattformen som baseras på Openmoko. Denna handledning hjälper dig att lära känna din Neo FreeRunner och att komma igång med den.

Neo FreeRunner-lådan


Contents

Circle2.gif Innehåll i lådan
Circle2.gif Lära känna Neo FreeRunner
Circle2.gif Starta Neo FreeRunner
Circle2.gif Flasha Neo FreeRunner
Circle2.gif Koppla upp mot Neo FreeRunner genom ett USB-nätverk.


Innehåll i lådan

Inuti lådan
Circle2.gif Neo FreeRunner
Circle2.gif Stylus
Circle2.gif Batteri
Circle2.gif Batteriladdare
Circle2.gif USB-kabel
Circle2.gif microSD-kort 512MB

Lära känna Neo FreeRunner

AUX-knapp and headsetingång (från vänster till höger)
Av/På-knapp, USB och extern GPS antenn (från vänster till höger)
AUX-baksida och batteri
Sätt i SIM-kortet och SD-kortet här
öppna telefonen från denna sida
Öppnad

Starta Neo FreeRunner

Du kan starta din Neo FreeRunner på följande sätt:

Circle2.gif Du kan starta en Openmoko-image direkt.
Circle2.gif Starta U-Boot via NAND-flash.
Circle2.gif Starta U-Boot via NOR-flash.

Dessa metoder tillåter dig att uppdatera kärnan och rootfilsystemet.

Logga in på Openmoko-imagen

Menu2.jpg

Håll av/på-knappen nedtryckt (ungefär 8 sekunder) tills Openmokos uppstartsbild dyker upp. Du kan nu släppa av/på-knappen och Neo FreeRunner kommer att fortsätta att starta Openmoko-imagen.


Logga in i U-Boot i NAND Flash

Menu7.jpg

Håll av/på-knappen nedtryckt och tryck och håll sedan AUX-knappen (ungefär 5-8 sekunder). Boot menyn för NAND flash dyker då upp. Tryck AUX för att välja rad i menyn och av/på för att utföra menyoptionen.

Logga in i U-Boot i NOR-flash

Menu6.jpg

Tryck och håll AUX-knappen, och tryck och håll därefter av/på-knappen. Släpp AUX-knappen. Du kan nu se bootmenyn för NOR-flash. (Dessa val används normalt för utvecklare. Om du inte kan logga in via NAND kan du komma åt U-boot via NOR-flashen)

NOTE: Det finns sex val att välja mellan när du loggar in via NOR-flash

1. Boota

2. Boota från MicroSD

3. Sätt konsollutmatning till USB

4. Sätt konsollutmatning till seriell

5. Återstart

6. Stäng avFlasha Neo FreeRunner

Allteftersom Openmokoutvecklingen fortgår släpps regelbundet uppdaterade versioner av rootfilsystemet, kärnan och bootladdaren U-boot. Dessa kan installeras i flashminnet hos Neo FreeRunner. Du kan använda USB-kabeln och Openmokoverktygen för att flasha Neo FreeRunner.

NOTE: Openmokos mjukvaruteam bygger nya mjukvaruimagear dagligen. Om du vill använda den senaste imagen kan du ladda ned den från det dagliga bygget, men vi rekommenderar att du laddar ned den stabilaste imagen från http://downloads.openmoko.org/releases/. Dessa imagear har testats av testteamet.


Steg 1. Ladda ned DFU-util

Du kan ladda ned flashverktyget från: http://downloads.openmoko.org/releases/Om2008.9/dfu-util

På ett GNU/Linux-system kan du använda följande kommando för att ladda ned dfu-util:

wget http://downloads.openmoko.org/releases/Om2008.9/dfu-util

Steg 2. Flasha kärnan

Du kan ladda ned kärnan från http://downloads.openmoko.org/releases/

Skriv in följande kommando i en terminal på din GNU/Linux-dator.

./dfu-util -a (partionsnamn) -R -D (nedladdad fil)


t.ex:

./dfu-util -a kernel -R -D uImage-2.6.24+svnr4082-r4055-r3-neo1973.bin
Logga in på Neo FreeRunner i NOR-flash, koppla upp din Neo med GNU/Linux-datorn via USB-kabel

Innan du utför kommandot, logga in på Neo FreeRunner i NOR-flashläge. Neo FreeRunner behöver boota in i U-boot när den flashas.

Koppla därefter upp din Neo mot GNU/Linuxdatorn med USB-kabel. Tryck enter för at tutföra kommandot. När flashningen lyckas visas:

status(0) = No error condition is present
Done!

NOTE: Parametrarna betyder:

-a --alt alt Specify the altsetting of the DFU interface by name or by number
-R --reset Issue USB Reset signalling once we're finished
-D --download file Write firmware from<file> into device


Step 3. Flashing Root Filesystem

You can download the root filesystem from : http://downloads.openmoko.org/releases/Om2008.9/

Type in the following command in the terminal of a GNU/Linux host.

./dfu-util -a rootfs -R -D openmoko-devel-image-fic-gta02.jffs2

When flashing succeeds

status(0) = No error condition is present
Done!

Connect To Neo FreeRunner By USB Networking

Connect Neo FreeRunner to Linux host with USB cable. For OS X please refer to MacOS_X. After booting into Openmoko image, there will be a new interface, usb0, in your Linux host.

Manual Method

Type in the following command in the terminal of a GNU/Linux host.

ifconfig usb0 192.168.0.200 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.0.202

Press Enter to pass the password.

Automatic Method
  • Debian and derivatives (Ubuntu, Sidux etc.)

Edit /etc/network/interfaces

auto usb0
iface usb0 inet static
address 192.168.0.200
netmask 255.255.255.0
  • Gentoo

Edit /etc/conf.d/net

config_usb0="192.168.0.200/24"

Restart the networking service and type in the following command in the terminal of GNU/Linux host.

ssh root@192.168.0.202

Press Enter to pass the password.

Making things even more automatic

If you don't want to remember the IP number of your phone you can create an alias by adding the following line to your /etc/hosts:

192.168.0.202   openmoko

Now it should immediately be possible to connect your phone using the following command line:

ssh root@openmoko

Appendex

If you want to know more about FreeRunner, you can get more information in following topics:

Views
Personal toolsTack för att du köpt denna utvecklarversion av Neo FreeRunner. Neo FreeRunner-telefonen är den andra hårdvaruplattformen som baseras på Openmoko. Denna handledning hjälper dig att lära känna din Neo FreeRunner och att komma igång med den.

Neo FreeRunner-lådan


Contents

Circle2.gif Vad som finns i lådan
Circle2.gif Lära känna Neo FreeRunner
Circle2.gif Starta Neo FreeRunner
Circle2.gif Flasha Neo FreeRunner
Circle2.gif Koppla upp mot Neo FreeRunner genom ett USB-nätverk.


Vad som finns i lådan

Inuti lådan
Circle2.gif Neo FreeRunner
Circle2.gif Stylus
Circle2.gif Batteri
Circle2.gif Batteriladdare
Circle2.gif USB-kabel
Circle2.gif microSD-kort 512MB

Lära känna Neo FreeRunner

AUX-knapp and headsetingång (från vänster till höger)
Av/På-knapp, USB och extern GPS antenn (från vänster till höger)
AUX-baksida och batteri
Sätt i SIM-kortet och SD-kortet här
öppna telefonen från denna sida
Öppnad

Starta Neo FreeRunner

Du kan starta din Neo FreeRunner på följande sätt:

Circle2.gif Du kan starta en Openmoko-image direkt.
Circle2.gif Starta U-Boot via NAND-flash.
Circle2.gif Starta U-Boot via NOR-flash.

Dessa metoder tillåter dig att uppdatera kärnan och rootfilsystemet.

Logga in på Openmoko-imagen

Menu2.jpg

Håll av/på-knappen nedtryckt (ungefär 8 sekunder) tills Openmokos uppstartsbild dyker upp. Du kan nu släppa av/på-knappen och Neo FreeRunner kommer att fortsätta att starta Openmoko-imagen.


Logga in i U-Boot i NAND Flash

Menu7.jpg

Håll av/på-knappen nedtryckt och tryck och håll sedan AUX-knappen (ungefär 5-8 sekunder). Boot menyn för NAND flash dyker då upp. Tryck AUX för att välja rad i menyn och av/på för att utföra menyoptionen.

Logga in i U-Boot i NOR-flash

Menu6.jpg

Tryck och håll AUX-knappen, och tryck och håll därefter av/på-knappen. Släpp AUX-knappen. Du kan nu se bootmenyn för NOR-flash. (Dessa val används normalt för utvecklare. Om du inte kan logga in via NAND kan du komma åt U-boot via NOR-flashen)

NOTE: Det finns sex val att välja mellan när du loggar in via NOR-flash

1. Boota

2. Boota från MicroSD

3. Sätt konsollutmatning till USB

4. Sätt konsollutmatning till seriell

5. Återstart

6. Stäng avFlasha Neo FreeRunner

Allteftersom Openmokoutvecklingen fortgår släpps regelbundet uppdaterade versioner av rootfilsystemet, kärnan och bootladdaren U-boot. Dessa kan installeras i flashminnet hos Neo FreeRunner. Du kan använda USB-kabeln och Openmokoverktygen för att flasha Neo FreeRunner.

NOTE: Openmokos mjukvaruteam bygger nya mjukvaruimagear dagligen. Om du vill använda den senaste imagen kan du ladda ned den från det dagliga bygget, men vi rekommenderar att du laddar ned den stabilaste imagen från http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/. Dessa imagear har testats av testteamet.


Steg 1. Ladda ned DFU-util

Du kan ladda ned flashverktyget från: http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/dfu-util

På ett GNU/Linux-system kan du använda följande kommando för att ladda ned dfu-util:

wget http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/dfu-util

Step 2. Flashing Kernel

You can download the kernel from http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/

Type in the following command in the terminal of a GNU/Linux host.

./dfu-util -a (partion name) -R -D (download image file name)


ex:

./dfu-util -a kernel -R -D uImage-2.6.24+svnr4082-r4055-r3-neo1973.bin
Log in Neo FressRunner in NOR Flash, connect your Neo with Linux Host via USB cable

Before you execute the command , please log in Neo FreeRunner in NOR Flash . Neo FreeRunner needs to boot into U-Boot when flashing.

Then connect your Neo with Linux Host via USB cable. Press Enter to execute the command. When flashing succeeds

status(0) = No error condition is present
Done!

NOTE: The meaning of parameter you spcified:

-a --alt alt Specify the altsetting of the DFU interface by name or by number
-R --reset Issue USB Reset signalling once we're finished
-D --download file Write firmware from<file> into device


Step 3. Flashing Root Filesystem

You can download the root filesystem from : http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/

Type in the following command in the terminal of a GNU/Linux host.

./dfu-util -a rootfs -R -D openmoko-devel-image-fic-gta02.jffs2

When flashing succeeds

status(0) = No error condition is present
Done!

Connect To Neo FreeRunner By USB Networking

Connect Neo FreeRunner to Linux host with USB cable. For OS X please refer to MacOS_X. After booting into Openmoko image, there will be a new interface, usb0, in your Linux host.

Manual Method

Type in the following command in the terminal of a GNU/Linux host.

ifconfig usb0 192.168.0.200 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.0.202

Press Enter to pass the password.

Automatic Method

Edit /etc/network/interfaces

auto usb0
iface usb0 inet static
address 192.168.0.200
netmask 255.255.255.0

Edit /etc/conf.d/net

config_usb0="192.168.0.200/24"

Restart the networking service and type in the following command in the terminal of GNU/Linux host.

ssh root@192.168.0.202

Press Enter to pass the password.

Making things even more automatic

If you don't want to remember the IP number of your phone you can create an alias by adding the following line to your /etc/hosts:

192.168.0.202   openmoko

Now it should immediately be possible to connect your phone using the following command line:

ssh root@openmoko

Appendex

If you want to know more about FreeRunner, you can get more information in following topics:

Tools