Manuals/Neo FreeRunner/nl

From Openmoko

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Getting To Know the Neo FreeRunner)
 
(21 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{{Languages|Manuals/Neo FreeRunner}}
 +
 
== De Inhoud van het Pakket ==
 
== De Inhoud van het Pakket ==
  
Line 4: Line 6:
 
! style="background:#ffffff;border-left:1px solid #ffffff;border-right:1px ; border-top:2px solid ffffff; border:1px solid #ffffff; " |   
 
! style="background:#ffffff;border-left:1px solid #ffffff;border-right:1px ; border-top:2px solid ffffff; border:1px solid #ffffff; " |   
 
<div align="left">
 
<div align="left">
[[Image:GTA02ALL.png|400px|thumb|In de doos]]
+
[[Image:Openmokset.jpg|400px|thumb|In de doos]]
 
|
 
|
  
Line 15: Line 17:
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>
 
  
 
==Maak kennis met de Neo FreeRunner==
 
==Maak kennis met de Neo FreeRunner==
Line 24: Line 25:
 
<td style="width: 25px; padding-left: 0.5em;">
 
<td style="width: 25px; padding-left: 0.5em;">
 
</td>
 
</td>
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:menu8.jpg|370px|thumb|AUX knop and telefoon aansluiting (van links naar rechts)|center]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #ffffff;">
+
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:menu8.jpg|370px|thumb|AUX knop en telefoon aansluiting (van links naar rechts)|center]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #ffffff;">
 
[[Image:menu9.jpg|365px|thumb|Aan/Uit knop, USB en externe GPS Antenne (van links naar rechts)|center]]</td></tr></table>
 
[[Image:menu9.jpg|365px|thumb|Aan/Uit knop, USB en externe GPS Antenne (van links naar rechts)|center]]</td></tr></table>
 
</div>
 
</div>
Line 42: Line 43:
 
<td style="width: 50%; padding-left: 0.5em;">
 
<td style="width: 50%; padding-left: 0.5em;">
 
</td>
 
</td>
<td style="width: 50%; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:menu13.jpg|233px|thumb|open de Freerunner langs hier |center]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #ffffff;">
+
<td style="width: 50%; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:menu13.jpg|233px|thumb|open de FreeRunner langs hier |center]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #ffffff;">
 
[[Image:menu14.jpg|250px|thumb|Open|center]]</td></tr></table>
 
[[Image:menu14.jpg|250px|thumb|Open|center]]</td></tr></table>
 
</div>
 
</div>
  
===Het installeren van de Micro-SD kaart, de SIM kaart, en de batterij===
+
===Het installeren van de Micro-SD kaart, de SIM kaart en de batterij===
  
# Remove the rear cover of the Neo FreeRunner by first holding the Neo FreeRunner on the side and then use your fingernail to prise off the rear cover at the slot on top of the device.
+
# Verwijder de achterkant als volgt : houd de Neo FreeRunner op zijn zij en gebruik uw vinger om de achterkant los te maken bij het slotje aan de bovenkant.
# Now you should be able to locate the combined SIM and Micro-SD card holder at the bottom of the battery compartment.
+
# Nu zie je de gecombineerde SIM en Micro-SD kaart houder onderaan het batterij compartiment.
# Unlock the SIM card holder by sliding the metal clip down, towards the USB socket, with your fingernail. Use caution, as these parts are delicate and could be damaged by forcing them in the wrong direction.
+
# Maak de SIM kaart houder vrij door het metalen clipje naar beneden te doen, in de richting van de USB aansluiting. Gebruik daarvoor uw vingernagel. Wees wel voorzichtig, deze onderdelen zijn gevoelig en kunnen beschadigd raken door hen in de verkeerde richting te forceren.
# Lift up on the SIM card holder.
+
# De de SIM kaart houder omhoog.
# The Micro-SD card holder is held in place by a latch on either side. It is easiest to open the Micro-SD card holder by releasing these latches one at a time rather than by lifting from the middle, as lifting from the middle tends to increase the latching pressure. A small screwdriver or knife can be used for this.
+
# De Micro-SD kaart houder zit onder de simkaart houder. De bovenkant van het mechanisme zit tegen de zijkant aan van het apparaat. De makkelijste manier om het open te maken is door eerst de zijkantjes iets omhoog te halen, want als je het via het midden doet komt er hoge druk op de pinnentjes te staan. Een smalle schroevendraaier of mesje kan gebruikt worden om dit te openen.  
# Insert the Micro-SD card into the Micro-SD card holder.  Note that the electrical contacts should face down and towards the edge of the Neo Freerunner.
+
# Doe de Micro-SD kaart in het rechtopstaand klepje. Let op dat de leeskant van de Micro-SD kaart aan de onderkant zit als je hem in je Neo FreeRunner stopt.
# Close the Micro-SD card holder, making sure that both latches are securely fastened.
+
# Sluit het Micro-SD kaart klepje, en let op dat beide pinnetjes goed vast zitten.
# Insert the SIM card into the SIM card holder, taking care to slide inside the two metal tabs in the coverPlease note that the electrical contacts should face down and that the cut corner should be closest to the external GPS Antenna Socket.
+
# Doe de SIM kaart in de SIM card houder, let op dat je de SIM kaart tussen de twee metalen houdertjes doetLet op dat de chip van de SIM-Kaart naar beneden wijst als je hem in je SIM kaart houder stopt, en let ook op dat de kant waar het hoekje anders is het dichtst bij de GPS antenne zit.
# Close the SIM card holder and lock it by sliding the metal clip towards the external GPS Antenna Socket on the FreeRunner.
+
# Sluit het SIM kaart klepje en lock het door middel van het metalen klepje naar de GPS Antenne te schuiven.
# Insert the battery into the battery compartment, aligning the electrical contacts on the battery with the electrical contacts in the battery compartmentInsert the side with the electrical contacts first.
+
# Plaats de batterij, let ook hier op dat de eleketronische delen contact maken met elkaarZorg ervoor dat de elektrische deeltjes kant als eerste erin word geplaatst
# Replace the rear cover on the FreeRunner.
+
# Plaats de achterzijde terug op de FreeRunner.
  
===Turning on the Neo Freerunner===
+
===de Neo FreeRunner opstarten===
  
====Charging the Neo Freerunner====
+
====Opladen van de Neo FreeRunner====
  
When using the Neo Freerunner for the first time, you should charge the battery completely. The battery can be charged using the provided charger or from a powered USB port capable of providing 500mA worth of power. Most computers will be able to charge the FreeRunner without any problems.
+
Wanneer je de Neo FreeRunner voor de eerste keer gebruikt, kun je de batterij best volledig opladen. De batterij kan opgeladen worden door middel van de bijgeleverde lader of via de USB kabel, als de USB poort in staat is om 500mA te leveren. De meeste computers zijn in staat de FreeRunner op te laden via hun USB poorten.
  
Charging at 100mA takes 6-12 hours and at 500mA takes 1-2 hours. (from [http://openmoko.togaware.com/survivor/Charging.html openmoko.togaware.com])
+
Opladen met 100mA duurt ongeveer 6 tot 12 uren. Opladen met 500mA duurt 1 tot 2 uren. (from [http://openmoko.togaware.com/survivor/Charging.html openmoko.togaware.com])
  
You can boot your Neo FreeRunner in the following ways:
+
Kies de opstartprocedure voor uw Neo FreeRunner:
  
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    You can power it up into an Openmoko image directly.  
+
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    Opstarten via de Openmoko image.  
  
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    You can boot it into [[Bootloader|U-Boot]] via [[NAND Flash]].
+
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    Opstarten naar [[Bootloader|U-Boot]] via [[NAND Flash]].
  
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    You can boot it into U-Boot via NOR Flash.
+
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    Opstarten naar U-Boot via NOR Flash.
  
Booting the device into NAND and NOR Flash allows you to update the kernel and root filesystem.
+
Wanneer de FreeRunner opgestart wordt via NAND en NOR Flash laat je toe de kernel en het filesysteem up te daten.
  
====Start the Openmoko Image====
+
====Opstarten via de Openmoko Image====
  
 
<div align-center>
 
<div align-center>
Line 87: Line 88:
 
</td>
 
</td>
 
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:Menu2.jpg|200px|right|thumb]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #eeeeee;">
 
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:Menu2.jpg|200px|right|thumb]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #eeeeee;">
Press and hold Power button for about 8 seconds, until the Openmoko splash screen turns up. You may now release the Power button and the Neo FreeRunner will continue to boot into the Openmoko Image.
+
Houd de Aan/Uit knop minstens 8 seconden ingedrukt, tot je het Opnmoko opstart scherm ziet. Dan kan je de Aan/Uit knop loslaten. De Neo FreeRunner start nu de Openmoko Image op.
  
 
</td></tr></table>
 
</td></tr></table>
 
</div>
 
</div>
  
====Log into U-Boot in the NAND Flash====
+
====U-Boot opstarten via de NAND Flash====
  
 
<div align-center>
 
<div align-center>
Line 101: Line 102:
 
</td>
 
</td>
 
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:Menu7.jpg|200px|right|thumb]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #eeeeee;">
 
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:Menu7.jpg|200px|right|thumb]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #eeeeee;">
Press and hold Power button, then press and hold AUX button for about 5 to 8 seconds. You should see the boot menu for the NAND Flash. Press the AUX button to select one of the options and then press the Power button to execute.
+
Houd de Aan/Uit knop ingedrukt en duw tegelijkertijd op de AUX knop voor 5 tot 8 seconden. Het opstartmenu van de NAND Flash komt op het scherm.<br />
 +
Gebruik de AUX knop om een optie te selecteren en gebruik de Aan/Uit knop om het geselecteerde uit te voeren.
 
</td></tr></table>
 
</td></tr></table>
 
</div>
 
</div>
  
====Log into U-Boot in the NOR Flash====
+
====U-Boot opstarten via de NOR Flash====
  
 
<div align-center>
 
<div align-center>
Line 115: Line 117:
 
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:Menu6.jpg|200px|right|thumb]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #eeeeee;">
 
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:Menu6.jpg|200px|right|thumb]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #eeeeee;">
  
Press and hold the AUX button, then press and hold the Power button. Then, release the AUX button. You should see the boot menu for the NOR Flash.  This option is usually used by developers or when flashing the FreeRunner.  If you cannot log into U-Boot in NAND then you can log into U-Boot in the NOR Flash either.  
+
Druk eerst op de  AUX knop en blijf deze ingerukt houden, druk daarna op de Power knop en houdt deze ook ingedrukt. Laat vervolgens de AUX knop los. U ziet nu het  boot menu van de NOR Flash.  Deze optie wordt meestal gebruikt door ontwikkelaars of voor het flashen van de FreeRunner.  Als u niet kan inloggen in  U-Boot in NAND, dan kan u ook niet inloggen in de NOR Flash.  
 
</td></tr></table>
 
</td></tr></table>
 
</div>
 
</div>
  
{{note| There are six options you can choose when you log into the NOR Flash.
+
{{note| Opstarten via de NOR Flash geeft je volgende 6 mogelijkheden:
1. Boot
+
1. Boot (Opstarten)
  
2. [[Boot from sd card|Boot from MicroSD]]
+
2. [[Boot from sd card|Boot from MicroSD (Opstarten van de MicroSD kaart)]]
  
3. Set console to USB  
+
3. Set console to USB (Console verbinden via USB)
  
4. Set console to Serial
+
4. Set console to Serial (Console verbinden via Seriële Kabel)
  
5. Reset
+
5. Reset (Resetten)
  
6. Power off  
+
6. Power off (Uitschakelen)
  
 
}}
 
}}
  
===Unlocking the screen===
+
===Schermbeveiliging unlocken===
 +
 
 +
Wanneer het scherm is gelocked (schermbeveiliging, zie je een Matrix-style groene achtergrond met het Openmoko symbool onderin in het scherm met daarnaast een slotje aan de rechterkant.  Sleep het Openmoko symbool naar de bovenkant van het scherm toe, of te wel naar het open slotje bovenin, en je scherm is unlocked.
  
When the screen is locked, you should see a Matrix-style green graphic with the Openmoko symbol in the middle of the bottom of the screen along with lock and unlock symbols.  If you drag the Openmoko symbol to the unlock symbol at the top then the screen will become unlocked.
+
[[Category:Neo FreeRunner Hardware/nl]]

Latest revision as of 09:26, 12 January 2010


Contents

[edit] De Inhoud van het Pakket

In de doos
Circle2.gif Neo FreeRunner
Circle2.gif Stylus
Circle2.gif Batterij
Circle2.gif Lader
Circle2.gif USB Kabel
Circle2.gif microSD Kaart van 512MB

[edit] Maak kennis met de Neo FreeRunner

AUX knop en telefoon aansluiting (van links naar rechts)
Aan/Uit knop, USB en externe GPS Antenne (van links naar rechts)
Achterkant met de batterij
De SIM kaart en de SD kaart horen hier
open de FreeRunner langs hier
Open

[edit] Het installeren van de Micro-SD kaart, de SIM kaart en de batterij

 1. Verwijder de achterkant als volgt : houd de Neo FreeRunner op zijn zij en gebruik uw vinger om de achterkant los te maken bij het slotje aan de bovenkant.
 2. Nu zie je de gecombineerde SIM en Micro-SD kaart houder onderaan het batterij compartiment.
 3. Maak de SIM kaart houder vrij door het metalen clipje naar beneden te doen, in de richting van de USB aansluiting. Gebruik daarvoor uw vingernagel. Wees wel voorzichtig, deze onderdelen zijn gevoelig en kunnen beschadigd raken door hen in de verkeerde richting te forceren.
 4. De de SIM kaart houder omhoog.
 5. De Micro-SD kaart houder zit onder de simkaart houder. De bovenkant van het mechanisme zit tegen de zijkant aan van het apparaat. De makkelijste manier om het open te maken is door eerst de zijkantjes iets omhoog te halen, want als je het via het midden doet komt er hoge druk op de pinnentjes te staan. Een smalle schroevendraaier of mesje kan gebruikt worden om dit te openen.
 6. Doe de Micro-SD kaart in het rechtopstaand klepje. Let op dat de leeskant van de Micro-SD kaart aan de onderkant zit als je hem in je Neo FreeRunner stopt.
 7. Sluit het Micro-SD kaart klepje, en let op dat beide pinnetjes goed vast zitten.
 8. Doe de SIM kaart in de SIM card houder, let op dat je de SIM kaart tussen de twee metalen houdertjes doet. Let op dat de chip van de SIM-Kaart naar beneden wijst als je hem in je SIM kaart houder stopt, en let ook op dat de kant waar het hoekje anders is het dichtst bij de GPS antenne zit.
 9. Sluit het SIM kaart klepje en lock het door middel van het metalen klepje naar de GPS Antenne te schuiven.
 10. Plaats de batterij, let ook hier op dat de eleketronische delen contact maken met elkaar. Zorg ervoor dat de elektrische deeltjes kant als eerste erin word geplaatst
 11. Plaats de achterzijde terug op de FreeRunner.

[edit] de Neo FreeRunner opstarten

[edit] Opladen van de Neo FreeRunner

Wanneer je de Neo FreeRunner voor de eerste keer gebruikt, kun je de batterij best volledig opladen. De batterij kan opgeladen worden door middel van de bijgeleverde lader of via de USB kabel, als de USB poort in staat is om 500mA te leveren. De meeste computers zijn in staat de FreeRunner op te laden via hun USB poorten.

Opladen met 100mA duurt ongeveer 6 tot 12 uren. Opladen met 500mA duurt 1 tot 2 uren. (from openmoko.togaware.com)

Kies de opstartprocedure voor uw Neo FreeRunner:

Circle2.gif Opstarten via de Openmoko image.
Circle2.gif Opstarten naar U-Boot via NAND Flash.
Circle2.gif Opstarten naar U-Boot via NOR Flash.

Wanneer de FreeRunner opgestart wordt via NAND en NOR Flash laat je toe de kernel en het filesysteem up te daten.

[edit] Opstarten via de Openmoko Image

Menu2.jpg

Houd de Aan/Uit knop minstens 8 seconden ingedrukt, tot je het Opnmoko opstart scherm ziet. Dan kan je de Aan/Uit knop loslaten. De Neo FreeRunner start nu de Openmoko Image op.

[edit] U-Boot opstarten via de NAND Flash

Menu7.jpg

Houd de Aan/Uit knop ingedrukt en duw tegelijkertijd op de AUX knop voor 5 tot 8 seconden. Het opstartmenu van de NAND Flash komt op het scherm.
Gebruik de AUX knop om een optie te selecteren en gebruik de Aan/Uit knop om het geselecteerde uit te voeren.

[edit] U-Boot opstarten via de NOR Flash

Menu6.jpg

Druk eerst op de AUX knop en blijf deze ingerukt houden, druk daarna op de Power knop en houdt deze ook ingedrukt. Laat vervolgens de AUX knop los. U ziet nu het boot menu van de NOR Flash. Deze optie wordt meestal gebruikt door ontwikkelaars of voor het flashen van de FreeRunner. Als u niet kan inloggen in U-Boot in NAND, dan kan u ook niet inloggen in de NOR Flash.

NOTE: Opstarten via de NOR Flash geeft je volgende 6 mogelijkheden:

1. Boot (Opstarten)

2. Boot from MicroSD (Opstarten van de MicroSD kaart)

3. Set console to USB (Console verbinden via USB)

4. Set console to Serial (Console verbinden via Seriële Kabel)

5. Reset (Resetten)

6. Power off (Uitschakelen)[edit] Schermbeveiliging unlocken

Wanneer het scherm is gelocked (schermbeveiliging, zie je een Matrix-style groene achtergrond met het Openmoko symbool onderin in het scherm met daarnaast een slotje aan de rechterkant. Sleep het Openmoko symbool naar de bovenkant van het scherm toe, of te wel naar het open slotje bovenin, en je scherm is unlocked.

Views
Personal tools

De Inhoud van het Pakket

In de doos
Circle2.gif Neo FreeRunner
Circle2.gif Stylus
Circle2.gif Batterij
Circle2.gif Lader
Circle2.gif USB Kabel
Circle2.gif microSD Kaart van 512MB


Maak kennis met de Neo FreeRunner

AUX knop and telefoon aansluiting (van links naar rechts)
Aan/Uit knop, USB en externe GPS Antenne (van links naar rechts)
Achterkant met de batterij
De SIM kaart en de SD kaart horen hier
open de Freerunner langs hier
Open

Het installeren van de Micro-SD kaart, de SIM kaart, en de batterij

 1. Remove the rear cover of the Neo FreeRunner by first holding the Neo FreeRunner on the side and then use your fingernail to prise off the rear cover at the slot on top of the device.
 2. Now you should be able to locate the combined SIM and Micro-SD card holder at the bottom of the battery compartment.
 3. Unlock the SIM card holder by sliding the metal clip down, towards the USB socket, with your fingernail. Use caution, as these parts are delicate and could be damaged by forcing them in the wrong direction.
 4. Lift up on the SIM card holder.
 5. The Micro-SD card holder is held in place by a latch on either side. It is easiest to open the Micro-SD card holder by releasing these latches one at a time rather than by lifting from the middle, as lifting from the middle tends to increase the latching pressure. A small screwdriver or knife can be used for this.
 6. Insert the Micro-SD card into the Micro-SD card holder. Note that the electrical contacts should face down and towards the edge of the Neo Freerunner.
 7. Close the Micro-SD card holder, making sure that both latches are securely fastened.
 8. Insert the SIM card into the SIM card holder, taking care to slide inside the two metal tabs in the cover. Please note that the electrical contacts should face down and that the cut corner should be closest to the external GPS Antenna Socket.
 9. Close the SIM card holder and lock it by sliding the metal clip towards the external GPS Antenna Socket on the FreeRunner.
 10. Insert the battery into the battery compartment, aligning the electrical contacts on the battery with the electrical contacts in the battery compartment. Insert the side with the electrical contacts first.
 11. Replace the rear cover on the FreeRunner.

Turning on the Neo Freerunner

Charging the Neo Freerunner

When using the Neo Freerunner for the first time, you should charge the battery completely. The battery can be charged using the provided charger or from a powered USB port capable of providing 500mA worth of power. Most computers will be able to charge the FreeRunner without any problems.

Charging at 100mA takes 6-12 hours and at 500mA takes 1-2 hours. (from openmoko.togaware.com)

You can boot your Neo FreeRunner in the following ways:

Circle2.gif You can power it up into an Openmoko image directly.
Circle2.gif You can boot it into U-Boot via NAND Flash.
Circle2.gif You can boot it into U-Boot via NOR Flash.

Booting the device into NAND and NOR Flash allows you to update the kernel and root filesystem.

Start the Openmoko Image

Menu2.jpg

Press and hold Power button for about 8 seconds, until the Openmoko splash screen turns up. You may now release the Power button and the Neo FreeRunner will continue to boot into the Openmoko Image.

Log into U-Boot in the NAND Flash

Menu7.jpg

Press and hold Power button, then press and hold AUX button for about 5 to 8 seconds. You should see the boot menu for the NAND Flash. Press the AUX button to select one of the options and then press the Power button to execute.

Log into U-Boot in the NOR Flash

Menu6.jpg

Press and hold the AUX button, then press and hold the Power button. Then, release the AUX button. You should see the boot menu for the NOR Flash. This option is usually used by developers or when flashing the FreeRunner. If you cannot log into U-Boot in NAND then you can log into U-Boot in the NOR Flash either.

NOTE: There are six options you can choose when you log into the NOR Flash.

1. Boot

2. Boot from MicroSD

3. Set console to USB

4. Set console to Serial

5. Reset

6. Power offUnlocking the screen

When the screen is locked, you should see a Matrix-style green graphic with the Openmoko symbol in the middle of the bottom of the screen along with lock and unlock symbols. If you drag the Openmoko symbol to the unlock symbol at the top then the screen will become unlocked.

Tools