Manuals/Neo FreeRunner/cs

From Openmoko

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m (Booting the Neo FreeRunner)
 
(16 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Languages|Getting Started with your Neo FreeRunner}}
+
{{Languages|Manuals/Neo FreeRunner}}
  
{| class="wikitable" cellspacing="2" cellpadding="2" style="padding: 0%; margin:0em 0em 1em 0em; border:1px solid #cccccc; background:#eeeeee; width:100%;floating="center"; "
+
 
! style="background:#fcfcfc;border-left:1px solid #9999cc;border-right:1px ; border-top:2px solid 75d806; border:1px solid #222222; width:75% " |
+
Děkujeme vám za zakoupení [[Neo FreeRunner]]. Toto je druhý telefon vyvinutý projektem Openmoko. Tato příručka se vám pokusí usnadnit první kroky s vaším Neo FreeRunner.
<div align="left">
+
Děkujeme vám za zakoupení vývojářské verze Neo FreeRunnera. Telefon [[Neo FreeRunner]] je druhou verzí Hardwarové platformy vyvinuté pro využití výhod systému Openmoko. Tato příručka se vám pokusí usnadnit první kroky s vaším Neo FreeRunnerem.
+
! style="background:#fcfcfc;border-left:1px solid #9999cc;border-right:1px ; border-top:2px solid 75d806; border:1px solid #222222; width:25% " |
+
[[Image:Freerunner box.png|200px|thumb|Balení Neo FreeRunnera]]
+
|}
+
  
 
== Balíček obsahuje: ==
 
== Balíček obsahuje: ==
Line 14: Line 9:
 
! style="background:#ffffff;border-left:1px solid #ffffff;border-right:1px ; border-top:2px solid ffffff; border:1px solid #ffffff; " |
 
! style="background:#ffffff;border-left:1px solid #ffffff;border-right:1px ; border-top:2px solid ffffff; border:1px solid #ffffff; " |
 
<div align="left">
 
<div align="left">
[[Image:GTA02ALL.png|400px|thumb|Obsah balíčku]]
+
[[Image:Openmokset.jpg|400px|thumb|Obsah balíčku]]
 
|
 
|
  
Line 51: Line 46:
 
<td style="width: 50%; padding-left: 0.5em;">
 
<td style="width: 50%; padding-left: 0.5em;">
 
</td>
 
</td>
<td style="width: 50%; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:menu13.jpg|233px|thumb|open case from this side |center]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #ffffff;">
+
<td style="width: 50%; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:menu13.jpg|233px|thumb|otevři kryt z této strany |center]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #ffffff;">
 
[[Image:menu14.jpg|250px|thumb|Otevřeno|center]]</td></tr></table>
 
[[Image:menu14.jpg|250px|thumb|Otevřeno|center]]</td></tr></table>
 
</div>
 
</div>
Line 275: Line 270:
 
===uBoot===
 
===uBoot===
  
Think of u-boot as a combination of the BIOS and Grub on a PC.
+
Považujte u-boot jako kombinaci BIOSu a Grubu na PC.
  
 
===Kernel===
 
===Kernel===
Line 391: Line 386:
 
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    You can power it up into an Openmoko image directly (default, when powered-on for the first time).
 
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    You can power it up into an Openmoko image directly (default, when powered-on for the first time).
  
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    You can boot it into the [[Bootloader|U-Boot bootloader]] via [[NAND Flash]].
+
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    You can boot it into the [[Bootloader/cs|U-Boot bootloader]] via [[NAND Flash]].
  
 
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    You can boot it into U-Boot via NOR Flash.
 
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    You can boot it into U-Boot via NOR Flash.
Line 406: Line 401:
 
</td>
 
</td>
 
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:Menu2.jpg|200px|right|thumb]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #eeeeee;">
 
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:Menu2.jpg|200px|right|thumb]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #eeeeee;">
Press and hold Power button for about 8 seconds, until the Openmoko splash screen turns up.  You may now release the Power button and the Neo FreeRunner will continue to boot into the Openmoko Image.
+
Zmáčkni a drž tlačítko power asi 8 sekund, dokud se neobjeví splash, pak můžes tlačítko power pustit a Neo FreeRunner zavede systém.
  
 
</td></tr></table>
 
</td></tr></table>
Line 420: Line 415:
 
</td>
 
</td>
 
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:Menu7.jpg|200px|right|thumb]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #eeeeee;">
 
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:Menu7.jpg|200px|right|thumb]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #eeeeee;">
Press and hold Power button, then press and hold AUX button for about 5 to 8 seconds. You should see the boot menu for the NAND Flash. Press the AUX button to select one of the options and then press the Power button to execute.
+
Zmáčkni a drž tlačítko power, pak zmačkní tlačítko AUX po dobu 5 8 sekund. Pak se objeví boot menu z NAND Flash.
 +
Tlačítkem AUX se vybírá volba a tlačítkem power se potvrdí.
 
</td></tr></table>
 
</td></tr></table>
 
</div>
 
</div>
Line 434: Line 430:
 
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:Menu6.jpg|200px|right|thumb]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #eeeeee;">
 
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:Menu6.jpg|200px|right|thumb]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #eeeeee;">
  
Press and hold the AUX button, then press and hold the Power button. Then, release the AUX button. You should see the boot menu for the NOR Flash. This option is usually used by developers or when flashing the FreeRunner. If you cannot log into U-Boot in NAND then you can log into U-Boot in the NOR Flash either.
+
Zmáčkni a drž tlačítko AUX, pak zmáčkni a drž tlačítko power. Pak pust tlačítko AUX. Pak se objeví boot menu z NOR Flash. Nato možnost je obvykle používáná vývojáři a při flash-ovaní FreeRunneru. Pokud nemůžeš spustit U-Boot z NAND, tak zkus zpustit U-Boot z NOR Flash.
 
</td></tr></table>
 
</td></tr></table>
 
</div>
 
</div>
  
{{note| There are six options you can choose when you log into the NOR Flash.
+
{{note| Je zde šest možností, které můžeš zvolit, pokud si v boot menu NOR Flash.
 
1. Boot
 
1. Boot
  
Line 454: Line 450:
 
}}
 
}}
  
==Flashing the Neo FreeRunner==
+
==Flashování Nea FreeRunneru==
As Openmoko development continues, Openmoko regularly releases updated versions of the Openmoko root filesystem, the kernel, and the[[Bootloader| U-Boot]]. These may be programmed into the Flash memory of Neo FreeRunner. You can use the USB cable and Openmoko provided tool to flash Neo FreeRunner.
+
Jak vývoj Openmoka pokračuje, Openmoko pravidelně vydává aktualizované verze root filesystému Openmoka, kernelu a  [[Bootloader| U-Bootu]]. Ty mohou být zapsány do Flash paměti Nea FreeRunneru. Můžete použít USB kabel a Openmokem poskytovanou utilitu pro flashováním.
 
+
{{note|The Openmoko software team builds images daily. If you want to use the latest images, you can download the image from the daily build, but we recommend you download the most stable image from http://downloads.openmoko.org/releases/. Images here have been tested by the test team.
+
  
 +
{{note|Softwarový tým Openmoka vytváří obrazy denně. Pokud chceš použít poslední obraz, můžeš ho stahnou z denního buildu (daily build), ale doporučejeme stahnout mnohem stabilnější obraz z http://downloads.openmoko.org/distro/releases/. Obraz zde byl testovám týmem testerů.
 +
}}
  
===Step 1. Download the DFU-util===
+
===Krok 1. Stažení DFU utility===
  
You can download the flashing tool from:
+
Flashovací utilitu můžeš stahnout z:
http://downloads.openmoko.org/releases/Om2008.9/dfu-util
+
http://downloads.openmoko.org/distro/releases/Om2008.9/dfu-util
  
On the GNU/Linux host you can use the following command to download the dfu-util:
+
Na GNU/Linuxu se dá použít následující příkaz pro stažení DFU utility:
wget http://downloads.openmoko.org/releases/Om2008.9/dfu-util
+
wget http://downloads.openmoko.org/distro/releases/Om2008.9/dfu-util
  
Afterwards you have to change the rights on the file:
+
Pak je potřeba souboru přidat právo spuštění příkazem:
 
chmod a+x dfu-util
 
chmod a+x dfu-util
  
===Step 2. Flashing the Kernel===
+
===Krok 2. Flashnutí kernelu===
  
 
{| class="wikitable" cellspacing="2" cellpadding="2" style="padding: 0%; margin:0em 0em 1em 0em; border:0px solid #ffffff; background:#ffffff; width:100%;floating="center";font-weight: normal; "
 
{| class="wikitable" cellspacing="2" cellpadding="2" style="padding: 0%; margin:0em 0em 1em 0em; border:0px solid #ffffff; background:#ffffff; width:100%;floating="center";font-weight: normal; "
 
! style="background:#ffffff;border-left:1px solid #ffffff;border-right:1px ; border-top:2px solid #ffffff; border:1px solid #ffffff; width:75%;font-weight: normal; " |
 
! style="background:#ffffff;border-left:1px solid #ffffff;border-right:1px ; border-top:2px solid #ffffff; border:1px solid #ffffff; width:75%;font-weight: normal; " |
 
<div align="left">
 
<div align="left">
[[Image:menu15.jpg|thumb|Log into U-Boot in NOR Flash, connect your Neo with Linux Host via USB cable]]
+
[[Image:menu15.jpg|thumb|Spuštený U-Boot z NOR Flashe. Neo FreeRunner spojený s Linuxem pomocí USB kabelu.]]
  
Before you execute the following command, please log into U-Boot in the NOR Flash. The Neo FreeRunner needs to be at the NOR boot menu for flashing. You will then need to connect your Neo with the GNU/Linux host via USB cable.
+
Před spuštěním následujících příkazů, nabootujte  U-Boot z NOR Flash. Neo FreeRunner musí být v NOR boot menu pro flashování. Pak je potřeba připojit Neo FreeRunner ke GNU/Linuxu USB kabelem.
  
You can download the kernel from
+
Kernel pro OpenMoko se dá stáhnout z:
http://downloads.openmoko.org/releases/
+
http://downloads.openmoko.org/distro/releases/
  
Type in the following command in the terminal on a GNU/Linux host. On some systems you need to be root before this will work and on Ubuntu you must preface the command with "sudo" or you will get the following error: "Cannot claim interface: could not claim interface 2: Operation not permitted"
+
Zapište následující příkazi do terminálu. Na některých systémech je potřeba být přihlášen jako root (super uživatel), aby to fungovalo, na Ubuntu je potřeba před dané příkazy napsat "sudo" jinak se objeví chyba: "Cannot claim interface: could not claim interface 2: Operation not permitted"
  
 
./dfu-util -a (partion name) -R -D (download image file name)
 
./dfu-util -a (partion name) -R -D (download image file name)
  
ex:
+
příklad:
  
 
sudo ./dfu-util -a kernel -R -D uImage-2.6.24+git20080424-om-gta02.bin
 
sudo ./dfu-util -a kernel -R -D uImage-2.6.24+git20080424-om-gta02.bin
  
Press Enter to execute the command.
+
Zmáčkni Enter pro vykonání příkazu.
  
When flashing succeeds the following will be shown:
+
Po úspěšném flashování se objeví:
  
 
status(0) = No error condition is present
 
status(0) = No error condition is present
Line 499: Line 495:
 
|}
 
|}
  
{{note| The meaning of the parameters you specified:
+
{{note| Význam zadaných parametrů:
 
-a  --alt alt Specify the altsetting of the DFU interface by name or by number<br>
 
-a  --alt alt Specify the altsetting of the DFU interface by name or by number<br>
 
-R  --reset Issue USB Reset signalling once we're finished<br>
 
-R  --reset Issue USB Reset signalling once we're finished<br>
Line 505: Line 501:
 
}}
 
}}
  
===Step 3. Flashing the Root Filesystem ===
+
===Krom 3. Flashnutí Root Filesystému ===
You can download the root filesystem from:
+
Root Filesystém OpenMoka se dá stáhnout z:
http://downloads.openmoko.org/releases/FreeRunner/
+
http://downloads.openmoko.org/distro/releases/Om2008.9/
  
Type the following command in the terminal of a GNU/Linux host. On some systems you will need to be root.
+
Zapiště následující příkazi do terminálu na GNU/Linuxu. Pravděpodobně budete potřebovat root práva.
  
 
./dfu-util -a rootfs -R -D openmoko-devel-image-fic-gta02.jffs2
 
./dfu-util -a rootfs -R -D openmoko-devel-image-fic-gta02.jffs2
  
When flashing succeeds the following will be shown:
+
Po úspěšném flashování se objeví:  
  
 
status(0) = No error condition is present
 
status(0) = No error condition is present
Line 535: Line 531:
  
 
[[Category:Neo FreeRunner Hardware/cs]]
 
[[Category:Neo FreeRunner Hardware/cs]]
[[Category:Basic End User]]
+
[[Category:Basic End User/cs]]
 +
[[Category:Manuals/cs]]

Latest revision as of 17:12, 26 April 2010


Děkujeme vám za zakoupení Neo FreeRunner. Toto je druhý telefon vyvinutý projektem Openmoko. Tato příručka se vám pokusí usnadnit první kroky s vaším Neo FreeRunner.

Contents

[edit] Balíček obsahuje:

Obsah balíčku
Circle2.gif Neo FreeRunner
Circle2.gif Stylus
Circle2.gif Akumulátor
Circle2.gif Nabíječku
Circle2.gif USB kabel
Circle2.gif microSD kartu 512MB & SD adaptér

[edit] Poznávání Neo FreeRunnera

AUX tlačátko a konektor sluchátek(z leva do prava)
Tlačítko Power, USB a externí GPS Anténa (Z leva do prava)
AUX Zadní strana s akumulátorem
Zde vložte SIM kartu a SD kartu
otevři kryt z této strany
Otevřeno

[edit] Instalace Micro-SD karty, SIM karty, a akumulátoru

 1. Remove the rear cover of the Neo FreeRunner by first holding the Neo FreeRunner on the side and then use your fingernail to prise off the rear cover at the slot on top of the device.
 2. Now you should be able to locate the combined SIM and Micro-SD card holder at the bottom of the battery compartment.
 3. Unlock the SIM card holder by sliding the metal clip down, towards the USB socket, with your fingernail. Use caution, as these parts are delicate and could be damaged by forcing them in the wrong direction.
 4. Lift up on the SIM card holder.
 5. The Micro-SD card holder is held in place by a latch on either side. It is easiest to open the Micro-SD card holder by releasing these latches one at a time rather than by lifting from the middle, as lifting from the middle tends to increase the latching pressure. A small screwdriver or knife can be used for this.
 6. Insert the Micro-SD card into the Micro-SD card holder. Note that on the inside of metal part of the holder there are little holding tabs for the card. Slide the card in these holders (on the metal part) before closing the card holder. Note that the electrical contacts should face down and towards the edge of the Neo FreeRunner.
 7. Close the Micro-SD card holder, making sure that both latches of the holder are securely fastened.
 8. Insert the SIM card into the SIM card holder, taking care to slide inside the two metal tabs in the cover. Note that the electrical contacts should face down and that the cut corner should be closest to the external GPS Antenna Socket.
 9. Close the SIM card holder and lock it by sliding the metal clip towards the external GPS Antenna Socket on the FreeRunner.
 10. Insert the battery into the battery compartment, aligning the electrical contacts on the battery with the electrical contacts in the battery compartment. Insert the side with the electrical contacts first.
 11. Replace the rear cover on the FreeRunner.
SIM and SD holders open, with cards in place

[edit] Nabíjení Neo FreeRunnera:

Poprvé by jste baterii měli nabít úplně. Akumulátor můžete nabíjet jednak přiloženým síťovým nabíječem proudem 1A nebo přes USB proudem 0,5A (1-2h) nebo případně 0,1A(6-12h). V drtivé většině případů jsou schopny USB porty dodat proud 0,5A.

[edit] Tlačítka:

[edit] Power

Stiskem tlačítka power vypnete aktuální aplikaci.

Pokud dlouze stisknete tlačítko power, zobrazí se menu s možnostmi zapnutí a vypnutí gps, wifi, gsm, a bluetooth , a také možnost vypnutí telefonu.

[edit] Aux

Pokud stisknete tlačítko AUX po dobu jedné sekundy, zobrazí se menu kde můžete:

 • Přepínat zobrazení na celou obrazovku.
 • Změnit orientaci zobrazení na obrazovce. (horizontalní nebo vertikální prohlížení)
 • Udělat screenshot: zapne aplikaci pro vyfocení obrazovky.

[edit] Odemknutí obrazovky

When the screen is locked, you should see a Matrix-style green graphic with the Openmoko symbol in the middle of the bottom of the screen along with lock and unlock symbols. If you drag the Openmoko symbol to the unlock symbol at the top then the screen will become unlocked.


[edit] Menus and Applications

Note: this section describes the interface used by the "2007.2" image, which is the current default image for Openmoko.

[edit] Today Page

Todaypage reduced false.png

The first thing after you boot Openmoko should be the "Today" page. This is your home page. In the top row, you see icons that indicate the status of the phone. The second row are quick links to commonly-used applications such as the dialer. The main body of the screen is your home page, displaying a clock and other useful information. The bottom row consists of three tabs representing Today (the page you're viewing now), Launch Task Page, and Running Tasks Page.

See Today/2007.2 for more information about the Today page and customization.


[edit] Launch Task Page

Stub: This is a stub. You can help OpenMokoWiki by expanding it.


This page displays a menu of available applications. You may choose a category of applications to display to simplify the screen, or choose to display them all.

Current categories are PIM Suite, Applications, Games, Utilities, and All.

[edit] Running Tasks Page

Stub: This is a stub. You can help OpenMokoWiki by expanding it.


This page displays currently-running tasks. Any individual task may be terminated by selecting it and then clicking on the garbage-can icon to close it. All tasks may be terminated by clicking on any one of them and then clicking on the "folder" icon in the upper right (expect this to change in future releases). Any task may be rejoined by selecting it and then selecting the "return" icon at the middle top.

[edit] Ukončení aplikace

Any time an application is running, you can simply click the device's power button and the application will exit, returning you to the Today page.

Alternatively, you can switch tasks at any time by clicking the menu of tasks at the far upper-left of the screen, which will display a list of running tasks, allowing you to select one.

(Note: If the task menu is not shown, use the Aux button to bring up the Aux menu, and select "Toggle Fullscreen".)

[edit] Změna hlasitosti

As of this writing, there is no way to adjust the volume from the screen.

For now, run the terminal application or log in via usb, and run the alsamixer application. The mixer is simpler than it looks. Just use the left and right arrow keys to select "headphone" or "PCM" and use the up and down arrow keys to adjust the volume. You can also adjust your microphone volume with the "mic2" adjustment. Press ESC when finished. Then exit the terminal application or log out of the USB login.

You may need to update configuration files in /usr/share/openmoko/scenarios/ to make the microphone setting permanent. Use alsactl -f path-to-statefile store to do this.

The default files are as follows (in /usr/share/openmoko/scenarios/):

gsmhandset.state
gsmheadset.state
gsmspeakerout.state
headset.state
stereoout.state

These correspond to the various Sound Profiles accessible in the Debug Tool under Applications.

[edit] Accessing the microSD card

Mounted at /media/card

[edit] Import kontaktů

If you can export your contacts to VCard format, either multiple files or single file containing all of them, you may use the script on Import Vcf Contacts page to bring them to Neo.

[edit] Where to go when things go wrong

You may ask for help on the support mailing list : more details at https://lists.openmoko.org/mailman/listinfo/support

FreeRunner_Hardware_Issues

[edit] Nastavení sesíťování přes USB - Aktualizace

[edit] Připojte se s Neo FreeRunnerem

Toto je probíráno v sekci USB Networking.

[edit] Package manager - Aktualizace

In order to keep the FreeRunner up-to-date with the latest features and bug-fixes, it is advisable update the software at regular intervals.

There are two main methods of doing this:

There are three layers to the software on the FreeRunner:

 • uBoot: Think of u-boot as a combination of the BIOS and Grub on a PC.
 • Kernel: The Linux kernel
 • Root Filesystem: The rest of the system

Note that uboot, the kernel and the root filesystem may all be flashed to update them. For uboot, this is the only possibility (see Flashing_the_Neo_FreeRunner#Flashing_the_boot_loader). The advantage of flashing the kernel manually rather than using opkg seems to be speed. The disadvantage of flashing the root file system is that it wipes out all local modifications, including /home. If /home is moved to the SD disk, this is no longer a problem.

Warning: UPGRADING TO DAILY KERNELS FROM THE DEVELOPMENT BRANCH MAY BREAK THINGS. That said, assuming that your FreeRunner can access the internet (see above), the kernel and other packages can be updated with

 1. opkg update
 2. opkg -test upgrade
 3. opkg upgrade

The first updates the repository information, telling opkg what packages are available. The second allows you to see what the package manager wants to do. The third upgrades all packages for which a newer version is available. At the moment, some signature files are missing (404 errors), which opkg complains about, but this is cosmetic. The repositories will still update with the missing signature files.

Note that running opkg upgrade on a factory-fresh phone will upgrade dropbear (the ssh software) and various xserver packages, and neither upgrades elegantly while in use. Xserver must be updated over ssh to complete succesfully. Dropbear can be updated over ssh with the proper command:

 1. nohup opkg upgrade dropbear &

Or upgrade it directly in the FreeRunner terminal.

 1. opkg upgrade dropbear

When updating over ssh, the session will be interrupted, but the command should complete successfully(check nohup.out on your device to verify), and you should be able to reconnect within a few seconds.

Another (better) option is to start a screen session before the upgrade with:

 1. screen

After loosing the ssh connection and login in again via ssh reconnect to the running screen session with:

 1. screen -xThen connect to the FreeRunner via ssh and type:

 1. opkg upgrade

Recent changes to the usb ethernet support require that you install these two modules, before you reboot, after updating.

 1. opkg install kernel-module-g-ether kernel-module-cdc-ether

And run this command :

 1. depmod
NOTE: http://lists.openmoko.org/pipermail/support/2008-August/thread.html#900Alternatively you can upgrade the xserver packages via ssh and then upgrade the rest from the FreeRunner's terminal.

If you do your first upgrade in two installments like this, it will go more smoothly.

It will be possible in the future to update uboot with opkg, but this has not yet been implemented.

[edit] Installing multimedia, web browsing and other applications

There are many applications you can install - check out the Repositories for a list of packages, an example of how to add a repository using scaredy cat as an example can also be found here. A list of pre-installed and available packages with descriptions can be found here - Available Packages.

The calendar can be installed with

opkg install openmoko-dates2

For a Media Player:

opkg install openmoko-mediaplayer2 wget http://abraxa.dyndns.org:81/random/openmoko-mediaplayer-theme.tar.bz2 tar xjf openmoko-mediaplayer-theme.tar.bz2 -C /usr/share/themes/Moko/gtk-2.0 rm openmoko-mediaplayer-theme.tar.bz2

If you want a basic image viewer, have a look at the one from the gpe suite:

opkg install gpe-icons opkg install gpe-gallery

To obtain the standard web browser, use:

opkg install openmoko-browser2

An alternative browser, minimo, offers many more features. First download and unpack it on your GNU/Linux host:

wget http://www.ginguppin.de/files/minimo.tar.bz2 tar jvxf minimo.tar.bz2

Copy it over to the FreeRunner: scp minimo_* root@192.168.0.202:/tmp

Then on the FreeRunner: opkg install /tmp/minimo_0.02\+cvs20070626-r0_armv4t.ipk

You'll probably also want to change the keyboard including the keyboard toggle applet

[edit] Importing contacts

If you can export your contacts to VCard format, either multiple files or single file containing all of them, you may use the script on Import Vcf Contacts page to bring them to Neo.

[edit] The Architecture

There are three layers to the software on the FreeRunner:

[edit] uBoot

Považujte u-boot jako kombinaci BIOSu a Grubu na PC.

[edit] Kernel

The Linux kernel.

[edit] Root Filesystem

The rest of the system

[edit] Updating the software

In order to keep the FreeRunner up-to-date with the latest features and bug-fixes, it is advisable update the software at regular intevals. There are two main methods of doing this.

[edit] opkg

Assuming that your FreeRunner can access the internet (see above), the kernel and other packages can be updated with

 1. opkg update
 2. opkg upgrade

The first updates the repository information, telling opkg what packages are available. The second upgrades all packages for which a newer version is available. At the moment, some signature files are missing (404 errors), which opkg complains about, but this is cosmetic. The repositories will still update with the missing signature files.

It will be possible in the future to update uboot with opkg, but this has not yet been implemented

[edit] Flashing

uboot, the kernel and the root filesystem can all be flashed to update them. See below for how. For uboot, this is the only possibility. The advantage of flashing the kernel, rather than using opkg seems to be speed.

The disadvantage of flashing the root file system is that it wipes out all local modifications, including /home. If /home is moved to the SD disk, this is no longer a problem.

[edit] Un-crippling the 2007.2 image

The stock Openmoko2007.2 image flashed onto the Neo FreeRunner is really just the bare bones. For example, you don't have the clock and the quick-launch icons showing. Here's how you can change that:

 1. dbus-launch gconftool-2 -t boolean -s /desktop/poky/interface/reduced false
 2. /etc/init.d/xserver-nodm restart

If you rather have a regular clock instead of the digital one, do this instead:

 1. dbus-launch gconftool-2 -t boolean -s /desktop/poky/interface/reduced false
 2. dbus-launch gconftool-2 -t boolean -s /desktop/poky/interface/digital_clock false
 3. /etc/init.d/xserver-nodm restart

More information about today screen customization at Today/2007.2.

With either clock, you may wish to set the correct Date and Timezone.

Also, if you prefer having a full keyboard, see these instructions.

[edit] GPS

Jedoduchý postup jak vyzkoušet GPS:

 1. opkg install gpsd
 2. echo "GPS_DEV=\"/dev/ttySAC1\"" > /etc/default/gpsd

teď restartujte gpsd,(gps daemon), pomocí:

 1. /etc/init.d/gpsd restart

Pokud chcete pouze vyzkoušet funkčnost GPS mužete použít agpsui:

 1. opkg install openmoko-agpsui

Pokud chcete požít GPS na mapách zkuste tangoGPS:

 1. opkg install http://www.tangogps.org/downloads/tangogps_0.9.2-r1_armv4t.ipk

Více informací získáte na stránce GPS.

[edit] GPRS

See Manually using GPRS. According to some posts, GPRS might be broken currently (2007.2), though. Any updates welcome.

[edit] WLAN

See GTA02 WLAN.

[edit] Doporučený software

For a Media Player:

 1. opkg install openmoko-mediaplayer2
 2. wget http://abraxa.dyndns.org:81/random/openmoko-mediaplayer-theme.tar.bz2
 3. tar xjf openmoko-mediaplayer-theme.tar.bz2 -C /usr/share/themes/Moko/gtk-2.0
 4. rm openmoko-mediaplayer-theme.tar.bz2

If you want a basic image viewer, have a look at the one from the gpe suite:

 1. opkg install gpe-icons gpe-gallery

To obtain the standard web browser, use:

 1. opkg install openmoko-browser2

An alternative browser, minimo, offers many more features. First download and unpack it on your GNU/Linux host:

 1. wget http://www.ginguppin.de/files/minimo.tar.bz2
 2. tar jvxf minimo.tar.bz2

Copy it over to the FreeRunner:

 1. scp minimo_* root@openmoko:/tmp

Then on the FreeRunner:

 1. opkg install /tmp/minimo_0.02\+cvs20070626-r0_armv4t.ipk

There are tons more apps you can install - check out the Repositories for a list of packages.

[edit] Booting the Neo FreeRunner

You can boot your Neo FreeRunner in the following ways:

Circle2.gif You can power it up into an Openmoko image directly (default, when powered-on for the first time).
Circle2.gif You can boot it into the U-Boot bootloader via NAND Flash.
Circle2.gif You can boot it into U-Boot via NOR Flash.

Booting the device into NAND and NOR Flash allows you to update the kernel and root filesystem.

[edit] Start the Openmoko Image

Menu2.jpg

Zmáčkni a drž tlačítko power asi 8 sekund, dokud se neobjeví splash, pak můžes tlačítko power pustit a Neo FreeRunner zavede systém.

[edit] Log into U-Boot in the NAND Flash

Menu7.jpg

Zmáčkni a drž tlačítko power, pak zmačkní tlačítko AUX po dobu 5 až 8 sekund. Pak se objeví boot menu z NAND Flash. Tlačítkem AUX se vybírá volba a tlačítkem power se potvrdí.

[edit] Log into U-Boot in the NOR Flash

Menu6.jpg

Zmáčkni a drž tlačítko AUX, pak zmáčkni a drž tlačítko power. Pak pust tlačítko AUX. Pak se objeví boot menu z NOR Flash. Nato možnost je obvykle používáná vývojáři a při flash-ovaní FreeRunneru. Pokud nemůžeš spustit U-Boot z NAND, tak zkus zpustit U-Boot z NOR Flash.

NOTE: Je zde šest možností, které můžeš zvolit, pokud si v boot menu NOR Flash.

1. Boot

2. Boot from MicroSD

3. Set console to USB

4. Set console to Serial

5. Reset

6. Power off


NOTE: The term Logging in used in this context means to turn on the device using the described method, and leaving it at the U-Boot menu. To avoid the device automatically booting, tap the AUX key to move the selector bar. Note also that the device will not automatically turn off while flashing is in progress.


[edit] Flashování Nea FreeRunneru

Jak vývoj Openmoka pokračuje, Openmoko pravidelně vydává aktualizované verze root filesystému Openmoka, kernelu a U-Bootu. Ty mohou být zapsány do Flash paměti Nea FreeRunneru. Můžete použít USB kabel a Openmokem poskytovanou utilitu pro flashováním.

NOTE: Softwarový tým Openmoka vytváří obrazy denně. Pokud chceš použít poslední obraz, můžeš ho stahnou z denního buildu (daily build), ale doporučejeme stahnout mnohem stabilnější obraz z http://downloads.openmoko.org/distro/releases/. Obraz zde byl testovám týmem testerů.


[edit] Krok 1. Stažení DFU utility

Flashovací utilitu můžeš stahnout z: http://downloads.openmoko.org/distro/releases/Om2008.9/dfu-util

Na GNU/Linuxu se dá použít následující příkaz pro stažení DFU utility: wget http://downloads.openmoko.org/distro/releases/Om2008.9/dfu-util

Pak je potřeba souboru přidat právo spuštění příkazem: chmod a+x dfu-util

[edit] Krok 2. Flashnutí kernelu

Spuštený U-Boot z NOR Flashe. Neo FreeRunner spojený s Linuxem pomocí USB kabelu.

Před spuštěním následujících příkazů, nabootujte U-Boot z NOR Flash. Neo FreeRunner musí být v NOR boot menu pro flashování. Pak je potřeba připojit Neo FreeRunner ke GNU/Linuxu USB kabelem.

Kernel pro OpenMoko se dá stáhnout z: http://downloads.openmoko.org/distro/releases/

Zapište následující příkazi do terminálu. Na některých systémech je potřeba být přihlášen jako root (super uživatel), aby to fungovalo, na Ubuntu je potřeba před dané příkazy napsat "sudo" jinak se objeví chyba: "Cannot claim interface: could not claim interface 2: Operation not permitted"

./dfu-util -a (partion name) -R -D (download image file name)

příklad:

sudo ./dfu-util -a kernel -R -D uImage-2.6.24+git20080424-om-gta02.bin

Zmáčkni Enter pro vykonání příkazu.

Po úspěšném flashování se objeví:

status(0) = No error condition is present Done!

NOTE: Význam zadaných parametrů:

-a --alt alt Specify the altsetting of the DFU interface by name or by number
-R --reset Issue USB Reset signalling once we're finished
-D --download file Write firmware from<file> into device


[edit] Krom 3. Flashnutí Root Filesystému

Root Filesystém OpenMoka se dá stáhnout z: http://downloads.openmoko.org/distro/releases/Om2008.9/

Zapiště následující příkazi do terminálu na GNU/Linuxu. Pravděpodobně budete potřebovat root práva.

./dfu-util -a rootfs -R -D openmoko-devel-image-fic-gta02.jffs2

Po úspěšném flashování se objeví:

status(0) = No error condition is present Done!

[edit] Appendix

If you want to know more about the Neo FreeRunner then you can get more information in the following topics:

To search this wiki with Google, use the following search term:

<search term> site:http://wiki.openmoko.org/wiki/

An excellent tool for searching all the openmoko mailing lists is http://openmoko.markmail.org/
Views
Personal tools


Děkujeme vám za zakoupení vývojářské verze Neo FreeRunnera. Telefon Neo FreeRunner je druhou verzí Hardwarové platformy vyvinuté pro využití výhod systému Openmoko. Tato příručka se vám pokusí usnadnit první kroky s vaším Neo FreeRunnerem.

Balení Neo FreeRunnera

Balíček obsahuje:

Obsah balíčku
Circle2.gif Neo FreeRunner
Circle2.gif Stylus
Circle2.gif Akumulátor
Circle2.gif Nabíječku
Circle2.gif USB kabel
Circle2.gif microSD kartu 512MB & SD adaptér

Poznávání Neo FreeRunnera

AUX tlačátko a konektor sluchátek(z leva do prava)
Tlačítko Power, USB a externí GPS Anténa (Z leva do prava)
AUX Zadní strana s akumulátorem
Zde vložte SIM kartu a SD kartu
open case from this side
Otevřeno

Instalace Micro-SD karty, SIM karty, a akumulátoru

 1. Remove the rear cover of the Neo FreeRunner by first holding the Neo FreeRunner on the side and then use your fingernail to prise off the rear cover at the slot on top of the device.
 2. Now you should be able to locate the combined SIM and Micro-SD card holder at the bottom of the battery compartment.
 3. Unlock the SIM card holder by sliding the metal clip down, towards the USB socket, with your fingernail. Use caution, as these parts are delicate and could be damaged by forcing them in the wrong direction.
 4. Lift up on the SIM card holder.
 5. The Micro-SD card holder is held in place by a latch on either side. It is easiest to open the Micro-SD card holder by releasing these latches one at a time rather than by lifting from the middle, as lifting from the middle tends to increase the latching pressure. A small screwdriver or knife can be used for this.
 6. Insert the Micro-SD card into the Micro-SD card holder. Note that on the inside of metal part of the holder there are little holding tabs for the card. Slide the card in these holders (on the metal part) before closing the card holder. Note that the electrical contacts should face down and towards the edge of the Neo FreeRunner.
 7. Close the Micro-SD card holder, making sure that both latches of the holder are securely fastened.
 8. Insert the SIM card into the SIM card holder, taking care to slide inside the two metal tabs in the cover. Note that the electrical contacts should face down and that the cut corner should be closest to the external GPS Antenna Socket.
 9. Close the SIM card holder and lock it by sliding the metal clip towards the external GPS Antenna Socket on the FreeRunner.
 10. Insert the battery into the battery compartment, aligning the electrical contacts on the battery with the electrical contacts in the battery compartment. Insert the side with the electrical contacts first.
 11. Replace the rear cover on the FreeRunner.
SIM and SD holders open, with cards in place

Nabíjení Neo FreeRunnera:

Poprvé by jste baterii měli nabít úplně. Akumulátor můžete nabíjet jednak přiloženým síťovým nabíječem proudem 1A nebo přes USB proudem 0,5A (1-2h) nebo případně 0,1A(6-12h). V drtivé většině případů jsou schopny USB porty dodat proud 0,5A.

Tlačítka:

Power

Stiskem tlačítka power vypnete aktuální aplikaci.

Pokud dlouze stisknete tlačítko power, zobrazí se menu s možnostmi zapnutí a vypnutí gps, wifi, gsm, a bluetooth , a také možnost vypnutí telefonu.

Aux

Pokud stisknete tlačítko AUX po dobu jedné sekundy, zobrazí se menu kde můžete:

Odemknutí obrazovky

When the screen is locked, you should see a Matrix-style green graphic with the Openmoko symbol in the middle of the bottom of the screen along with lock and unlock symbols. If you drag the Openmoko symbol to the unlock symbol at the top then the screen will become unlocked.


Menus and Applications

Note: this section describes the interface used by the "2007.2" image, which is the current default image for Openmoko.

Today Page

Todaypage reduced false.png

The first thing after you boot Openmoko should be the "Today" page. This is your home page. In the top row, you see icons that indicate the status of the phone. The second row are quick links to commonly-used applications such as the dialer. The main body of the screen is your home page, displaying a clock and other useful information. The bottom row consists of three tabs representing Today (the page you're viewing now), Launch Task Page, and Running Tasks Page.

See Today/2007.2 for more information about the Today page and customization.


Launch Task Page

Stub: This is a stub. You can help OpenMokoWiki by expanding it.


This page displays a menu of available applications. You may choose a category of applications to display to simplify the screen, or choose to display them all.

Current categories are PIM Suite, Applications, Games, Utilities, and All.

Running Tasks Page

Stub: This is a stub. You can help OpenMokoWiki by expanding it.


This page displays currently-running tasks. Any individual task may be terminated by selecting it and then clicking on the garbage-can icon to close it. All tasks may be terminated by clicking on any one of them and then clicking on the "folder" icon in the upper right (expect this to change in future releases). Any task may be rejoined by selecting it and then selecting the "return" icon at the middle top.

Ukončení aplikace

Any time an application is running, you can simply click the device's power button and the application will exit, returning you to the Today page.

Alternatively, you can switch tasks at any time by clicking the menu of tasks at the far upper-left of the screen, which will display a list of running tasks, allowing you to select one.

(Note: If the task menu is not shown, use the Aux button to bring up the Aux menu, and select "Toggle Fullscreen".)

Změna hlasitosti

As of this writing, there is no way to adjust the volume from the screen.

For now, run the terminal application or log in via usb, and run the alsamixer application. The mixer is simpler than it looks. Just use the left and right arrow keys to select "headphone" or "PCM" and use the up and down arrow keys to adjust the volume. You can also adjust your microphone volume with the "mic2" adjustment. Press ESC when finished. Then exit the terminal application or log out of the USB login.

You may need to update configuration files in /usr/share/openmoko/scenarios/ to make the microphone setting permanent. Use alsactl -f path-to-statefile store to do this.

The default files are as follows (in /usr/share/openmoko/scenarios/):

gsmhandset.state
gsmheadset.state
gsmspeakerout.state
headset.state
stereoout.state

These correspond to the various Sound Profiles accessible in the Debug Tool under Applications.

Accessing the microSD card

Mounted at /media/card

Import kontaktů

If you can export your contacts to VCard format, either multiple files or single file containing all of them, you may use the script on Import Vcf Contacts page to bring them to Neo.

Where to go when things go wrong

You may ask for help on the support mailing list : more details at https://lists.openmoko.org/mailman/listinfo/support

FreeRunner_Hardware_Issues

Nastavení sesíťování přes USB - Aktualizace

Připojte se s Neo FreeRunnerem

Toto je probíráno v sekci USB Networking.

Package manager - Aktualizace

In order to keep the FreeRunner up-to-date with the latest features and bug-fixes, it is advisable update the software at regular intervals.

There are two main methods of doing this:

There are three layers to the software on the FreeRunner:

Note that uboot, the kernel and the root filesystem may all be flashed to update them. For uboot, this is the only possibility (see Flashing_the_Neo_FreeRunner#Flashing_the_boot_loader). The advantage of flashing the kernel manually rather than using opkg seems to be speed. The disadvantage of flashing the root file system is that it wipes out all local modifications, including /home. If /home is moved to the SD disk, this is no longer a problem.

Warning: UPGRADING TO DAILY KERNELS FROM THE DEVELOPMENT BRANCH MAY BREAK THINGS. That said, assuming that your FreeRunner can access the internet (see above), the kernel and other packages can be updated with

 1. opkg update
 2. opkg -test upgrade
 3. opkg upgrade

The first updates the repository information, telling opkg what packages are available. The second allows you to see what the package manager wants to do. The third upgrades all packages for which a newer version is available. At the moment, some signature files are missing (404 errors), which opkg complains about, but this is cosmetic. The repositories will still update with the missing signature files.

Note that running opkg upgrade on a factory-fresh phone will upgrade dropbear (the ssh software) and various xserver packages, and neither upgrades elegantly while in use. Xserver must be updated over ssh to complete succesfully. Dropbear can be updated over ssh with the proper command:

 1. nohup opkg upgrade dropbear &

Or upgrade it directly in the FreeRunner terminal.

 1. opkg upgrade dropbear

When updating over ssh, the session will be interrupted, but the command should complete successfully(check nohup.out on your device to verify), and you should be able to reconnect within a few seconds.

Another (better) option is to start a screen session before the upgrade with:

 1. screen

After loosing the ssh connection and login in again via ssh reconnect to the running screen session with:

 1. screen -xThen connect to the FreeRunner via ssh and type:

 1. opkg upgrade

Recent changes to the usb ethernet support require that you install these two modules, before you reboot, after updating.

 1. opkg install kernel-module-g-ether kernel-module-cdc-ether

And run this command :

 1. depmod
NOTE: http://lists.openmoko.org/pipermail/support/2008-August/thread.html#900Alternatively you can upgrade the xserver packages via ssh and then upgrade the rest from the FreeRunner's terminal.

If you do your first upgrade in two installments like this, it will go more smoothly.

It will be possible in the future to update uboot with opkg, but this has not yet been implemented.

Installing multimedia, web browsing and other applications

There are many applications you can install - check out the Repositories for a list of packages, an example of how to add a repository using scaredy cat as an example can also be found here. A list of pre-installed and available packages with descriptions can be found here - Available Packages.

The calendar can be installed with

opkg install openmoko-dates2

For a Media Player:

opkg install openmoko-mediaplayer2 wget http://abraxa.dyndns.org:81/random/openmoko-mediaplayer-theme.tar.bz2 tar xjf openmoko-mediaplayer-theme.tar.bz2 -C /usr/share/themes/Moko/gtk-2.0 rm openmoko-mediaplayer-theme.tar.bz2

If you want a basic image viewer, have a look at the one from the gpe suite:

opkg install gpe-icons opkg install gpe-gallery

To obtain the standard web browser, use:

opkg install openmoko-browser2

An alternative browser, minimo, offers many more features. First download and unpack it on your GNU/Linux host:

wget http://www.ginguppin.de/files/minimo.tar.bz2 tar jvxf minimo.tar.bz2

Copy it over to the FreeRunner: scp minimo_* root@192.168.0.202:/tmp

Then on the FreeRunner: opkg install /tmp/minimo_0.02\+cvs20070626-r0_armv4t.ipk

You'll probably also want to change the keyboard including the keyboard toggle applet

Importing contacts

If you can export your contacts to VCard format, either multiple files or single file containing all of them, you may use the script on Import Vcf Contacts page to bring them to Neo.

The Architecture

There are three layers to the software on the FreeRunner:

uBoot

Think of u-boot as a combination of the BIOS and Grub on a PC.

Kernel

The Linux kernel.

Root Filesystem

The rest of the system

Updating the software

In order to keep the FreeRunner up-to-date with the latest features and bug-fixes, it is advisable update the software at regular intevals. There are two main methods of doing this.

opkg

Assuming that your FreeRunner can access the internet (see above), the kernel and other packages can be updated with

 1. opkg update
 2. opkg upgrade

The first updates the repository information, telling opkg what packages are available. The second upgrades all packages for which a newer version is available. At the moment, some signature files are missing (404 errors), which opkg complains about, but this is cosmetic. The repositories will still update with the missing signature files.

It will be possible in the future to update uboot with opkg, but this has not yet been implemented

Flashing

uboot, the kernel and the root filesystem can all be flashed to update them. See below for how. For uboot, this is the only possibility. The advantage of flashing the kernel, rather than using opkg seems to be speed.

The disadvantage of flashing the root file system is that it wipes out all local modifications, including /home. If /home is moved to the SD disk, this is no longer a problem.

Un-crippling the 2007.2 image

The stock Openmoko2007.2 image flashed onto the Neo FreeRunner is really just the bare bones. For example, you don't have the clock and the quick-launch icons showing. Here's how you can change that:

 1. dbus-launch gconftool-2 -t boolean -s /desktop/poky/interface/reduced false
 2. /etc/init.d/xserver-nodm restart

If you rather have a regular clock instead of the digital one, do this instead:

 1. dbus-launch gconftool-2 -t boolean -s /desktop/poky/interface/reduced false
 2. dbus-launch gconftool-2 -t boolean -s /desktop/poky/interface/digital_clock false
 3. /etc/init.d/xserver-nodm restart

More information about today screen customization at Today/2007.2.

With either clock, you may wish to set the correct Date and Timezone.

Also, if you prefer having a full keyboard, see these instructions.

GPS

Jedoduchý postup jak vyzkoušet GPS:

 1. opkg install gpsd
 2. echo "GPS_DEV=\"/dev/ttySAC1\"" > /etc/default/gpsd

teď restartujte gpsd,(gps daemon), pomocí:

 1. /etc/init.d/gpsd restart

Pokud chcete pouze vyzkoušet funkčnost GPS mužete použít agpsui:

 1. opkg install openmoko-agpsui

Pokud chcete požít GPS na mapách zkuste tangoGPS:

 1. opkg install http://www.tangogps.org/downloads/tangogps_0.9.2-r1_armv4t.ipk

Více informací získáte na stránce GPS.

GPRS

See Manually using GPRS. According to some posts, GPRS might be broken currently (2007.2), though. Any updates welcome.

WLAN

See GTA02 WLAN.

Doporučený software

For a Media Player:

 1. opkg install openmoko-mediaplayer2
 2. wget http://abraxa.dyndns.org:81/random/openmoko-mediaplayer-theme.tar.bz2
 3. tar xjf openmoko-mediaplayer-theme.tar.bz2 -C /usr/share/themes/Moko/gtk-2.0
 4. rm openmoko-mediaplayer-theme.tar.bz2

If you want a basic image viewer, have a look at the one from the gpe suite:

 1. opkg install gpe-icons gpe-gallery

To obtain the standard web browser, use:

 1. opkg install openmoko-browser2

An alternative browser, minimo, offers many more features. First download and unpack it on your GNU/Linux host:

 1. wget http://www.ginguppin.de/files/minimo.tar.bz2
 2. tar jvxf minimo.tar.bz2

Copy it over to the FreeRunner:

 1. scp minimo_* root@openmoko:/tmp

Then on the FreeRunner:

 1. opkg install /tmp/minimo_0.02\+cvs20070626-r0_armv4t.ipk

There are tons more apps you can install - check out the Repositories for a list of packages.

Booting the Neo FreeRunner

You can boot your Neo FreeRunner in the following ways:

Circle2.gif You can power it up into an Openmoko image directly (default, when powered-on for the first time).
Circle2.gif You can boot it into the U-Boot bootloader via NAND Flash.
Circle2.gif You can boot it into U-Boot via NOR Flash.

Booting the device into NAND and NOR Flash allows you to update the kernel and root filesystem.

Start the Openmoko Image

Menu2.jpg

Press and hold Power button for about 8 seconds, until the Openmoko splash screen turns up. You may now release the Power button and the Neo FreeRunner will continue to boot into the Openmoko Image.

Log into U-Boot in the NAND Flash

Menu7.jpg

Press and hold Power button, then press and hold AUX button for about 5 to 8 seconds. You should see the boot menu for the NAND Flash. Press the AUX button to select one of the options and then press the Power button to execute.

Log into U-Boot in the NOR Flash

Menu6.jpg

Press and hold the AUX button, then press and hold the Power button. Then, release the AUX button. You should see the boot menu for the NOR Flash. This option is usually used by developers or when flashing the FreeRunner. If you cannot log into U-Boot in NAND then you can log into U-Boot in the NOR Flash either.

NOTE: There are six options you can choose when you log into the NOR Flash.

1. Boot

2. Boot from MicroSD

3. Set console to USB

4. Set console to Serial

5. Reset

6. Power off


NOTE: The term Logging in used in this context means to turn on the device using the described method, and leaving it at the U-Boot menu. To avoid the device automatically booting, tap the AUX key to move the selector bar. Note also that the device will not automatically turn off while flashing is in progress.


Flashing the Neo FreeRunner

As Openmoko development continues, Openmoko regularly releases updated versions of the Openmoko root filesystem, the kernel, and the U-Boot. These may be programmed into the Flash memory of Neo FreeRunner. You can use the USB cable and Openmoko provided tool to flash Neo FreeRunner.

{{note|The Openmoko software team builds images daily. If you want to use the latest images, you can download the image from the daily build, but we recommend you download the most stable image from http://downloads.openmoko.org/releases/. Images here have been tested by the test team.


Step 1. Download the DFU-util

You can download the flashing tool from: http://downloads.openmoko.org/releases/Om2008.9/dfu-util

On the GNU/Linux host you can use the following command to download the dfu-util: wget http://downloads.openmoko.org/releases/Om2008.9/dfu-util

Afterwards you have to change the rights on the file: chmod a+x dfu-util

Step 2. Flashing the Kernel

Log into U-Boot in NOR Flash, connect your Neo with Linux Host via USB cable

Before you execute the following command, please log into U-Boot in the NOR Flash. The Neo FreeRunner needs to be at the NOR boot menu for flashing. You will then need to connect your Neo with the GNU/Linux host via USB cable.

You can download the kernel from http://downloads.openmoko.org/releases/

Type in the following command in the terminal on a GNU/Linux host. On some systems you need to be root before this will work and on Ubuntu you must preface the command with "sudo" or you will get the following error: "Cannot claim interface: could not claim interface 2: Operation not permitted"

./dfu-util -a (partion name) -R -D (download image file name)

ex:

sudo ./dfu-util -a kernel -R -D uImage-2.6.24+git20080424-om-gta02.bin

Press Enter to execute the command.

When flashing succeeds the following will be shown:

status(0) = No error condition is present Done!

NOTE: The meaning of the parameters you specified:

-a --alt alt Specify the altsetting of the DFU interface by name or by number
-R --reset Issue USB Reset signalling once we're finished
-D --download file Write firmware from<file> into device


Step 3. Flashing the Root Filesystem

You can download the root filesystem from: http://downloads.openmoko.org/releases/FreeRunner/

Type the following command in the terminal of a GNU/Linux host. On some systems you will need to be root.

./dfu-util -a rootfs -R -D openmoko-devel-image-fic-gta02.jffs2

When flashing succeeds the following will be shown:

status(0) = No error condition is present Done!

Appendix

If you want to know more about the Neo FreeRunner then you can get more information in the following topics:

To search this wiki with Google, use the following search term:

<search term> site:http://wiki.openmoko.org/wiki/

An excellent tool for searching all the openmoko mailing lists is http://openmoko.markmail.org/

Tools