Main Page/bg

From Openmoko

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Start translating the Main_Page to Bulgarian)
 
(Translate Hands-on Guides section)
Line 31: Line 31:
 
== Документация за разработчици ==
 
== Документация за разработчици ==
  
=== Hands-on Guides ===
+
=== Ръководства "направи си сам" ===
* [[Getting Started with your Neo1973]]
+
* [[Getting Started with your Neo1973|Как да започнем с нашия Neo1973]]
* [[MokoMakefile|Building OpenMoko using the MokoMakefile]]  
+
* [[MokoMakefile|Изграждане на OpenMoko чрез MokoMakefile]]  
* [[Building OpenMoko from scratch]]
+
* [[Building OpenMoko from scratch|Изграждане на OpenMoko от нулата]]
** Old [[Building OpenMoko from scratch (pre-BBT)]]
+
** Старо [[Building OpenMoko from scratch (pre-BBT)|Изграждане на OpenMoko от нулата (пре ТЛС)]]
* [[Migration to bad block tolerant builds]]
+
* [[Migration to bad block tolerant builds|Мигриране към версии с Толерантност към Лошите Сектори (ТЛС)]]
* [[Running OpenMoko on PC]]
+
* [[Running OpenMoko on PC|Ползване на OpenMoko на ПК]]
** [[Getting OpenMoko working on host with Xoo]]
+
** [[Getting OpenMoko working on host with Xoo|Пускане на OpenMoko на машина с Xoo]]
** [[Getting OpenMoko working on host with Xephyr]]
+
** [[Getting OpenMoko working on host with Xephyr|Пускане на OpenMoko на машина с Xephyr]]
** [[How to run OpenMoko Apps on PC]]
+
** [[How to run OpenMoko Apps on PC|Как се ползват OpenMoko приложения на ПК]]
** [[OpenMoko under QEMU]]
+
** [[OpenMoko under QEMU|OpenMoko под QEMU]]
* [[Booting from SD]]
+
* [[Booting from SD|Зареждане от SD]]
  
 
=== Хардуерна справочна информация ===
 
=== Хардуерна справочна информация ===

Revision as of 16:55, 13 May 2007

Добре дошли в публичното OpenMoko Wiki
За други езици вижте края на тази страница.

frontside

OpenMoko е проект с отворен код за създаване на първата в света свободна операционна система за мобилни телефони.

Проектът OpenMoko е общност, към която всеки може да се присъедини, помогне и създаде своя идеален телефон.

Телефонът Neo1973 от FIC е първия от многото телефони, на които OpenMoko ще работи.

Дългосрочната цел на OpenMoko е софтуера на телефоните да не бъде вече вързан с един телефон. Можете да си купите кой да е съвместим телефон и да инсталирате кой да е софтуер върху целия набор такива. Ако обновите своя телефон не губите софтуера. Коригираните грешки на един телефон са коригирани на всички.

Моля присъединете се към нас в проекта OpenMoko project за сътрудничество в накой от ресурсите на проекта, включително OpenMoko wiki. Моля вижте помощната страница за редакция на това wiki за информация за това, как можете да допринесете за развитието на това wiki. Проекта ръководи главният екип разработчици, спонсориран от FIC, Inc..

Налична е стъпителна страница, която съдържа както картинен, така и видео материал. Също така, страницата с обичайните Често Задавани Въпроси може да бъде от помощ. Разработчиците може да намерят списъка с ежедневни промени за важен ресурс.

Членовете на OpenMoko общността биха искали да благодарят на FIC Inc. за ръководенето и започването на проектът OpenMoko.


Contents

Области на интерес в OpenMoko

 • Basic End-user - Информация за крайни потребители искащи базова функционалност и никакви изненади
 • Advanced End-user - Информация за напреднали крайни потребители, които искат разширена и експериментална функционалност, но които не са програмисти
 • Ресурси на проекта страницата предоставя централизирана точка за всички ресурси, като пощенски списъци, инструменти за комуникация, както и други ориентирани към софтуерната разработка такива.
 • Application Developer - Информация за разработчиците на приложения, включително идеи и спецификации за приложения, както и инструменти за изграждането им
 • System Developer - Информация за системни разработчици, включително програма за начално зареждане, ядро и библиотеки
 • Hardware Developer - Информация за хардуерни разработчици, включително хардуерни спецификации и инструментариум за откриване на грешки
 • Community Events - Информация както за минали , така и за бъдещи събития, в които FIC или OpenMoko са или ще присъстват.

Документация за разработчици

Ръководства "направи си сам"

Хардуерна справочна информация

Софтуерна справочна информация

 • Архитектурна
 • neo1973 host software
 • Device Software
  • Low-Level
   • u-boot - The bootloader we use, including documentation for our modifications
   • kernel - The Linux kernel we use, including documentation for our modifications
  • Userspace
   • gsmd - the GSM daemon managing the GSM Modem
   • gpsd - the AGPS (Assisted GPS) daemon

OpenMoko

Свързани с потребителския интерфейс

Разни, свързани с разработката

Административни / Организационни

 • Shipping Notes - Information to help FIC figure out how to ship products to you, and how much it might cost.
 • My Account - Ideas for what sort of account-based services FIC should provide with the phone.

Разни


Personal tools

Добре дошли в публичното OpenMoko Wiki
За други езици вижте края на тази страница.

frontside

OpenMoko е проект с отворен код за създаване на първата в света свободна операционна система за мобилни телефони.

Проектът OpenMoko е общност, към която всеки може да се присъедини, помогне и създаде своя идеален телефон.

Телефонът Neo1973 от FIC е първия от многото телефони, на които OpenMoko ще работи.

Дългосрочната цел на OpenMoko е софтуера на телефоните да не бъде вече вързан с един телефон. Можете да си купите кой да е съвместим телефон и да инсталирате кой да е софтуер върху целия набор такива. Ако обновите своя телефон не губите софтуера. Коригираните грешки на един телефон са коригирани на всички.

Моля присъединете се към нас в проекта OpenMoko project за сътрудничество в накой от ресурсите на проекта, включително OpenMoko wiki. Моля вижте помощната страница за редакция на това wiki за информация за това, как можете да допринесете за развитието на това wiki. Проекта ръководи главният екип разработчици, спонсориран от FIC, Inc..

Налична е стъпителна страница, която съдържа както картинен, така и видео материал. Също така, страницата с обичайните Често Задавани Въпроси може да бъде от помощ. Разработчиците може да намерят списъка с ежедневни промени за важен ресурс.

Членовете на OpenMoko общността биха искали да благодарят на FIC Inc. за ръководенето и започването на проектът OpenMoko.


Области на интерес в OpenMoko

 • Basic End-user - Информация за крайни потребители искащи базова функционалност и никакви изненади
 • Advanced End-user - Информация за напреднали крайни потребители, които искат разширена и експериментална функционалност, но които не са програмисти
 • Ресурси на проекта страницата предоставя централизирана точка за всички ресурси, като пощенски списъци, инструменти за комуникация, както и други ориентирани към софтуерната разработка такива.
 • Application Developer - Информация за разработчиците на приложения, включително идеи и спецификации за приложения, както и инструменти за изграждането им
 • System Developer - Информация за системни разработчици, включително програма за начално зареждане, ядро и библиотеки
 • Hardware Developer - Информация за хардуерни разработчици, включително хардуерни спецификации и инструментариум за откриване на грешки
 • Community Events - Информация както за минали , така и за бъдещи събития, в които FIC или OpenMoko са или ще присъстват.

Документация за разработчици

Ръководства "направи си сам"

Хардуерна справочна информация

Софтуерна справочна информация

 • Архитектурна
 • neo1973 host software
 • Device Software
  • Low-Level
   • u-boot - The bootloader we use, including documentation for our modifications
   • kernel - The Linux kernel we use, including documentation for our modifications
  • Userspace
   • gsmd - the GSM daemon managing the GSM Modem
   • gpsd - the AGPS (Assisted GPS) daemon

OpenMoko

Свързани с потребителския интерфейс

Разни, свързани с разработката

Административни / Организационни

 • Shipping Notes - Information to help FIC figure out how to ship products to you, and how much it might cost.
 • My Account - Ideas for what sort of account-based services FIC should provide with the phone.

Разни