Main Page/bg

From Openmoko

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(+cats)
(Move languages bar to top, translate some more strings)
Line 1: Line 1:
 +
{{Languages|Main_Page}}
 
<big>'''Добре дошли в публичното [[OpenMoko]] Wiki'''</big><br>
 
<big>'''Добре дошли в публичното [[OpenMoko]] Wiki'''</big><br>
<small>За други езици вижте [[#bottom|края]] на тази страница.</small>
 
  
 
[[Image:FIC-neo1973_small.jpg|200px|right|frontside]]
 
[[Image:FIC-neo1973_small.jpg|200px|right|frontside]]
Line 53: Line 53:
 
** [[OpenMokoFramework]] - The OpenMoko Application Framework
 
** [[OpenMokoFramework]] - The OpenMoko Application Framework
 
* [[neo1973 host software]]
 
* [[neo1973 host software]]
* Device Software
+
* Софтуер на устройството
** Low-Level
+
** Ниско ниво
*** [[u-boot]] - The bootloader we use, including documentation for our modifications
+
*** [[u-boot]] - Програмата за начално зареждане, която ползваме,  включително документация за нашите промени
*** [[kernel]] - The Linux kernel we use, including documentation for our modifications
+
*** [[kernel]] - Линукс ядрото, което ползваме, включително документация за нашите промени
** Userspace
+
** Потребителско ниво
*** [[gsmd]] - the GSM daemon managing the GSM Modem
+
*** [[gsmd]] - GSM демонът управляващ GSM модема
*** [[gpsd]] - the AGPS (Assisted GPS) daemon
+
*** [[gpsd]] - AGPS (Assisted GPS) демона
  
 
=== OpenMoko ===
 
=== OpenMoko ===
 
* [[OpenEmbedded]] - The distribution-building framework
 
* [[OpenEmbedded]] - The distribution-building framework
* [[Toolchain]] - The toolchain we use for compilation
+
* [[Toolchain]] - Използвания от нас за компилиране toolchain
* [[OpenMoko]] - The OpenMoko distribution
+
* [[OpenMoko]] - Дистрибуцията OpenMoko
** [[OpenMoko2007]] - The first intended release of it
+
** [[OpenMoko2007]] - Първото планирано издание (на софтуера)
** [[Userspace root image]]
+
** [[Userspace root image|Основен потребителски образ (на софтуера)]]
  
 
==== Свързани с потребителския интерфейс ====
 
==== Свързани с потребителския интерфейс ====
Line 75: Line 75:
  
 
=== Разни, свързани с разработката ===
 
=== Разни, свързани с разработката ===
* [[Templates]]
+
* [[Templates|Шаблони]]
 
* [[PIM Storage]]
 
* [[PIM Storage]]
 
* [[Coding Guidelines]]
 
* [[Coding Guidelines]]
 
* [[OpenMoko#Setting_up_an_OpenMoko_SDK|How to setup the OpenMoko SDK]]
 
* [[OpenMoko#Setting_up_an_OpenMoko_SDK|How to setup the OpenMoko SDK]]
* [[License]] - How we license our code
+
* [[License|Лиценз]] - Как лицензираме своя изходен код
* [[Development resources]] - Describes resources for developers (lists, svn, ...)
+
* [[Development resources|Ресурси за разработка]] - Описва ресурсите за разработчици (пощенски списъци, svn, ...)
* [[Neo1973 Phase 0]] -- Information for Phase 0 device owners
+
* [[Neo1973 Phase 0|Neo1973 Фаза 0]] -- Информация за собствениците на устройства от фаза 0
 
* [[Wishlist:Neo1973 P0 Review]] -- Impressions of the Phase 0 hardware device, also the Phase 0 FAQ
 
* [[Wishlist:Neo1973 P0 Review]] -- Impressions of the Phase 0 hardware device, also the Phase 0 FAQ
  
 
== Административни / Организационни ==
 
== Административни / Организационни ==
  
* [[Shipping Notes]] - Information to help FIC figure out how to ship products to you, and how much it might cost.
+
* [[Shipping Notes|Бележки за доставка]] - Информация целяща да помогне на FIC да се ориентира как да Ви доставя продукти и колко може да струва това.
* [[My Account]] - Ideas for what sort of account-based services FIC should provide with the phone.
+
* [[My Account|Моя акаунт]] - Идеи относно какви персонални услуги би трябвало да предостави FIC с телефона.
  
 
== Разни ==
 
== Разни ==
* [[WiFi support in OpenMoko]] - Or rather the lack thereof
+
* [[WiFi support in OpenMoko|Поддръжка на WiFi в OpenMoko]] - или по-скоро липсата на такава
 
* [[Neo1973 and Windows]] - If you want to commit that offence ;)  (does not work, help!)
 
* [[Neo1973 and Windows]] - If you want to commit that offence ;)  (does not work, help!)
* [[Press Coverage]] - What the press says about the OpenMoko project
+
* [[Press Coverage]] - Какво казва пресата за проекта OpenMoko
 
* [[mFAQ]] - The OpenMoko Misinformation FAQ ('''mFAQ''') - What the press '''''incorrectly''''' says about the OpenMoko project
 
* [[mFAQ]] - The OpenMoko Misinformation FAQ ('''mFAQ''') - What the press '''''incorrectly''''' says about the OpenMoko project
* [[Wish List]] - A collection of ideas and ideals we'd like to see implemented some day
+
* [[Wish List]] - Набор от идеи и идеали, които бихме искали да видим реализирани някой ден
* [[Wish List - Hardware]] - A collection of ideas we'd like to see in the next Neo release
+
* [[Wish List - Hardware]] - Набор от идеи, които бихме искали да видим в следващото издание на Neo
 
* [[Wishlist:BuiltInScriptingLanguage|Wish List - Built-in Scripting Language]] - Discussion on a suitable scripting language to be included
 
* [[Wishlist:BuiltInScriptingLanguage|Wish List - Built-in Scripting Language]] - Discussion on a suitable scripting language to be included
 
* [[Media Content]] - What types of media on the device can we use (that is non-software)?
 
* [[Media Content]] - What types of media on the device can we use (that is non-software)?
 
* [[Testimonials]] - How did you get to OpenMoko?
 
* [[Testimonials]] - How did you get to OpenMoko?
 
* [[Buying Interest List]] - (Not official and not a pre-order page) Have you have put money aside for Neo1973? Put your nick here.
 
* [[Buying Interest List]] - (Not official and not a pre-order page) Have you have put money aside for Neo1973? Put your nick here.
* [[iPhone]] -  Comparison between Apple iPhone and FIC Neo1973
+
* [[iPhone]] -  Сравнение между Apple iPhone и FIC Neo1973
* [[Translation]] -  Translation of OpenMoko
+
* [[Translation]] -  Превод на OpenMoko
 
* [[Summer of code]] - Our page with project applications for Googles Summer of Code
 
* [[Summer of code]] - Our page with project applications for Googles Summer of Code
  
  
 
<span id="bottom"></span>
 
<span id="bottom"></span>
{{Languages|Main_Page}}
 
  
 
[[Category:Information| ]]
 
[[Category:Information| ]]
 
[[Category:Categories| ]]
 
[[Category:Categories| ]]

Revision as of 08:51, 6 August 2007

Добре дошли в публичното OpenMoko Wiki

frontside

OpenMoko е проект с отворен код за създаване на първата в света свободна операционна система за мобилни телефони.

Проектът OpenMoko е общност, към която всеки може да се присъедини, помогне и създаде своя идеален телефон.

Телефонът Neo1973 от FIC е първият от многото телефони, на които OpenMoko ще работи.

Дългосрочната цел на OpenMoko е софтуерът на телефоните да не бъде вече вързан с един телефон. Можете да си купите кой да е съвместим телефон и да инсталирате кой да е софтуер върху целия набор такива. Ако обновите своя телефон не губите софтуера. Коригираните грешки на един телефон са коригирани на всички.

Присъединете се към нас в проекта OpenMoko project за сътрудничество в някой от ресурсите на проекта, включително OpenMoko wiki. Информация за това как можете да допринесете за развитието на това wiki можете да намерите в помощната страница за редакция. Проекта ръководи главният екип разработчици, спонсориран от FIC, Inc.

Налична е встъпителна страница, която съдържа както картинен, така и видео материал. Също така, страницата с обичайните Често Задавани Въпроси може да ви бъде от помощ. Разработчиците може да намерят списъка с ежедневни промени за важен ресурс.

Членовете на OpenMoko общността биха искали да благодарят на FIC Inc. за ръководенето и започването на проекта OpenMoko.


Contents

Области на интерес в OpenMoko

 • Basic End-user - Информация за крайни потребители искащи базова функционалност и никакви изненади
 • Advanced End-user - Информация за напреднали крайни потребители, които искат разширена и експериментална функционалност, но които не са програмисти
 • Ресурси на проекта страницата предоставя централизирана точка за всички ресурси, като пощенски списъци, инструменти за комуникация, както и други ориентирани към софтуерната разработка такива.
 • Application Developer - Информация за разработчиците на приложения, включително идеи и спецификации за приложения, както и инструменти за изграждането им
 • System Developer - Информация за системни разработчици, включително програма за начално зареждане, ядро и библиотеки
 • Hardware Developer - Информация за хардуерни разработчици, включително хардуерни спецификации и инструментариум за откриване на грешки
 • Community Events - Информация както за минали , така и за бъдещи събития, в които FIC или OpenMoko са или ще присъстват.

Документация за разработчици

Ръководства "направи си сам"

Хардуерна справочна информация

Софтуерна справочна информация

 • Архитектурна
 • neo1973 host software
 • Софтуер на устройството
  • Ниско ниво
   • u-boot - Програмата за начално зареждане, която ползваме, включително документация за нашите промени
   • kernel - Линукс ядрото, което ползваме, включително документация за нашите промени
  • Потребителско ниво
   • gsmd - GSM демонът управляващ GSM модема
   • gpsd - AGPS (Assisted GPS) демона

OpenMoko

Свързани с потребителския интерфейс

Разни, свързани с разработката

Административни / Организационни

 • Бележки за доставка - Информация целяща да помогне на FIC да се ориентира как да Ви доставя продукти и колко може да струва това.
 • Моя акаунт - Идеи относно какви персонални услуги би трябвало да предостави FIC с телефона.

Разни

 • Поддръжка на WiFi в OpenMoko - или по-скоро липсата на такава
 • Neo1973 and Windows - If you want to commit that offence ;) (does not work, help!)
 • Press Coverage - Какво казва пресата за проекта OpenMoko
 • mFAQ - The OpenMoko Misinformation FAQ (mFAQ) - What the press incorrectly says about the OpenMoko project
 • Wish List - Набор от идеи и идеали, които бихме искали да видим реализирани някой ден
 • Wish List - Hardware - Набор от идеи, които бихме искали да видим в следващото издание на Neo
 • Wish List - Built-in Scripting Language - Discussion on a suitable scripting language to be included
 • Media Content - What types of media on the device can we use (that is non-software)?
 • Testimonials - How did you get to OpenMoko?
 • Buying Interest List - (Not official and not a pre-order page) Have you have put money aside for Neo1973? Put your nick here.
 • iPhone - Сравнение между Apple iPhone и FIC Neo1973
 • Translation - Превод на OpenMoko
 • Summer of code - Our page with project applications for Googles Summer of Code


Personal tools

Добре дошли в публичното OpenMoko Wiki

frontside

OpenMoko е проект с отворен код за създаване на първата в света свободна операционна система за мобилни телефони.

Проектът OpenMoko е общност, към която всеки може да се присъедини, помогне и създаде своя идеален телефон.

Телефонът Neo1973 от FIC е първият от многото телефони, на които OpenMoko ще работи.

Дългосрочната цел на OpenMoko е софтуерът на телефоните да не бъде вече вързан с един телефон. Можете да си купите кой да е съвместим телефон и да инсталирате кой да е софтуер върху целия набор такива. Ако обновите своя телефон не губите софтуера. Коригираните грешки на един телефон са коригирани на всички.

Присъединете се към нас в проекта OpenMoko project за сътрудничество в някой от ресурсите на проекта, включително OpenMoko wiki. Информация за това как можете да допринесете за развитието на това wiki можете да намерите в помощната страница за редакция. Проекта ръководи главният екип разработчици, спонсориран от FIC, Inc.

Налична е встъпителна страница, която съдържа както картинен, така и видео материал. Също така, страницата с обичайните Често Задавани Въпроси може да ви бъде от помощ. Разработчиците може да намерят списъка с ежедневни промени за важен ресурс.

Членовете на OpenMoko общността биха искали да благодарят на FIC Inc. за ръководенето и започването на проекта OpenMoko.


Области на интерес в OpenMoko

 • Basic End-user - Информация за крайни потребители искащи базова функционалност и никакви изненади
 • Advanced End-user - Информация за напреднали крайни потребители, които искат разширена и експериментална функционалност, но които не са програмисти
 • Ресурси на проекта страницата предоставя централизирана точка за всички ресурси, като пощенски списъци, инструменти за комуникация, както и други ориентирани към софтуерната разработка такива.
 • Application Developer - Информация за разработчиците на приложения, включително идеи и спецификации за приложения, както и инструменти за изграждането им
 • System Developer - Информация за системни разработчици, включително програма за начално зареждане, ядро и библиотеки
 • Hardware Developer - Информация за хардуерни разработчици, включително хардуерни спецификации и инструментариум за откриване на грешки
 • Community Events - Информация както за минали , така и за бъдещи събития, в които FIC или OpenMoko са или ще присъстват.

Документация за разработчици

Ръководства "направи си сам"

Хардуерна справочна информация

Софтуерна справочна информация

 • Архитектурна
 • neo1973 host software
 • Софтуер на устройството
  • Ниско ниво
   • u-boot - Програмата за начално зареждане, която ползваме, включително документация за нашите промени
   • kernel - Линукс ядрото, което ползваме, включително документация за нашите промени
  • Потребителско ниво
   • gsmd - GSM демонът управляващ GSM модема
   • gpsd - AGPS (Assisted GPS) демона

OpenMoko

Свързани с потребителския интерфейс

Разни, свързани с разработката

Административни / Организационни

 • Бележки за доставка - Информация целяща да помогне на FIC да се ориентира как да Ви доставя продукти и колко може да струва това.
 • Моя акаунт - Идеи относно какви персонални услуги би трябвало да предостави FIC с телефона.

Разни

 • Поддръжка на WiFi в OpenMoko - или по-скоро липсата на такава
 • Neo1973 and Windows - If you want to commit that offence ;) (does not work, help!)
 • Press Coverage - Какво казва пресата за проекта OpenMoko
 • mFAQ - The OpenMoko Misinformation FAQ (mFAQ) - What the press incorrectly says about the OpenMoko project
 • Wish List - Набор от идеи и идеали, които бихме искали да видим реализирани някой ден
 • Wish List - Hardware - Набор от идеи, които бихме искали да видим в следващото издание на Neo
 • Wish List - Built-in Scripting Language - Discussion on a suitable scripting language to be included
 • Media Content - What types of media on the device can we use (that is non-software)?
 • Testimonials - How did you get to OpenMoko?
 • Buying Interest List - (Not official and not a pre-order page) Have you have put money aside for Neo1973? Put your nick here.
 • iPhone - Сравнение между Apple iPhone и FIC Neo1973
 • Translation - Превод на OpenMoko
 • Summer of code - Our page with project applications for Googles Summer of Code