Main Page/bg

From Openmoko

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Translate Hands-on Guides section)
(proposing for deletion)
 
(13 intermediate revisions by 8 users not shown)
Line 1: Line 1:
<big>'''Добре дошли в публичното [[OpenMoko]] Wiki'''</big><br>
+
{{delete}}
<small>За други езици вижте [[#bottom|края]] на тази страница.</small>  
+
 
 +
{{Languages|Main_Page}}
 +
<big>'''Добре дошли в публичното Openmoko Wiki'''</big><br>
  
 
[[Image:FIC-neo1973_small.jpg|200px|right|frontside]]
 
[[Image:FIC-neo1973_small.jpg|200px|right|frontside]]
[[OpenMoko]] е проект с [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source отворен код] за създаване на първата в света свободна операционна система за мобилни телефони.
+
Openmoko е проект с [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source отворен код] за създаване на първата в света свободна операционна система за мобилни телефони.
  
Проектът [[OpenMoko]] е общност, към която всеки може да се присъедини, помогне и създаде своя идеален телефон.
+
Проектът Openmoko е общност, към която всеки може да се присъедини, помогне и създаде своя идеален телефон.
  
Телефонът [[Neo1973]] от [[FIC]] е първия от многото телефони, на които [[OpenMoko]] ще работи.
+
Телефонът [[Neo1973]] от [[FIC]] е първият от многото телефони, на които Openmoko ще работи.
  
Дългосрочната цел на [[OpenMoko]] е софтуера на телефоните да не бъде вече вързан с един телефон. Можете да си купите кой да е съвместим телефон и да инсталирате кой да е софтуер върху целия набор такива. Ако обновите своя телефон не губите софтуера. Коригираните грешки на един телефон са коригирани на всички.
+
Дългосрочната цел на Openmoko е софтуерът на телефоните да не бъде вече вързан с един телефон. Можете да си купите кой да е съвместим телефон и да инсталирате кой да е софтуер върху целия набор такива. Ако обновите своя телефон не губите софтуера. Коригираните грешки на един телефон са коригирани на всички.
  
Моля присъединете се към нас в [[OpenMoko | проекта OpenMoko project]] за сътрудничество в накой от [[Development resources | ресурсите на проекта]], включително [[Main Page | OpenMoko wiki]]. Моля вижте [[Help:Contents | помощната страница за редакция на това wiki]] за информация за това, как можете да допринесете за развитието на това wiki. Проекта ръководи [[Meet the Core Team | главният екип разработчици, спонсориран от FIC, Inc.]].
+
Присъединете се към нас в [[Openmoko | проекта Openmoko project]] за сътрудничество в някой от [[Development resources | ресурсите на проекта]], включително [[Main Page | Openmoko wiki]]. Информация за това как можете да допринесете за развитието на това wiki можете да намерите в [[Help:Contents | помощната страница за редакция]]. Проекта ръководи [[Meet the Core Team | главният екип разработчици, спонсориран от FIC, Inc.]]
  
Налична е [[Introduction | стъпителна страница]], която съдържа както [[Introduction#Photos|картинен]], така и [[Introduction#Videos|видео]] материал.  Също така, страницата с обичайните [[FAQ | Често Задавани Въпроси]] може да бъде от помощ.  Разработчиците може да намерят [[ChangeLog | списъка с ежедневни промени]] за важен ресурс.
+
Налична е [[Introduction | встъпителна страница]], която съдържа както [[Introduction#Photos|картинен]], така и [[Introduction#Videos|видео]] материал.  Също така, страницата с обичайните [[FAQ | Често Задавани Въпроси]] може да ви бъде от помощ.  Разработчиците може да намерят [[ChangeLog | списъка с ежедневни промени]] за важен ресурс.
  
Членовете на [[OpenMoko]] общността биха искали да благодарят на [[FIC|FIC Inc.]] за ръководенето и започването на проектът [[OpenMoko]].
+
Членовете на Openmoko общността биха искали да благодарят на [[FIC|FIC Inc.]] за ръководенето и започването на проекта Openmoko.
  
  
  
== Области на интерес в [[OpenMoko]] ==
+
== Области на интерес в Openmoko ==
  
 
* [[Basic End-user]] - Информация за крайни потребители искащи базова функционалност и никакви изненади
 
* [[Basic End-user]] - Информация за крайни потребители искащи базова функционалност и никакви изненади
Line 27: Line 29:
 
* [[System Developer]] - Информация за системни разработчици, включително програма за начално зареждане, ядро и библиотеки
 
* [[System Developer]] - Информация за системни разработчици, включително програма за начално зареждане, ядро и библиотеки
 
* [[Hardware Developer]] - Информация за хардуерни разработчици, включително хардуерни спецификации и инструментариум за откриване на грешки
 
* [[Hardware Developer]] - Информация за хардуерни разработчици, включително хардуерни спецификации и инструментариум за откриване на грешки
* [[Community Events]] - Информация както за [[Community Events#Past Events | минали ]], така и за [[Community Events#Past Events#FIC / OpenMoko at Events | бъдещи]] събития, в които FIC или [[OpenMoko]] са или ще присъстват.
+
* [[Current Events]] - Информация както за [[Community Events#Past Events | минали ]], така и за [[Community Events#Past Events#FIC / Openmoko at Events | бъдещи]] събития, в които FIC или Openmoko са или ще присъстват.
  
 
== Документация за разработчици ==
 
== Документация за разработчици ==
Line 33: Line 35:
 
=== Ръководства "направи си сам" ===
 
=== Ръководства "направи си сам" ===
 
* [[Getting Started with your Neo1973|Как да започнем с нашия Neo1973]]
 
* [[Getting Started with your Neo1973|Как да започнем с нашия Neo1973]]
* [[MokoMakefile|Изграждане на OpenMoko чрез MokoMakefile]]  
+
* [[MokoMakefile|Изграждане на Openmoko чрез MokoMakefile]]  
* [[Building OpenMoko from scratch|Изграждане на OpenMoko от нулата]]
+
* [[Building Openmoko from scratch|Изграждане на Openmoko от нулата]]
** Старо [[Building OpenMoko from scratch (pre-BBT)|Изграждане на OpenMoko от нулата (пре ТЛС)]]
+
** Старо [[Building Openmoko from scratch (pre-BBT)|Изграждане на Openmoko от нулата (пре ТЛС)]]
 
* [[Migration to bad block tolerant builds|Мигриране към версии с Толерантност към Лошите Сектори (ТЛС)]]
 
* [[Migration to bad block tolerant builds|Мигриране към версии с Толерантност към Лошите Сектори (ТЛС)]]
* [[Running OpenMoko on PC|Ползване на OpenMoko на ПК]]
+
* [[Running Openmoko on PC|Ползване на Openmoko на ПК]]
** [[Getting OpenMoko working on host with Xoo|Пускане на OpenMoko на машина с Xoo]]
+
** [[Getting Openmoko working on host with Xoo|Пускане на Openmoko на машина с Xoo]]
** [[Getting OpenMoko working on host with Xephyr|Пускане на OpenMoko на машина с Xephyr]]
+
** [[Getting Openmoko working on host with Xephyr|Пускане на Openmoko на машина с Xephyr]]
** [[How to run OpenMoko Apps on PC|Как се ползват OpenMoko приложения на ПК]]
+
** [[How to run Openmoko Apps on PC|Как се ползват Openmoko приложения на ПК]]
** [[OpenMoko under QEMU|OpenMoko под QEMU]]
+
** [[Openmoko under QEMU|Openmoko под QEMU]]
 
* [[Booting from SD|Зареждане от SD]]
 
* [[Booting from SD|Зареждане от SD]]
  
 
=== Хардуерна справочна информация ===
 
=== Хардуерна справочна информация ===
* All [[:Category:Hardware|Hardware]] related documentation and specifications are found on the [[:Category:Hardware|Hardware page]].
+
* Всички [[:Category:Hardware|хардуерно]] ориентирани документи и спецификации се намират на [[:Category:Hardware|хардуерната страница]].
* The [[:Category:Neo1973 Hardware|Neo1973 Hardware page]] provides an overview of the hardware components used by the [[:Category:Neo1973 Hardware|Neo1973 hardware platform]]. PCB Photographs are also included. A [[Disassembling Neo1973 | photo disassemble story]] may be an interesting starting place.
+
* [[:Category:Neo1973 Hardware|Страницата за хардуера на Neo1973]] предоставя общ преглед на хардуерните компоненти, които се ползват от [[:Category:Neo1973 Hardware|хардуерната платформа Neo1973]]. Включени са PCB снимки. [[Disassembling Neo1973 | Фотографската история за дезасемблиране]] може да е интересна отправна точка.
* [[:Category:Neo1973 Hardware Debugging | Neo1973 Hardware Debugging]] is assisted with the [[Debug Board | Neo1973 debug board]].  A page discussing [[Connecting Neo1973 with Debug Board v2 | debug board and Neo1973 configurations]] are also provided.
+
* [[:Category:Neo1973 Hardware Debugging | Търсене на хардуерни грешки в Neo1973]] се подпомага от [[Debug Board | инструментариума за търсене на грешки на Neo1973]].  Предоставена е и страница за дискусия на [[Connecting Neo1973 with Debug Board v2 | инструментариума за отстраняване на грешки и конфигурациите на Neo1973]].
  
 
=== Софтуерна справочна информация ===
 
=== Софтуерна справочна информация ===
 
* Архитектурна
 
* Архитектурна
** [[OpenMokoFramework]] - The OpenMoko Application Framework
+
** [[OpenmokoFramework]] - The Openmoko Application Framework
 
* [[neo1973 host software]]
 
* [[neo1973 host software]]
* Device Software
+
* Софтуер на устройството
** Low-Level
+
** Ниско ниво
*** [[u-boot]] - The bootloader we use, including documentation for our modifications
+
*** [[u-boot]] - Програмата за начално зареждане, която ползваме,  включително документация за нашите промени
*** [[kernel]] - The Linux kernel we use, including documentation for our modifications
+
*** [[kernel]] - Линукс ядрото, което ползваме, включително документация за нашите промени
** Userspace
+
** Потребителско ниво
*** [[gsmd]] - the GSM daemon managing the GSM Modem
+
*** [[gsmd]] - GSM демонът управляващ GSM модема
*** [[gpsd]] - the AGPS (Assisted GPS) daemon
+
*** [[gpsd]] - AGPS (Assisted GPS) демона
  
=== OpenMoko ===
+
=== Openmoko ===
 
* [[OpenEmbedded]] - The distribution-building framework
 
* [[OpenEmbedded]] - The distribution-building framework
* [[Toolchain]] - The toolchain we use for compilation
+
* [[Toolchain]] - Използвания от нас за компилиране toolchain
* [[OpenMoko]] - The OpenMoko distribution
+
* Openmoko - Дистрибуцията Openmoko
** [[OpenMoko2007]] - The first intended release of it
+
** [[Openmoko2007]] - Първото планирано издание (на софтуера)
** [[Userspace root image]]
+
** [[Userspace root image|Основен потребителски образ (на софтуера)]]
  
 
==== Свързани с потребителския интерфейс ====
 
==== Свързани с потребителския интерфейс ====
* [[Look & Feel]]
+
* [[Look & Feel|Външен вид и взаимодействие]]
* [[Applications]]
+
* [[Applications|Приложения]]
* [[Widgets]]
+
* [[Widgets|Елементи]]
** [[Widget Inheritance Graph]]
+
** [[Widget Inheritance Graph|Дърво на елементите]]
  
 
=== Разни, свързани с разработката ===
 
=== Разни, свързани с разработката ===
* [[Templates]]
+
* [[Templates|Шаблони]]
 
* [[PIM Storage]]
 
* [[PIM Storage]]
 
* [[Coding Guidelines]]
 
* [[Coding Guidelines]]
* [[OpenMoko#Setting_up_an_OpenMoko_SDK|How to setup the OpenMoko SDK]]
+
* [[Openmoko#Setting_up_an_Openmoko_SDK|How to setup the Openmoko SDK]]
* [[License]] - How we license our code
+
* [[License|Лиценз]] - Как лицензираме своя изходен код
* [[Development resources]] - Describes resources for developers (lists, svn, ...)
+
* [[Development resources|Ресурси за разработка]] - Описва ресурсите за разработчици (пощенски списъци, svn, ...)
* [[Neo1973 Phase 0]] -- Information for Phase 0 device owners
+
* [[Neo1973 Phase 0|Neo1973 Фаза 0]] -- Информация за собствениците на устройства от фаза 0
 
* [[Wishlist:Neo1973 P0 Review]] -- Impressions of the Phase 0 hardware device, also the Phase 0 FAQ
 
* [[Wishlist:Neo1973 P0 Review]] -- Impressions of the Phase 0 hardware device, also the Phase 0 FAQ
  
 
== Административни / Организационни ==
 
== Административни / Организационни ==
  
* [[Shipping Notes]] - Information to help FIC figure out how to ship products to you, and how much it might cost.
+
* [[Shipping Notes|Бележки за доставка]] - Информация целяща да помогне на FIC да се ориентира как да Ви доставя продукти и колко може да струва това.
* [[My Account]] - Ideas for what sort of account-based services FIC should provide with the phone.
+
* [[My Account|Моя акаунт]] - Идеи относно какви персонални услуги би трябвало да предостави FIC с телефона.
  
 
== Разни ==
 
== Разни ==
* [[WiFi support in OpenMoko]] - Or rather the lack thereof
+
* [[WiFi support in Openmoko|Поддръжка на WiFi в Openmoko]] - или по-скоро липсата на такава
 
* [[Neo1973 and Windows]] - If you want to commit that offence ;)  (does not work, help!)
 
* [[Neo1973 and Windows]] - If you want to commit that offence ;)  (does not work, help!)
* [[Press Coverage]] - What the press says about the OpenMoko project
+
* [[Press Coverage]] - Какво казва пресата за проекта Openmoko
* [[mFAQ]] - The OpenMoko Misinformation FAQ ('''mFAQ''') - What the press '''''incorrectly''''' says about the OpenMoko project
+
* [[mFAQ]] - The Openmoko Misinformation FAQ ('''mFAQ''') - What the press '''''incorrectly''''' says about the Openmoko project
* [[Wish List]] - A collection of ideas and ideals we'd like to see implemented some day
+
* [[Wish List]] - Набор от идеи и идеали, които бихме искали да видим реализирани някой ден
* [[Wish List - Hardware]] - A collection of ideas we'd like to see in the next Neo release
+
* [[Wish List - Hardware]] - Набор от идеи, които бихме искали да видим в следващото издание на Neo
 
* [[Wishlist:BuiltInScriptingLanguage|Wish List - Built-in Scripting Language]] - Discussion on a suitable scripting language to be included
 
* [[Wishlist:BuiltInScriptingLanguage|Wish List - Built-in Scripting Language]] - Discussion on a suitable scripting language to be included
 
* [[Media Content]] - What types of media on the device can we use (that is non-software)?
 
* [[Media Content]] - What types of media on the device can we use (that is non-software)?
* [[Testimonials]] - How did you get to OpenMoko?
+
* [[Testimonials]] - How did you get to Openmoko?
* [[Buying Interest List]] - (Not official and not a pre-order page) Have you have put money aside for Neo1973? Put your nick here.
+
* [[iPhone]] -  Сравнение между Apple iPhone и FIC Neo1973
* [[iPhone]] -  Comparison between Apple iPhone and FIC Neo1973
+
* [[Translation]] -  Превод на Openmoko
* [[Translation]] -  Translation of OpenMoko
+
 
* [[Summer of code]] - Our page with project applications for Googles Summer of Code
 
* [[Summer of code]] - Our page with project applications for Googles Summer of Code
  
  
 
<span id="bottom"></span>
 
<span id="bottom"></span>
{{Languages|Main_Page}}
 

Latest revision as of 20:11, 13 February 2010

Proposed for deletion: This page is proposed for deletion. Please see Wiki Issues#Pages proposed for deletion to discuss this proposal.

Добре дошли в публичното Openmoko Wiki

frontside

Openmoko е проект с отворен код за създаване на първата в света свободна операционна система за мобилни телефони.

Проектът Openmoko е общност, към която всеки може да се присъедини, помогне и създаде своя идеален телефон.

Телефонът Neo1973 от FIC е първият от многото телефони, на които Openmoko ще работи.

Дългосрочната цел на Openmoko е софтуерът на телефоните да не бъде вече вързан с един телефон. Можете да си купите кой да е съвместим телефон и да инсталирате кой да е софтуер върху целия набор такива. Ако обновите своя телефон не губите софтуера. Коригираните грешки на един телефон са коригирани на всички.

Присъединете се към нас в проекта Openmoko project за сътрудничество в някой от ресурсите на проекта, включително Openmoko wiki. Информация за това как можете да допринесете за развитието на това wiki можете да намерите в помощната страница за редакция. Проекта ръководи главният екип разработчици, спонсориран от FIC, Inc.

Налична е встъпителна страница, която съдържа както картинен, така и видео материал. Също така, страницата с обичайните Често Задавани Въпроси може да ви бъде от помощ. Разработчиците може да намерят списъка с ежедневни промени за важен ресурс.

Членовете на Openmoko общността биха искали да благодарят на FIC Inc. за ръководенето и започването на проекта Openmoko.


Contents

[edit] Области на интерес в Openmoko

 • Basic End-user - Информация за крайни потребители искащи базова функционалност и никакви изненади
 • Advanced End-user - Информация за напреднали крайни потребители, които искат разширена и експериментална функционалност, но които не са програмисти
 • Ресурси на проекта страницата предоставя централизирана точка за всички ресурси, като пощенски списъци, инструменти за комуникация, както и други ориентирани към софтуерната разработка такива.
 • Application Developer - Информация за разработчиците на приложения, включително идеи и спецификации за приложения, както и инструменти за изграждането им
 • System Developer - Информация за системни разработчици, включително програма за начално зареждане, ядро и библиотеки
 • Hardware Developer - Информация за хардуерни разработчици, включително хардуерни спецификации и инструментариум за откриване на грешки
 • Current Events - Информация както за минали , така и за бъдещи събития, в които FIC или Openmoko са или ще присъстват.

[edit] Документация за разработчици

[edit] Ръководства "направи си сам"

[edit] Хардуерна справочна информация

[edit] Софтуерна справочна информация

 • Архитектурна
 • neo1973 host software
 • Софтуер на устройството
  • Ниско ниво
   • u-boot - Програмата за начално зареждане, която ползваме, включително документация за нашите промени
   • kernel - Линукс ядрото, което ползваме, включително документация за нашите промени
  • Потребителско ниво
   • gsmd - GSM демонът управляващ GSM модема
   • gpsd - AGPS (Assisted GPS) демона

[edit] Openmoko

[edit] Свързани с потребителския интерфейс

[edit] Разни, свързани с разработката

[edit] Административни / Организационни

 • Бележки за доставка - Информация целяща да помогне на FIC да се ориентира как да Ви доставя продукти и колко може да струва това.
 • Моя акаунт - Идеи относно какви персонални услуги би трябвало да предостави FIC с телефона.

[edit] Разни

 • Поддръжка на WiFi в Openmoko - или по-скоро липсата на такава
 • Neo1973 and Windows - If you want to commit that offence ;) (does not work, help!)
 • Press Coverage - Какво казва пресата за проекта Openmoko
 • mFAQ - The Openmoko Misinformation FAQ (mFAQ) - What the press incorrectly says about the Openmoko project
 • Wish List - Набор от идеи и идеали, които бихме искали да видим реализирани някой ден
 • Wish List - Hardware - Набор от идеи, които бихме искали да видим в следващото издание на Neo
 • Wish List - Built-in Scripting Language - Discussion on a suitable scripting language to be included
 • Media Content - What types of media on the device can we use (that is non-software)?
 • Testimonials - How did you get to Openmoko?
 • iPhone - Сравнение между Apple iPhone и FIC Neo1973
 • Translation - Превод на Openmoko
 • Summer of code - Our page with project applications for Googles Summer of Code


Personal tools

Добре дошли в публичното OpenMoko Wiki
За други езици вижте края на тази страница.

frontside

OpenMoko е проект с отворен код за създаване на първата в света свободна операционна система за мобилни телефони.

Проектът OpenMoko е общност, към която всеки може да се присъедини, помогне и създаде своя идеален телефон.

Телефонът Neo1973 от FIC е първия от многото телефони, на които OpenMoko ще работи.

Дългосрочната цел на OpenMoko е софтуера на телефоните да не бъде вече вързан с един телефон. Можете да си купите кой да е съвместим телефон и да инсталирате кой да е софтуер върху целия набор такива. Ако обновите своя телефон не губите софтуера. Коригираните грешки на един телефон са коригирани на всички.

Моля присъединете се към нас в проекта OpenMoko project за сътрудничество в накой от ресурсите на проекта, включително OpenMoko wiki. Моля вижте помощната страница за редакция на това wiki за информация за това, как можете да допринесете за развитието на това wiki. Проекта ръководи главният екип разработчици, спонсориран от FIC, Inc..

Налична е стъпителна страница, която съдържа както картинен, така и видео материал. Също така, страницата с обичайните Често Задавани Въпроси може да бъде от помощ. Разработчиците може да намерят списъка с ежедневни промени за важен ресурс.

Членовете на OpenMoko общността биха искали да благодарят на FIC Inc. за ръководенето и започването на проектът OpenMoko.


Области на интерес в OpenMoko

 • Basic End-user - Информация за крайни потребители искащи базова функционалност и никакви изненади
 • Advanced End-user - Информация за напреднали крайни потребители, които искат разширена и експериментална функционалност, но които не са програмисти
 • Ресурси на проекта страницата предоставя централизирана точка за всички ресурси, като пощенски списъци, инструменти за комуникация, както и други ориентирани към софтуерната разработка такива.
 • Application Developer - Информация за разработчиците на приложения, включително идеи и спецификации за приложения, както и инструменти за изграждането им
 • System Developer - Информация за системни разработчици, включително програма за начално зареждане, ядро и библиотеки
 • Hardware Developer - Информация за хардуерни разработчици, включително хардуерни спецификации и инструментариум за откриване на грешки
 • Community Events - Информация както за минали , така и за бъдещи събития, в които FIC или OpenMoko са или ще присъстват.

Документация за разработчици

Ръководства "направи си сам"

Хардуерна справочна информация

Софтуерна справочна информация

 • Архитектурна
 • neo1973 host software
 • Device Software
  • Low-Level
   • u-boot - The bootloader we use, including documentation for our modifications
   • kernel - The Linux kernel we use, including documentation for our modifications
  • Userspace
   • gsmd - the GSM daemon managing the GSM Modem
   • gpsd - the AGPS (Assisted GPS) daemon

OpenMoko

Свързани с потребителския интерфейс

Разни, свързани с разработката

Административни / Организационни

 • Shipping Notes - Information to help FIC figure out how to ship products to you, and how much it might cost.
 • My Account - Ideas for what sort of account-based services FIC should provide with the phone.

Разни