Om 2008.8/cs

From Openmoko

(Redirected from Openmoko2008.8/cs)
Jump to: navigation, searchOpenmoko2008.8 is one of the many distributions that currently work on the Openmoko phones. You can compare a distribution with an Operating System on normal computers. It gives the phone all the software needed for operating. For more information about the different flavors, see distributions.

Úvod

Openmoko2008.8 nebo Om2008.8 je následovníkem distribuce Openmoko2007.2. Krycí jméno pro Om2008.8 je ASU podle původního označení April Software Update (dubnová aktualizace software). Om2008.8 byl vydán 8.srpna 2008 (a přejmenován na August [=srpnový] Software Update beze změny zkratky ASU). Om2008.8 používá jako manažer EFL (Enlightenment Foundation Libraries), vlastní grafické aplikace a Qtopii na X11 pro telefonování. Jedná se o první krok od GTK+ na X11 směrem k použití více toolkitů současně. Om2008.8 nyní podporuje EFL, Qtopia a GTK+ aplikace.

Om2008 uboot.png
Om2008 home.png
Installer4.png
Om2008 installer1.png
Main.png
Edit1.png
Om locations4.png
List.png

Co je nového.

Om2008.8 byl stvořen tak "prázdný" jak je jen možné proto, abyste mohli na plno využít svých nápadů.

Představte si naše produkty jako muzea. My tvoříme prostředí. Každé je jiné než ty ostatní. Vy v něm dostanete všemožnou podporu v podobě free art, protože chceme, abyste mu mohli dát svůj význam. Vyberte si: používat, tvořit nebo obojí.

V každém případě vytváříte své vlastní prostředí. Je to na vás.

Customize

Om2008.8 allows you to customize your Neo in many aspects.

  • Use the Installer to find apps and modifications for your Neo.
  • Re-design themes by customizing your own Edje files.
  • Source Codes are publicly available, allowing for customization all the way down to low level sytems.

Share

you can use splinter to save your location and even send it to friends via sms. how cool is that?!
share your ideas with the world by adding packages to the Openmoko Repository. It is a great database for all things openmoko and can easily be accessed by any user through the Installer.

Om 2008.8 Guide

A guide for getting to know Om 2008.8 : Om 2008.8 Guide

Feature Plan

You can see a list of available and planned features at Openmoko2008.8 Feature Plan.

Stažení & Instalace

Pokud si chcete nainstalovat tuto distribuci, postupujte podle následujících pokynů:

Známé problémy

GSM

WiFi

Kvalita Zvuku

Systémový Software

Networking

  • No Updates/Installation are possible or pings to domains because dns is not working. This problem occurs because the /etc/resolv.conf is empty by default.Add this line in /etc/network/interfaces:


up echo nameserver 192.168.0.200 >/etc/resolv.conf

This is to be inserted below gateway address and above the bluetooth networking. After this rebooting is required. Then go to /etc/resolv.conf and fill it manually by just using the content of this file on your local machine, or DNS address.

This should solve most off your moko side networking issues. If you need any other help please refer to USB Networking

NOTE: resolvconf is installed so should probably be used


  • Usb-networking will not work until rebooted after initial boot.

Použitelnost

  • Pin-Dialog defaultně zobrazuje klávesnici s písmeny. Je třeba přejet prstem nahoru a dolů po obrazovce, aby se klávesnice přepnula na numerickou.
  • The installer app doesn't release administrative rights which results in not being able to use opkg. Sollution: run "killall packagekitd" (on the freerunner or when ssh'ed in).

Aktualizace

Brzy budou zveřejněny oficiální aktualizace Om 2008.8, ale prozatím musíte vyčkat.

NOTE: Nikde na buildhost.openmoko.org nejsou k dispozici *ŽÁDNÉ* aktualizace pro 2008.8 - adresář daily-feeds je nekompatibilní s 2008.8 a pokud jej použijete, tak si poškodíte svou instalace software.


Více detailů k uvedení oficiálních aktualizací je k dispozici zde : http://lists.openmoko.org/pipermail/community/2008-August/026515.html (anglicky)

V mezičase můžete na vlastní riziko zkusit Downloads#Unofficial_builds_by_zecke.


Poznámečka

Akutalizováno --Fox 10:42, 16 August 2008 (UTC) Případné chyby mi nahlaste nebo ještě lépe je rovnou opravte.

Personal tools