User:E-note

From Openmoko

Revision as of 12:36, 25 July 2008 by E-note (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
  • unix and linux

E-note märkused

Openmoko abi: http://wiki.openmoko.org/wiki/Openmoko_Wiki_Editing_Guidelines


Openmoko't saab tõlkida täpselt nagu kõiki .po'si: http://wiki.openmoko.org/wiki/Translation_HOWTO

Vaja on ka: Minimaalsed teadmiseid rakenduskeelte kohta: qt, gtk+, x.org, python, gcc/g++v (google ehk on abiks..)

Kuidas õigesti tõlkida? Sõnu, mille tähenduses Sa täiesti kindel ei ole, otsi inglisekeelsete info- ja sidetehnoloogia terminite seletavast sõnaraamatust http://vallaste.ee/

Juba tehtud tõlgete hulgast kiireks otsimiseks on väga hea http://et.open-tran.eu/ - näed kohe, kuidas seda sõna on varem tõlgitud. Sama sõna võib tõlkida eri moodi, aga selguse huvides on tähtis kasutada samu termineid.

Lehekülg, kuhu on kogutud kokku mitmeid ja erinevatest valdkondadest tasuta online sõnaraamatuid. http://www.keeleveeb.eee-note homepage: http://unix.planet.ee


e-mail: unix [at] planet.ee

Personal tools
  • unix and linux

E-note märkused

Openmoko abi: http://wiki.openmoko.org/wiki/Openmoko_Wiki_Editing_Guidelines


Openmoko't saab tõlkida täpselt nagu kõiki .po'si: http://wiki.openmoko.org/wiki/Translation_HOWTO

Vaja on ka: Minimaalsed teadmiseid rakenduskeelte kohta: qt, gtk+, x.org, python, gcc/g++v (google ehk on abiks..)

Kuidas õigesti tõlkida? Sõnu, mille tähenduses Sa täiesti kindel ei ole, otsi inglisekeelsete info- ja sidetehnoloogia terminite seletavast sõnaraamatust http://vallaste.ee/

Juba tehtud tõlgete hulgast kiireks otsimiseks on väga hea http://et.open-tran.eu/ - näed kohe, kuidas seda sõna on varem tõlgitud. Sama sõna võib tõlkida eri moodi, aga selguse huvides on tähtis kasutada samu termineid.

Lehekülg, kuhu on kogutud kokku mitmeid ja erinevatest valdkondadest tasuta online sõnaraamatuid. http://www.keeleveeb.eee-note homepage: http://unix.planet.ee


e-mail: unix [at] planet.ee