User:E-note

From Openmoko

Revision as of 12:30, 25 July 2008 by E-note (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
  • unix and linux

openmoko abi: http://wiki.openmoko.org/wiki/Openmoko_Wiki_Editing_Guidelines


openmoko't saab tõlkida täpselt nagu kõiki .po'si: http://wiki.openmoko.org/wiki/Translation_HOWTO | Vaja on ka: Minimaalsed teadmised rakenduskeelte kohta: qt, gtk+, x.org, python, gcc/g++v (google ehk on abiks..) Kuidas õigesti tõlkida? Sõnu, mille tähenduses Sa täiesti kindel ei ole, otsi inglisekeelsete info- ja sidetehnoloogia terminite seletavast sõnaraamatust http://vallaste.ee/ | Juba tehtud tõlgete hulgast kiireks otsimiseks on väga hea http://et.open-tran.eu/ - näed kohe, kuidas seda sõna on varem tõlgitud. Sama sõna võib tõlkida eri moodi, aga selguse huvides on tähtis kasutada samu termineid. | Lehekülg, kuhu on kogutud kokku mitmeid ja erinevatest valdkondadest tasuta online sõnaraamatuid. http://www.keeleveeb.ee

|

Homepage: http://unix.planet.ee


e-mail: unix [at] planet.ee

Personal tools
  • unix and linux

openmoko abi: http://wiki.openmoko.org/wiki/Openmoko_Wiki_Editing_Guidelines


openmoko't saab tõlkida täpselt nagu kõiki .po'si: http://wiki.openmoko.org/wiki/Translation_HOWTO | Vaja on ka: Minimaalsed teadmised rakenduskeelte kohta: qt, gtk+, x.org, python, gcc/g++v (google ehk on abiks..) Kuidas õigesti tõlkida? Sõnu, mille tähenduses Sa täiesti kindel ei ole, otsi inglisekeelsete info- ja sidetehnoloogia terminite seletavast sõnaraamatust http://vallaste.ee/ | Juba tehtud tõlgete hulgast kiireks otsimiseks on väga hea http://et.open-tran.eu/ - näed kohe, kuidas seda sõna on varem tõlgitud. Sama sõna võib tõlkida eri moodi, aga selguse huvides on tähtis kasutada samu termineid. | Lehekülg, kuhu on kogutud kokku mitmeid ja erinevatest valdkondadest tasuta online sõnaraamatuid. http://www.keeleveeb.ee

|

Homepage: http://unix.planet.ee


e-mail: unix [at] planet.ee