View source for User:E-note

From Openmoko

Jump to: navigation, search

You do not have permission to edit this page, for the following reasons:

  • The action you have requested is limited to users in the group: Administrators.
  • You must confirm your email address before editing pages. Please set and validate your email address through your user preferences.

You can view and copy the source of this page:

Return to User:E-note.

Personal tools
  • unix and linux

E-note märkused

Openmoko abi: http://wiki.openmoko.org/wiki/Openmoko_Wiki_Editing_Guidelines


Openmoko't saab tõlkida täpselt nagu kõiki .po'si: http://wiki.openmoko.org/wiki/Translation_HOWTO

Vaja on ka: Minimaalsed teadmiseid rakenduskeelte kohta: qt, gtk+, x.org, python, gcc/g++v (google ehk on abiks..)

Kuidas õigesti tõlkida? Sõnu, mille tähenduses Sa täiesti kindel ei ole, otsi inglisekeelsete info- ja sidetehnoloogia terminite seletavast sõnaraamatust http://vallaste.ee/

Juba tehtud tõlgete hulgast kiireks otsimiseks on väga hea http://et.open-tran.eu/ - näed kohe, kuidas seda sõna on varem tõlgitud. Sama sõna võib tõlkida eri moodi, aga selguse huvides on tähtis kasutada samu termineid.

Lehekülg, kuhu on kogutud kokku mitmeid ja erinevatest valdkondadest tasuta online sõnaraamatuid. http://www.keeleveeb.eee-note homepage: http://unix.planet.ee


e-mail: unix [at] planet.ee