Translation HOWTO/bg

From Openmoko

Revision as of 02:24, 9 May 2007 by Mr700 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Главната страница за локализация е Превод помогнете за подобряването на тази страница

Contents

Намиране на нещата за превод

Първо, авторите/отговорниците на пакетите трябва да създадат *.pot файлове, включващи всички съобщения. Потърсете такива файлове в дървото с изходните кодове и ги превеждайте.

Превод

Rule of thumb: По-добре е да има някакъв превод отколкото никакъв, така че чувствайте се свободни да превеждате.

Софтуер

Има специализиран софтуер за редакция на *.pot (*.po) файлове - gtranslator, po4a, poedit, pootle, potool ... Повечето текстови редактори ще свършат работа също: vim, emax, ed ...

Обновяване на дървото с изходните кодове

TODO: да се опише SVN update след редакция (See: To-Do List)

Забележки

  • Кодировката за *.po файловете е UTF-8
  • Повечето пакети в дървото на Openembedded са вече интернационализирани, струва си да бъдат прегледани

Общо място за работата по локализацията

Пощенския списък openmoko-dev може да е перфектното място на което да се срещат всички преводачи, възможно е да се отбелязват съобщенията с [i18n] примерно.

това е в противоречие с текущата ситуация. моля присъединете се към списъка на общността (community ml) за сега. Има и малка беседа за създаване на преводачески пощенски списък тук и тук: OM-i18n-ml (аз изпратих съобщение само до списъка на общността чувствайте се свободни да се присъедините и към двете дискусии ). cga sat apr 28th 20:48:35 CEST 2007)

Списък със свързаните с OpenMoko PO файлове

Повечето приложения в /home/moko/sources/svn/ и /home/moko/openmoko/trunk/src/target/OM-2007/applications/ за момента нямат *.pot файлове, но някои от тях имат *.po файлове за някои езици

Personal tools

Главната страница за локализация е Превод помогнете за подобряването на тази страница

Намиране на нещата за превод

Първо, авторите/отговорниците на пакетите трябва да създадат *.pot файлове, включващи всички съобщения. Потърсете такива файлове в дървото с изходните кодове и ги превеждайте.

Превод

Rule of thumb: По-добре е да има някакъв превод отколкото никакъв, така че чувствайте се свободни да превеждате.

Софтуер

Има специализиран софтуер за редакция на *.pot (*.po) файлове - gtranslator, po4a, poedit, pootle, potool ... Повечето текстови редактори ще свършат работа също: vim, emax, ed ...

Обновяване на дървото с изходните кодове

TODO: да се опише SVN update след редакция (See: To-Do List)

Забележки

  • Кодировката за *.po файловете е UTF-8
  • Повечето пакети в дървото на Openembedded са вече интернационализирани, струва си да бъдат прегледани

Общо място за работата по локализацията

Пощенския списък openmoko-dev може да е перфектното място на което да се срещат всички преводачи, възможно е да се отбелязват съобщенията с [i18n] примерно.

това е в противоречие с текущата ситуация. моля присъединете се към списъка на общността (community ml) за сега. Има и малка беседа за създаване на преводачески пощенски списък тук и тук: OM-i18n-ml (аз изпратих съобщение само до списъка на общността чувствайте се свободни да се присъедините и към двете дискусии ). cga sat apr 28th 20:48:35 CEST 2007)

Списък със свързаните с OpenMoko PO файлове

Повечето приложения в /home/moko/sources/svn/ и /home/moko/openmoko/trunk/src/target/OM-2007/applications/ за момента нямат *.pot файлове, но някои от тях имат *.po файлове за някои езици