Talk:Openmoko Local Groups: Warsaw

From Openmoko

Revision as of 20:42, 13 July 2007 by PiotrDuda (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Czy ktoś tu jeszcze oprócz mnie jest?

tak jeszcze ja :-) PiotrDuda

Personal tools

Czy ktoś tu jeszcze oprócz mnie jest?

tak jeszcze ja :-) PiotrDuda