Talk:Openmoko Local Groups: Warsaw

From Openmoko

Revision as of 16:42, 13 July 2007 by Cayco (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Czy ktoś tu jeszcze oprócz mnie jest?

Personal tools

Czy ktoś tu jeszcze oprócz mnie jest?