Pisi/cs

From Openmoko

Revision as of 12:08, 8 October 2010 by Kukide (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


PISI - synchronizace kontaktů
PISI - synchronizace kalendáře

Pisi je aplikace pro synchronizaci PIM dat.

Podporované zdroje dat kontaktů:

 • SIM via DBUS (e.g. SHR)
 • QTopia address book (e.g. OM 2008.12)
 • LDAP (read only)
 • VCF files (local / webdav)
 • Google contacts
 • OPIMD

Podporované zdoroje dat kalendáře:

 • Google kalendář
 • ICalendar files (local / webdav)

Pro instalaci PISI, spusť příkaz

opkg install pisi

Příklad konfigurace souboru .pisi/conf pro synchronizaci kontaktů a kalendáře z Google mailu:

[googleCalendar]
description=My Google Calendar
module=calendar_google
user=user@gmail.com
password=secret
calendarid=user@gmail.com

[pimlicodates]
description= Pimlico Dates
module=calendar_ics
path=/home/root/.evolution/calendar/local/system/calendar.ics
postprocess=killall e-calendar-factory

[googlecontacts]
description=Google Contacts Account
module=contacts_google
user=user@gmail.com
password=secret

[remoteIcs]
description= Remote ICS on Webdav
module=calendar_remoteics
url=http://webdav.davserver.net/private/pim/
file=remotecalendar.ics
username=<LOGIN>
password=<PASSWORD>

[shrsim]
description=SHR SIM Card Contacts
module=contacts_dbussim
max_simentries = 250
simentry_name_maxlength=18


No-screenshot.png Pisi

PIM synchronizace


Homepage: http://freshmeat.net/projects/pisiom
Package:
Tested on: SHR

Personal tools


PISI - synchronizace kontaktů
PISI - synchronizace kalendáře

Pisi je aplikace pro synchronizaci PIM dat.

Podporované zdroje dat kontaktů:

 • SIM via DBUS (e.g. SHR)
 • QTopia address book (e.g. OM 2008.12)
 • LDAP (read only)
 • VCF files (local / webdav)
 • Google contacts
 • OPIMD

Podporované zdoroje dat kalendáře:

 • Google kalendář
 • ICalendar files (local / webdav)

Pro instalaci PISI, spusť příkaz

opkg install pisi

Příklad konfigurace souboru .pisi/conf pro synchronizaci kontaktů a kalendáře z Google mailu:

[googleCalendar]
description=My Google Calendar
module=calendar_google
user=user@gmail.com
password=secret
calendarid=user@gmail.com

[pimlicodates]
description= Pimlico Dates
module=calendar_ics
path=/home/root/.evolution/calendar/local/system/calendar.ics
postprocess=killall e-calendar-factory

[googlecontacts]
description=Google Contacts Account
module=contacts_google
user=user@gmail.com
password=secret

[remoteIcs]
description= Remote ICS on Webdav
module=calendar_remoteics
url=http://webdav.davserver.net/private/pim/
file=remotecalendar.ics
username=<LOGIN>
password=<PASSWORD>

[shrsim]
description=SHR SIM Card Contacts
module=contacts_dbussim
max_simentries = 250
simentry_name_maxlength=18


No-screenshot.png Pisi

PIM synchronizace


Homepage: http://freshmeat.net/projects/pisiom
Package:
Tested on: SHR