Neomis/cs

From Openmoko

Revision as of 00:58, 6 December 2010 by Kukide (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Neomis.png Neomis

Počítačová hra která je dobře známá elektronická hra Simon.


Homepage: http://code.google.com/p/neomis/
Package: neomis
Tested on: SHR


Contents

Neomis.png

Neomis is one of the applications that runs on the Openmoko Phones. For a list of all applications, visit Applications

Přehled

Neomis je očítačová hra která je dobře známá elektronická hra Simon.

Je to hra na paměť a koncentraci.

Musíš následovat vzorový zvuk a světla nejdéle jak si to dokážeš zapamatovat!

Kvadranty ve hře blikají dokola o očekávají, že opakuješ sekvenci. Když zadáte pořadí správně, hra odpoví delší sekvencí.


Je napsána v Python / Elementary.

Projek je hostován na Google code.

Stažení a instalace

Neomis můžete ho nainstalovat přímo z webu přes opkg. Všechny balíčky jsou dostupné zde. Pro příklad:

opkg install http://neomis.googlecode.com/files/neomis_1.0.3-r0_all.ipk

Neomis je už zahrnuta v repozitářích SHR-unstable, takže když ho chcete instalovat, jednoduše napište do terminálu:

opkg install neomis

Závislosti

  • python-audio
  • python-pyalsaaudio
  • python-elementary

Autor

Valéry Febvre

Personal tools


Neomis.png Neomis

Počítačová hra která je dobře známá elektronická hra Simon.


Homepage: http://code.google.com/p/neomis/
Package: neomis
Tested on: SHR


Contents

Neomis.png

Neomis is one of the applications that runs on the Openmoko Phones. For a list of all applications, visit Applications

Přehled

Neomis je očítačová hra která je dobře známá elektronická hra Simon.

Je to hra na paměť a koncentraci.

Musíš následovat vzorový zvuk a světla nejdéle jak si to dokážeš zapamatovat!

Kvadranty ve hře blikají dokola o očekávají, že opakuješ sekvenci. Když zadáte pořadí správně, hra odpoví delší sekvencí.


Je napsána v Python / Elementary.

Projek je hostován na Google code.

Stažení a instalace

Neomis můžete ho nainstalovat přímo z webu přes opkg. Všechny balíčky jsou dostupné zde. Pro příklad:

opkg install http://neomis.googlecode.com/files/neomis_1.0.3-r0_all.ipk

Neomis je už zahrnuta v repozitářích SHR-unstable, takže když ho chcete instalovat, jednoduše napište do terminálu:

opkg install neomis

Závislosti

  • python-audio
  • python-pyalsaaudio
  • python-elementary

Autor

Valéry Febvre