Manuals/Neo FreeRunner/se

From Openmoko

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Created (half-done))
 
(More editing (someone is maybe interested in providing the swedish word for "image"))
Line 74: Line 74:
 
===Starta Neo FreeRunner===
 
===Starta Neo FreeRunner===
  
You can boot your Neo FreeRunner in following ways:
+
Du kan starta din Neo FreeRunner på följande sätt:
  
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    You can power up into an Openmoko image directly.  
+
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    Du kan starta en Openmoko-image direkt.
  
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    Boot into [[Bootloader|U-Boot]] via [[NAND Flash]].
+
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    Starta [[Bootloader|U-Boot]] via [[NAND Flash|NAND-flash]].
  
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    Boot into U-Boot via NOR Flash.
+
: [[Image:Circle2.gif|10px]]    Starta U-Boot via NOR-flash.
  
These ways allows you to update the kernel and root filesystem.
+
Dessa metoder tillåter dig att uppdatera kärnan och rootfilsystemet.
  
====Log in Openmoko Image====
+
====Logga in Openmoko-imagen====
  
 
<div align-center>
 
<div align-center>
Line 93: Line 93:
 
</td>
 
</td>
 
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:Menu2.jpg|200px|right|thumb]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #eeeeee;">
 
<td style="width: 10px; white-space: nowrap; padding: 4px 1em 0 0.5em; border-right: 1px solid #ffffff;">[[Image:Menu2.jpg|200px|right|thumb]]</td><td style="padding: 1px 1em 0; background: #eeeeee;">
Press and hold Power button (about 8 seconds) until Openmoko splash screen turns up. You may now release the Power button, and Neo FreeRunner will continue to boot into Openmoko Image.
+
Håll av/på-knappen nedtryckt (ungefär 8 sekunder) tills Openmokos uppstartsbild dyker upp. Du kan nu släppa av/på-knappen och Neo FreeRunner kommer att fortsätta att starta Openmoko-imagen.
  
 
</td></tr></table>
 
</td></tr></table>
Line 99: Line 99:
  
  
====Log in U-Boot in NAND Flash====
+
====Logga in i U-Boot i NAND Flash====
  
 
<div align-center>
 
<div align-center>

Revision as of 08:17, 28 June 2008Tack för att du köpt denna utvecklarversion av Neo FreeRunner. Neo FreeRunner-telefonen är den andra hårdvaruplattformen som baseras på Openmoko. Denna handledning hjälper dig att lära känna din Neo FreeRunner och att komma igång med den.

Neo FreeRunner-lådan


Contents

Circle2.gif Vad som finns i lådan
Circle2.gif Lära känna Neo FreeRunner
Circle2.gif Starta Neo FreeRunner
Circle2.gif Flasha Neo FreeRunner
Circle2.gif Koppla upp mot Neo FreeRunner genom ett USB-nätverk.


Vad som finns i lådan

Inuti lådan
Circle2.gif Neo FreeRunner
Circle2.gif Stylus
Circle2.gif Batteri
Circle2.gif Batteriladdare
Circle2.gif USB-kabel
Circle2.gif microSD-kort 512MB

Lära känna Neo FreeRunner

AUX-knapp and headsetingång (från vänster till höger)
Av/På-knapp, USB och extern GPS antenn (från vänster till höger)
AUX-baksida och batteri
Sätt i SIM-kortet och SD-kortet här
öppna telefonen från denna sida
Öppnad

Starta Neo FreeRunner

Du kan starta din Neo FreeRunner på följande sätt:

Circle2.gif Du kan starta en Openmoko-image direkt.
Circle2.gif Starta U-Boot via NAND-flash.
Circle2.gif Starta U-Boot via NOR-flash.

Dessa metoder tillåter dig att uppdatera kärnan och rootfilsystemet.

Logga in på Openmoko-imagen

Menu2.jpg

Håll av/på-knappen nedtryckt (ungefär 8 sekunder) tills Openmokos uppstartsbild dyker upp. Du kan nu släppa av/på-knappen och Neo FreeRunner kommer att fortsätta att starta Openmoko-imagen.


Logga in i U-Boot i NAND Flash

Menu7.jpg

Press and hold Power button, then press and hold AUX button (about 5~8 seconds ). You can see BOOT MENU for NAND Flash. Press AUX to select the options, Power to execute.

Log in U-Boot in NOR Flash

Menu6.jpg

Press and hold AUX button, then press and hold Power button. Release AUX button. You can see BOOT MENU for NOR Flash. ( This options usually used for developer. If you can't log in NAND , you can log in U-Boot in NOR Flash. )

NOTE: There are six options you can choose when you log in NOR Flash.

1. Boot

2. Boot from MicroSD

3. Set console to USB

4. Set console to Serial

5. Reset

6. Power offFlashing Neo FreeRunner

As Openmoko development continues, Openmoko regularly releases updated versions of the Openmoko root filesystem, the kernel, and the U-Boot. These may be programmed into the Flash memory of Neo FreeRunner. You can use the USB cable and Openmoko provided tool to flash Neo FreeRunner.

NOTE: The Openmoko software team builds images daily. If you want to use the newest image, you can download the image from the daily build, but we recommend you download the most stable image from http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/. Images here have been tested by the test team.


Step1. Download DFU-util

You can download the flashing tool from: http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/dfu-util

On the GNU/Linux host, you you can use folloing command to download the U-Boot utility.

wget http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/dfu-util

Step 2. Flashing Kernel

You can download the kernel from http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/

Type in the following command in the terminal of a GNU/Linux host.

./dfu-util -a (partion name) -R -D (download image file name)


ex:

./dfu-util -a kernel -R -D uImage-2.6.24+svnr4082-r4055-r3-neo1973.bin
Log in Neo FressRunner in NOR Flash, connect your Neo with Linux Host via USB cable

Before you execute the command , please log in Neo FreeRunner in NOR Flash . Neo FreeRunner needs to boot into U-Boot when flashing.

Then connect your Neo with Linux Host via USB cable. Press Enter to execute the command. When flashing succeeds

status(0) = No error condition is present
Done!

NOTE: The meaning of parameter you spcified:

-a --alt alt Specify the altsetting of the DFU interface by name or by number
-R --reset Issue USB Reset signalling once we're finished
-D --download file Write firmware from<file> into device


Step 3. Flashing Root Filesystem

You can download the root filesystem from : http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/

Type in the following command in the terminal of a GNU/Linux host.

./dfu-util -a rootfs -R -D openmoko-devel-image-fic-gta02.jffs2

When flashing succeeds

status(0) = No error condition is present
Done!

Connect To Neo FreeRunner By USB Networking

Connect Neo FreeRunner to Linux host with USB cable. For OS X please refer to MacOS_X. After booting into Openmoko image, there will be a new interface, usb0, in your Linux host.

Manual Method

Type in the following command in the terminal of a GNU/Linux host.

ifconfig usb0 192.168.0.200 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.0.202

Press Enter to pass the password.

Automatic Method
  • Debian and derivatives (Ubuntu, Sidux etc.)

Edit /etc/network/interfaces

auto usb0
iface usb0 inet static
address 192.168.0.200
netmask 255.255.255.0
  • Gentoo

Edit /etc/conf.d/net

config_usb0="192.168.0.200/24"

Restart the networking service and type in the following command in the terminal of GNU/Linux host.

ssh root@192.168.0.202

Press Enter to pass the password.

Making things even more automatic

If you don't want to remember the IP number of your phone you can create an alias by adding the following line to your /etc/hosts:

192.168.0.202   openmoko

Now it should immediately be possible to connect your phone using the following command line:

ssh root@openmoko

Appendex

If you want to know more about FreeRunner, you can get more information in following topics:

Views
Personal toolsTack för att du köpt denna utvecklarversion av Neo FreeRunner. Neo FreeRunner-telefonen är den andra hårdvaruplattformen som baseras på Openmoko. Denna handledning hjälper dig att lära känna din Neo FreeRunner och att komma igång med den.

Neo FreeRunner-lådan


Contents

Circle2.gif Vad som finns i lådan
Circle2.gif Lära känna Neo FreeRunner
Circle2.gif Starta Neo FreeRunner
Circle2.gif Flasha Neo FreeRunner
Circle2.gif Koppla upp mot Neo FreeRunner genom ett USB-nätverk.


Vad som finns i lådan

Inuti lådan
Circle2.gif Neo FreeRunner
Circle2.gif Stylus
Circle2.gif Batteri
Circle2.gif Batteriladdare
Circle2.gif USB-kabel
Circle2.gif microSD-kort 512MB

Lära känna Neo FreeRunner

AUX-knapp and headsetingång (från vänster till höger)
Av/På-knapp, USB och extern GPS antenn (från vänster till höger)
AUX-baksida och batteri
Sätt i SIM-kortet och SD-kortet här
öppna telefonen från denna sida
Öppnad

Starta Neo FreeRunner

You can boot your Neo FreeRunner in following ways:

Circle2.gif You can power up into an Openmoko image directly.
Circle2.gif Boot into U-Boot via NAND Flash.
Circle2.gif Boot into U-Boot via NOR Flash.

These ways allows you to update the kernel and root filesystem.

Log in Openmoko Image

Menu2.jpg

Press and hold Power button (about 8 seconds) until Openmoko splash screen turns up. You may now release the Power button, and Neo FreeRunner will continue to boot into Openmoko Image.


Log in U-Boot in NAND Flash

Menu7.jpg

Press and hold Power button, then press and hold AUX button (about 5~8 seconds ). You can see BOOT MENU for NAND Flash. Press AUX to select the options, Power to execute.

Log in U-Boot in NOR Flash

Menu6.jpg

Press and hold AUX button, then press and hold Power button. Release AUX button. You can see BOOT MENU for NOR Flash. ( This options usually used for developer. If you can't log in NAND , you can log in U-Boot in NOR Flash. )

NOTE: There are six options you can choose when you log in NOR Flash.

1. Boot

2. Boot from MicroSD

3. Set console to USB

4. Set console to Serial

5. Reset

6. Power offFlashing Neo FreeRunner

As Openmoko development continues, Openmoko regularly releases updated versions of the Openmoko root filesystem, the kernel, and the U-Boot. These may be programmed into the Flash memory of Neo FreeRunner. You can use the USB cable and Openmoko provided tool to flash Neo FreeRunner.

NOTE: The Openmoko software team builds images daily. If you want to use the newest image, you can download the image from the daily build, but we recommend you download the most stable image from http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/. Images here have been tested by the test team.


Step1. Download DFU-util

You can download the flashing tool from: http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/dfu-util

On the GNU/Linux host, you you can use folloing command to download the U-Boot utility.

wget http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/dfu-util

Step 2. Flashing Kernel

You can download the kernel from http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/

Type in the following command in the terminal of a GNU/Linux host.

./dfu-util -a (partion name) -R -D (download image file name)


ex:

./dfu-util -a kernel -R -D uImage-2.6.24+svnr4082-r4055-r3-neo1973.bin
Log in Neo FressRunner in NOR Flash, connect your Neo with Linux Host via USB cable

Before you execute the command , please log in Neo FreeRunner in NOR Flash . Neo FreeRunner needs to boot into U-Boot when flashing.

Then connect your Neo with Linux Host via USB cable. Press Enter to execute the command. When flashing succeeds

status(0) = No error condition is present
Done!

NOTE: The meaning of parameter you spcified:

-a --alt alt Specify the altsetting of the DFU interface by name or by number
-R --reset Issue USB Reset signalling once we're finished
-D --download file Write firmware from<file> into device


Step 3. Flashing Root Filesystem

You can download the root filesystem from : http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/

Type in the following command in the terminal of a GNU/Linux host.

./dfu-util -a rootfs -R -D openmoko-devel-image-fic-gta02.jffs2

When flashing succeeds

status(0) = No error condition is present
Done!

Connect To Neo FreeRunner By USB Networking

Connect Neo FreeRunner to Linux host with USB cable. For OS X please refer to MacOS_X. After booting into Openmoko image, there will be a new interface, usb0, in your Linux host.

Manual Method

Type in the following command in the terminal of a GNU/Linux host.

ifconfig usb0 192.168.0.200 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.0.202

Press Enter to pass the password.

Automatic Method

Edit /etc/network/interfaces

auto usb0
iface usb0 inet static
address 192.168.0.200
netmask 255.255.255.0

Edit /etc/conf.d/net

config_usb0="192.168.0.200/24"

Restart the networking service and type in the following command in the terminal of GNU/Linux host.

ssh root@192.168.0.202

Press Enter to pass the password.

Making things even more automatic

If you don't want to remember the IP number of your phone you can create an alias by adding the following line to your /etc/hosts:

192.168.0.202   openmoko

Now it should immediately be possible to connect your phone using the following command line:

ssh root@openmoko

Appendex

If you want to know more about FreeRunner, you can get more information in following topics:

Tools