Manuals/Neo FreeRunner/pl

From Openmoko

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Poznaj Neo FreeRunner)
(Odblokowywanie ekranu)
Line 145: Line 145:
 
===Odblokowywanie ekranu===
 
===Odblokowywanie ekranu===
  
When the screen is locked, you should see a Matrix-style green graphic with the Openmoko symbol in the middle of the bottom of the screen along with lock and unlock symbols. If you drag the Openmoko symbol to the unlock symbol at the top then the screen will become unlocked.
+
Kiedy ekran jest zablokowany, powinieneś zobaczyć zieloną grafikę (w stylu Matrix) z symbolem OpenMoko na środku dolnej części ekranu razem z symbolami blokowania i odblokowywania. Jeśli przeciągniesz ikonę OpenMoko do symbolu odblokowania na górze, ekran zostanie odblokowany.
  
 
==Flashowanie Neo FreeRunnera==
 
==Flashowanie Neo FreeRunnera==

Revision as of 19:31, 8 July 2008


Dziękujemy za zakup developerskiej wersji Neo FreeRunera. Telefon Neo FreeRunner jest drugą platformą sprzętową korzystającą z OpenMoko. Ten przewodnik pozwoli Ci poznać Neo FreeRunnera i przedstawi, jak rozpocząć z nim pracę.

Opakowanie Neo FreeRunnera

Contents

Zawartość opakowania

Zawartość paczki
Circle2.gif Neo FreeRunner
Circle2.gif Stylus
Circle2.gif Bateria
Circle2.gif Ładowarka
Circle2.gif Kabel USB
Circle2.gif Karta microSD 512MB

Poznaj Neo FreeRunner

Przycisk AUX i wyjście słuchawkowe (od lewej do prawej)
Włącznik, port USB i złącze zewnętrznej anteny GPS (od lewej do prawej)
Otwarty tył FreeRunnera z włożoną baterią
Tutaj włoż kartę SIM i SD
Obudowę otwiera się tą stroną
Otwarta obudowa

Montowanie karty SD, SIM oraz baterii

 1. Remove the rear cover of the Neo FreeRunner by first holding the Neo FreeRunner on the side and then use your fingernail to prise off the rear cover at the slot on top of the device.
 2. Now you should be able to locate the combined SIM and Micro-SD card holder at the bottom of the battery compartment.
 3. Unlock the SIM card holder by sliding the metal clip down, towards the USB socket, with your fingernail. Use caution, as these parts are delicate and could be damaged by forcing them in the wrong direction.
 4. Lift up on the SIM card holder.
 5. The Micro-SD card holder is held in place by a latch on either side. It is easiest to open the Micro-SD card holder by releasing these latches one at a time rather than by lifting from the middle, as lifting from the middle tends to increase the latching pressure. A small screwdriver or knife can be used for this.
 6. Insert the Micro-SD card into the Micro-SD card holder. Note that the electrical contacts should face down and towards the edge of the Neo Freerunner.
 7. Close the Micro-SD card holder, making sure that both latches are securely fastened.
 8. Insert the SIM card into the SIM card holder, taking care to slide inside the two metal tabs in the cover. Please note that the electrical contacts should face down and that the cut corner should be closest to the external GPS Antenna Socket.
 9. Close the SIM card holder and lock it by sliding the metal clip towards the external GPS Antenna Socket on the FreeRunner.
 10. Insert the battery into the battery compartment, aligning the electrical contacts on the battery with the electrical contacts in the battery compartment. Insert the side with the electrical contacts first.
 11. Replace the rear cover on the FreeRunner.

Włączanie Neo FreeRunnera

Ładowanie Neo Freerunnera

When using the Neo Freerunner for the first time, you should charge the battery completely. The battery can be charged using the provided charger or from a powered USB port capable of providing 500mA worth of power. Most computers will be able to charge the FreeRunner without any problems.

Charging at 100mA takes 6-12 hours and at 500mA takes 1-2 hours. (from openmoko.togaware.com)

You can boot your Neo FreeRunner in the following ways:

Circle2.gif You can power it up into an Openmoko image directly.
Circle2.gif You can boot it into U-Boot via NAND Flash.
Circle2.gif You can boot it into U-Boot via NOR Flash.

Booting the device into NAND and NOR Flash allows you to update the kernel and root filesystem.

Uruchamianie obrazu OpenMoko

Menu2.jpg

Przyciśnij i trzymaj przycisk Power przez 8 sekund do czasu, aż włączy sie splash? Openmoko. W tym momencie możesz przestać trzymać wcisniety przycisk i pozwolić telefonwi uruchomić obraz firmware.

Uruchomienie bootloadera U-Boot z pamięci NAND Flash

Menu7.jpg

Press and hold Power button, then press and hold AUX button for about 5 to 8 seconds. You should see the boot menu for the NAND Flash. Press the AUX button to select one of the options and then press the Power button to execute.

Uruchamianie bootloadera U-Boot z pamięci NOR Flash

Menu6.jpg

Naciśnij i przytrzymaj przycisk AUX, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania. Potem puść przycisk AUX. Powinieneś zobaczyć bootloadera z pamięci NOR. Ta opcja jest zwykle używana przez developerów podczas flashowania Neo FreeRunnera. Kiedy nie jesteś w stanie uruchomić bootloadera z pamięci NAND, możesz awaryjnie użyć tego z pamięci NOR.

NOTE: Jest sześć możliwości do wyboru kiedy uruchomisz FreeRunnera z pamięci NOR Flash.

1. Zabootowanie

2. Zabootowanie z karty MicroSD

3. Ustawienie konsoli na USB

4. Ustawienie konsoli na port serial

5. Reset

6. WyłączanieOdblokowywanie ekranu

Kiedy ekran jest zablokowany, powinieneś zobaczyć zieloną grafikę (w stylu Matrix) z symbolem OpenMoko na środku dolnej części ekranu razem z symbolami blokowania i odblokowywania. Jeśli przeciągniesz ikonę OpenMoko do symbolu odblokowania na górze, ekran zostanie odblokowany.

Flashowanie Neo FreeRunnera

As Openmoko development continues, Openmoko regularly releases updated versions of the Openmoko root filesystem, the kernel, and the U-Boot. These may be programmed into the Flash memory of Neo FreeRunner. You can use the USB cable and Openmoko provided tool to flash Neo FreeRunner.

NOTE: The Openmoko software team builds images daily. If you want to use the latest images, you can download the image from the daily build, but we recommend you download the most stable image from http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/. Images here have been tested by the test team.

More about current Images: http://wiki.openmoko.org/wiki/Latest_Images


Krok 1. Ściąganie DFU-util

You can download the flashing tool from: http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/dfu-util

On the GNU/Linux host you can use the following command to download the dfu-util:

wget http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/dfu-util

Afterwards you have to change the rights on the file:

chmod a+x dfu-util

Krok 2. Flashowanie kernela

You can download the kernel from http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/

Type in the following command in the terminal on a GNU/Linux host. On some systems you need to be root before this will work.

./dfu-util -a (partion name) -R -D (download image file name)


ex:

./dfu-util -a kernel -R -D uImage-2.6.24+svnr4082-r4055-r3-neo1973.bin
Log into U-Boot in NOR Flash, connect your Neo with Linux Host via USB cable

Before you execute the command, please log into U-Boot in the NOR Flash. The Neo FreeRunner needs to be booted into U-Boot for flashing.

You will then need to connect your Neo with the GNU/Linux host via USB cable. Press Enter to execute the command. When flashing succeeds the following will be shown:

status(0) = No error condition is present
Done!

NOTE: The meaning of the parameters you specified:

-a --alt alt Specify the altsetting of the DFU interface by name or by number
-R --reset Issue USB Reset signalling once we're finished
-D --download file Write firmware from<file> into device


Krok 3. Flashowanie głównego systemu plików

You can download the root filesystem from: http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/

Type the following command in the terminal of a GNU/Linux host. On some systems you will need to be root.

./dfu-util -a rootfs -R -D openmoko-devel-image-fic-gta02.jffs2

When flashing succeeds the following will be shown:

status(0) = No error condition is present
Done!

Podłączanie się do Neo FreeRunnera przez USB

Connect the Neo FreeRunner to a GNU/Linux host with the USB cable. For Mac OS X please refer to MacOS_X. After booting into the Openmoko image there will be a new interface, usb0, on your GNU/Linux host.

Metoda ręczna

Type in the following commands in the terminal of a GNU/Linux host:

ifconfig usb0 192.168.0.200 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.0.202

Press Enter to get by the password.

Metoda automatyczna
 • Debian and derivatives (Ubuntu, Sidux etc.)

Edit /etc/network/interfaces:

auto usb0
iface usb0 inet static
address 192.168.0.200
netmask 255.255.255.0
 • Gentoo

Edit /etc/conf.d/net:

config_usb0="192.168.0.200/24"

Restart the networking service ('/etc/init.d/networking restart' for Debian-based systems) and then type the following command in the terminal of the GNU/Linux host:

ssh root@192.168.0.202

Press Enter to get by the password.

Zróbmy to trochę bardziej automatycznie!

If you don't want to remember the IP address of your phone then you can create an alias by adding the following line to your /etc/hosts:

192.168.0.202  openmoko

Now it should be possible to connect to your phone using the following command:

ssh root@openmoko

The above only gets you a Secure Shell connection to the Openmoko device, it does not allow the Openmoko device to connect to the Internet. If you are interested in connecting the device to the internet then check out the USB_Networking section.

Appendix

If you want to know more about the Neo FreeRunner then you can get more information in the following topics:

Views
Personal tools


Dziękujemy za zakup developerskiej wersji Neo FreeRunera. Telefon Neo FreeRunner jest drugą platformą sprzętową korzystającą z OpenMoko. Ten przewodnik pozwoli Ci poznać Neo FreeRunnera i przedstawi, jak rozpocząć z nim pracę.

Opakowanie Neo FreeRunnera

Zawartość opakowania

Zawartość paczki
Circle2.gif Neo FreeRunner
Circle2.gif Stylus
Circle2.gif Bateria
Circle2.gif Ładowarka
Circle2.gif Kabel USB
Circle2.gif Karta microSD 512MB

Poznaj Neo FreeRunner

Przycisk AUX i wyjście słuchawkowe (od lewej do prawej)
Włącznik, port USB i złącze zewnętrznej anteny GPS (od lewej do prawej)
Otwarty tył FreeRunnera z włożoną baterią
Tutaj włoż kartę SIM i SD
Obudowę otwiera się tą stroną
Otwarta obudowa

Montowanie karty SD, SIM oraz baterii

 1. Remove the rear cover of the Neo FreeRunner by first holding the Neo FreeRunner on the side and then use your fingernail to prise off the rear cover at the slot on top of the device.
 2. Now you should be able to locate the combined SIM and Micro-SD card holder at the bottom of the battery compartment.
 3. Unlock the SIM card holder by sliding the metal clip down, towards the USB socket, with your fingernail. Use caution, as these parts are delicate and could be damaged by forcing them in the wrong direction.
 4. Lift up on the SIM card holder.
 5. The Micro-SD card holder is held in place by a latch on either side. It is easiest to open the Micro-SD card holder by releasing these latches one at a time rather than by lifting from the middle, as lifting from the middle tends to increase the latching pressure. A small screwdriver or knife can be used for this.
 6. Insert the Micro-SD card into the Micro-SD card holder. Note that the electrical contacts should face down and towards the edge of the Neo Freerunner.
 7. Close the Micro-SD card holder, making sure that both latches are securely fastened.
 8. Insert the SIM card into the SIM card holder, taking care to slide inside the two metal tabs in the cover. Please note that the electrical contacts should face down and that the cut corner should be closest to the external GPS Antenna Socket.
 9. Close the SIM card holder and lock it by sliding the metal clip towards the external GPS Antenna Socket on the FreeRunner.
 10. Insert the battery into the battery compartment, aligning the electrical contacts on the battery with the electrical contacts in the battery compartment. Insert the side with the electrical contacts first.
 11. Replace the rear cover on the FreeRunner.

Włączanie Neo FreeRunnera

Ładowanie Neo Freerunnera

When using the Neo Freerunner for the first time, you should charge the battery completely. The battery can be charged using the provided charger or from a powered USB port capable of providing 500mA worth of power. Most computers will be able to charge the FreeRunner without any problems.

Charging at 100mA takes 6-12 hours and at 500mA takes 1-2 hours. (from openmoko.togaware.com)

You can boot your Neo FreeRunner in the following ways:

Circle2.gif You can power it up into an Openmoko image directly.
Circle2.gif You can boot it into U-Boot via NAND Flash.
Circle2.gif You can boot it into U-Boot via NOR Flash.

Booting the device into NAND and NOR Flash allows you to update the kernel and root filesystem.

Uruchamianie obrazu OpenMoko

Menu2.jpg

Przyciśnij i trzymaj przycisk Power przez 8 sekund do czasu, aż włączy sie splash? Openmoko. W tym momencie możesz przestać trzymać wcisniety przycisk i pozwolić telefonwi uruchomić obraz firmware.

Uruchomienie bootloadera U-Boot z pamięci NAND Flash

Menu7.jpg

Press and hold Power button, then press and hold AUX button for about 5 to 8 seconds. You should see the boot menu for the NAND Flash. Press the AUX button to select one of the options and then press the Power button to execute.

Uruchamianie bootloadera U-Boot z pamięci NOR Flash

Menu6.jpg

Naciśnij i przytrzymaj przycisk AUX, następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania. Potem puść przycisk AUX. Powinieneś zobaczyć bootloadera z pamięci NOR. Ta opcja jest zwykle używana przez developerów podczas flashowania Neo FreeRunnera. Kiedy nie jesteś w stanie uruchomić bootloadera z pamięci NAND, możesz awaryjnie użyć tego z pamięci NOR.

NOTE: Jest sześć możliwości do wyboru kiedy uruchomisz FreeRunnera z pamięci NOR Flash.

1. Zabootowanie

2. Zabootowanie z karty MicroSD

3. Ustawienie konsoli na USB

4. Ustawienie konsoli na port serial

5. Reset

6. WyłączanieOdblokowywanie ekranu

Kiedy ekran jest zablokowany, powinieneś zobaczyć zieloną grafikę (w stylu Matrix) z symbolem OpenMoko na środku dolnej części ekranu razem z symbolami blokowania i odblokowywania. Jeśli przeciągniesz ikonę OpenMoko do symbolu odblokowania na górze, ekran zostanie odblokowany.

Flashowanie Neo FreeRunnera

As Openmoko development continues, Openmoko regularly releases updated versions of the Openmoko root filesystem, the kernel, and the U-Boot. These may be programmed into the Flash memory of Neo FreeRunner. You can use the USB cable and Openmoko provided tool to flash Neo FreeRunner.

NOTE: The Openmoko software team builds images daily. If you want to use the latest images, you can download the image from the daily build, but we recommend you download the most stable image from http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/. Images here have been tested by the test team.

More about current Images: http://wiki.openmoko.org/wiki/Latest_Images


Krok 1. Ściąganie DFU-util

You can download the flashing tool from: http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/dfu-util

On the GNU/Linux host you can use the following command to download the dfu-util:

wget http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/dfu-util

Afterwards you have to change the rights on the file:

chmod a+x dfu-util

Krok 2. Flashowanie kernela

You can download the kernel from http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/

Type in the following command in the terminal on a GNU/Linux host. On some systems you need to be root before this will work.

./dfu-util -a (partion name) -R -D (download image file name)


ex:

./dfu-util -a kernel -R -D uImage-2.6.24+svnr4082-r4055-r3-neo1973.bin
Log into U-Boot in NOR Flash, connect your Neo with Linux Host via USB cable

Before you execute the command, please log into U-Boot in the NOR Flash. The Neo FreeRunner needs to be booted into U-Boot for flashing.

You will then need to connect your Neo with the GNU/Linux host via USB cable. Press Enter to execute the command. When flashing succeeds the following will be shown:

status(0) = No error condition is present
Done!

NOTE: The meaning of the parameters you specified:

-a --alt alt Specify the altsetting of the DFU interface by name or by number
-R --reset Issue USB Reset signalling once we're finished
-D --download file Write firmware from<file> into device


Krok 3. Flashowanie głównego systemu plików

You can download the root filesystem from: http://downloads.openmoko.org/releases/Freerunner/

Type the following command in the terminal of a GNU/Linux host. On some systems you will need to be root.

./dfu-util -a rootfs -R -D openmoko-devel-image-fic-gta02.jffs2

When flashing succeeds the following will be shown:

status(0) = No error condition is present
Done!

Podłączanie się do Neo FreeRunnera przez USB

Connect the Neo FreeRunner to a GNU/Linux host with the USB cable. For Mac OS X please refer to MacOS_X. After booting into the Openmoko image there will be a new interface, usb0, on your GNU/Linux host.

Metoda ręczna

Type in the following commands in the terminal of a GNU/Linux host:

ifconfig usb0 192.168.0.200 netmask 255.255.255.0
ssh root@192.168.0.202

Press Enter to get by the password.

Metoda automatyczna

Edit /etc/network/interfaces:

auto usb0
iface usb0 inet static
address 192.168.0.200
netmask 255.255.255.0

Edit /etc/conf.d/net:

config_usb0="192.168.0.200/24"

Restart the networking service ('/etc/init.d/networking restart' for Debian-based systems) and then type the following command in the terminal of the GNU/Linux host:

ssh root@192.168.0.202

Press Enter to get by the password.

Zróbmy to trochę bardziej automatycznie!

If you don't want to remember the IP address of your phone then you can create an alias by adding the following line to your /etc/hosts:

192.168.0.202  openmoko

Now it should be possible to connect to your phone using the following command:

ssh root@openmoko

The above only gets you a Secure Shell connection to the Openmoko device, it does not allow the Openmoko device to connect to the Internet. If you are interested in connecting the device to the internet then check out the USB_Networking section.

Appendix

If you want to know more about the Neo FreeRunner then you can get more information in the following topics:

Tools