Keyboard Toggle/pl

From Openmoko

Revision as of 13:22, 8 September 2008 by Pboguslaw (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Dystrybucje Om 2008.8 i Om 2007.2 zostały zaprojektowane tak żeby informacje przekazywać aplikacjom przy pomocy klawiatury ekranowej. Wymaga to jednak współpracy aplikacji, co jest problemem dla programów zaprojektowanych dla innych dystrybucji X11, lub oprogramowania, która zostało szybko przeportowane z innej dystrybucji...

Personal tools

Dystrybucje Om 2008.8 i Om 2007.2 zostały zaprojektowane tak żeby informacje przekazywać aplikacjom przy pomocy klawiatury ekranowej. Wymaga to jednak współpracy aplikacji, co jest problemem dla programów zaprojektowanych dla innych dystrybucji X11, lub oprogramowania, która zostało szybko przeportowane z innej dystrybucji...