Keyboard Toggle/pl

From Openmoko

Revision as of 12:07, 8 September 2008 by Pboguslaw (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Dystrybucje Om 2008.8 i Om 2007.2 zostały zaprojektowane tak żeby informacje dla aplikacji dostarczać przy pomocy klawiatury ekranowej. ...

Personal tools

Dystrybucje Om 2008.8 i Om 2007.2 zostały zaprojektowane tak żeby informacje dla aplikacji dostarczać przy pomocy klawiatury ekranowej. ...