Keyboard Toggle/pl

From Openmoko

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
[[Dystrybucje]] [[Om 2008.8]] i [[Om 2007.2]] zostały zaprojektowane tak żeby informacje dla aplikacji dostarczać przy pomocy klawiatury ekranowej. ...
+
[[Dystrybucje]] [[Om 2008.8]] i [[Om 2007.2]] zostały zaprojektowane tak żeby informacje przekazywać aplikacjom przy pomocy klawiatury ekranowej. Wymaga to jednak współpracy aplikacji, co jest problemem dla programów zaprojektowanych dla innych dystrybucji X11, lub oprogramowania, która zostało szybko przeportowane z innej dystrybucji...

Revision as of 13:22, 8 September 2008

Dystrybucje Om 2008.8 i Om 2007.2 zostały zaprojektowane tak żeby informacje przekazywać aplikacjom przy pomocy klawiatury ekranowej. Wymaga to jednak współpracy aplikacji, co jest problemem dla programów zaprojektowanych dla innych dystrybucji X11, lub oprogramowania, która zostało szybko przeportowane z innej dystrybucji...

Personal tools

Dystrybucje Om 2008.8 i Om 2007.2 zostały zaprojektowane tak żeby informacje dla aplikacji dostarczać przy pomocy klawiatury ekranowej. ...