Introduction/pl

From Openmoko

Revision as of 17:17, 24 April 2007 by Krzysiekbielicki (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Wprowadzenie


OpenMoko ma na celu stworzenie pierwszego na swiecie całkowicie otwartego oprogramowania dla telefonów komórkowych. Wierzymy w możliwość ustalania standardów przez społecznosć użytkowników oprogramowania, a nie odgórnie - przez konsorcja.

Dodatkowe informacje można przeczytać w obwieszczeniu OpenMoko Team

Załozeniem systemu OpenMoko jest możliwosć działania na wszystkich rodzajach linuksowych telefonów komórkowych. Pierwszym całkowicie obsługiwanym przez OpenMoko telefonem jest Neo1973 firmy FIC.

inicjatywa zostala zapoczątkowana przez FIC Inc. i OpenMoko Inc.

Personal tools

Wprowadzenie


OpenMoko ma na celu stworzenie pierwszego na swiecie całkowicie otwartego oprogramowania dla telefonów komórkowych. Wierzymy w możliwość ustalania standardów przez społecznosć użytkowników oprogramowania, a nie odgórnie - przez konsorcja.

Dodatkowe informacje można przeczytać w obwieszczeniu OpenMoko Team

Załozeniem systemu OpenMoko jest możliwosć działania na wszystkich rodzajach linuksowych telefonów komórkowych. Pierwszym całkowicie obsługiwanym przez OpenMoko telefonem jest Neo1973 firmy FIC.

inicjatywa zostala zapoczątkowana przez FIC Inc. i OpenMoko Inc.