View source for Introduction/pl

From Openmoko

Jump to: navigation, search

You do not have permission to edit this page, for the following reasons:

  • The action you have requested is limited to users in the group: Administrators.
  • You must confirm your email address before editing pages. Please set and validate your email address through your user preferences.

You can view and copy the source of this page:

Template used on this page:

Return to Introduction/pl.

Personal tools

Wprowadzenie


OpenMoko ma na celu stworzenie pierwszego na swiecie całkowicie otwartego oprogramowania dla telefonów komórkowych. Wierzymy w możliwość ustalania standardów przez społecznosć użytkowników oprogramowania, a nie odgórnie - przez konsorcja.

Dodatkowe informacje można przeczytać w obwieszczeniu OpenMoko Team

Załozeniem systemu OpenMoko jest możliwosć działania na wszystkich rodzajach linuksowych telefonów komórkowych. Pierwszym całkowicie obsługiwanym przez OpenMoko telefonem jest Neo1973 firmy FIC.

inicjatywa zostala zapoczątkowana przez FIC Inc. i OpenMoko Inc.