Introduction/he

From Openmoko

Jump to: navigation, search


Contents

היכרות

Openmoko הוא פרויקט ליצירת טלפון סללורי עם מרעם תוכנה פתוחה.

אנו מאמינים ביצירת סטנדרטים מלמטה-למעלה ( מוגדרים ומיושמים ע"י הקהילה ) במקום מלמעלה-למטה ( מוגדרים ע"י מַאֲגָד )

להיכרות עמוקה יותר ראהאת ההכרזה הזאת

Openmoko אמור לרוץ על מספר רב של טלפונים סלולרים התומכים בלינוקס. הטלפונים הראשונים אשר נתמכים בצורה מלאה הם הNeo 1973 וה Neo FreeRunner

יוזמה זאת הותחלה ע"י FIC Inc. ו Openmoko, Inc.

קול


וידאו


תמונות

Neo FreeRunner ‏(gta02)

GTA02.gif

Neo 1973 ‏(gta0)

frontside bootloader splash screen backside

לינק חיצוני על מנת לראות צלילות המסך


פנים הטלפון

display (top) side component (back) side case top open pcb lifted case top open pcb lift white case top open white

Personal tools