FreeRunner Overview/he

From Openmoko

Revision as of 19:10, 22 August 2008 by DolfjeBot1 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Openmoko הינה הפצת מערם תוכנה המתיישבת על גבי פלטפורמת חומרה. הטלפון Neo FreeRunner הינו פלטפורמת החומרה השניה המנצלת את Openmoko. תוכלו למצוא את המפרט הטכני המלא של החומרה על ידי עיון בעמוד היכרות זה ושאר העמודים בקטגוריה כפי שמופיעים בתחתית עמוד זה.

Views
Personal tools

Openmoko הינה הפצת מערם תוכנה המתיישבת על גבי פלטפורמת חומרה. הטלפון Neo FreeRunner הינו פלטפורמת החומרה השניה המנצלת את Openmoko. תוכלו למצוא את המפרט הטכני המלא של החומרה על ידי עיון בעמוד היכרות זה ושאר העמודים בקטגוריה כפי שמופיעים בתחתית עמוד זה.


Freerunner 01.gif Freerunner02.gif
Circle2.gif Neo FreeRunner
Circle2.gif GTA02 פירוט חומרה
Circle2.gif GTA01Bv4 מול GTA02
Circle2.gif הפתיחות של GTA02
Circle2.gif עיינו במידע נוסף אודות GTA02...


Screenshot-2.png
חבילת Neo FreeRunner
Screenshot-5.png

Screenshot-4.png


שאלות נפוצות GTA02 קישורים נפוצים
Tools